Inclusieve werknemersgroepen

Onze aandacht voor inclusie en diversiteit is hoe we toptalent aantrekken, ontwikkelen en behouden – zodat iedereen zichzelf kan zijn op zijn of haar werk.

Werknemersgroepen stimuleren aangename werkomgevingen

Eaton is een dynamische mix van verschillende culturen. Verschillende ervaringen, achtergronden, leeftijden, etnische afkomsten, geslachten, vaardigheden en nog zoveel meer.

In onze werknemersgroepen ('inclusion employee resource groups', iERG's) werken verschillende demografische groepen samen aan gemeenschappelijke organisatiedoelstellingen. Werknemers worden dan ook aangemoedigd om deel te nemen aan deze iERG's en hun unieke ideeën te delen om onze bedrijfscultuur verder te ontwikkelen tot een model van inclusie en diversiteit.

In een inclusieve cultuur kunnen werknemers van alle achtergronden en uit alle lagen van de samenleving hun potentieel ten volle benutten en groeien. Elke werknemer kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve cultuur. Dit begint aan de top van onze organisatie en strekt zich uit over alle niveaus bij Eaton. Inclusief — dat is wie we zijn, wat we doen en hoe we bekend staan.
Monica Jackson, Vice President Inclusion & Diversity

De iERG's creëren open fora waar ideeën worden uitgewisseld ter bevordering van leren, samenwerken en professionele groei. Activiteiten omvatten o.a. webinars, presentaties van sprekers, netwerkevenementen, mentoring en rondetafelgesprekken met leidinggevenden. Nieuwe medewerkers leren bovendien over onze cultuur en over het opbouwen en onderhouden van de betrokkenheid, tevredenheid en het behouden van medewerkers.

We zijn trots op de blijvende impact die de iERG's binnen Eaton hebben. Hun inspirerende activiteiten mobiliseren duizenden mensen over de hele wereld.

Eaton PRIDE

Deze werknemersgroep bevordert inclusie, begrip en bewustzijn van onze LGBTQ+ werknemers en andere betrokkenen. Ze stimuleert ook de betrokkenheid van de medewerkers en gemeenschap, vergroot de kennis en versterkt de zichtbaarheid voor wie zich identificeert als LGBTQ+.

ENGAGE (Eaton Next Generation Achieving Goals & Excelling)

Deze wereldwijde iERG richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong talent om toekomstige innovatie en groei mogelijk te maken.

iConnect

Deze iERG wil werknemers van elke huidskleur met elkaar verbinden en hen in contact brengen met resources en mogelijke kansen. Ze zet zich in voor de bewustwording van cultuur en aanwezige barrières voor het bereiken en behouden van een inclusieve werkomgeving. Bovendien volgt en beïnvloedt deze groep ook actief de inspanningen van Eaton om divers talent aan te trekken, te ontwikkelen, te behouden en vooruit te helpen.

SOAR (Strengthening our Asian Resources)

Werknemers van Aziatische afkomst en betrokkenen werken samen voor het betrekken, ontwikkelen en laten groeien van toekomstige leiders bij Eaton. Door ieders unieke achtergrond, ervaringen en ideeën te herkennen en te waarderen, kunnen we ons allemaal inzetten voor SOAR.

#VAMOS!

Hispanics, latino's en andere betrokkenen vertrekken vanuit hun unieke erfgoed om een basis te leggen voor inclusie en groei. Deze werknemersgroep heeft als doel talent van wereldklasse aan te trekken, organisatorische excellentie te stimuleren en betrokkenheid met lokale gemeenschappen te bevorderen.

Amerikaanse veteranen

Ondersteunt leden van het Amerikaanse leger en hun bondgenoten. Deze werknemersgroep richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van militair talent en ondersteunt troepen door de gemeenschap te betrekken.

WAVE (Women Adding Value at Eaton)

Voor ondersteuning, onderwijs, netwerken en zakelijke kansen voor vrouwen en andere betrokkenen. Werken aan een inclusievere omgeving waarin werknemers worden gewaardeerd, gemotiveerd zijn en zich betrokken voelen bij het succes van Eaton.

enABLE

Ondersteunt werknemers met een handicap of verzorgers die omgaan met de speciale behoeften van hun kinderen of ouders.