Beleidsregels voor ethiek & naleving

Selecteer de beschikbare beleidsregels voor ethiek en naleving hiervan om deze te downloaden.
Eaton doet wereldwijd zaken volgens de hoogste normen van juridisch en ethisch gedrag. Onze bedrijfsbrede beleidsregels van Eaton, waaronder onze gedragscode, bieden ons een kader voor deze gedragsnormen. De bestuurders, leidinggevenden, medewerkers en agenten van Eaton en zijn dochterondernemingen delen de verantwoordelijkheid voor het handhaven van dit beleid.