Ierse dividendbelasting

Mogelijkheden voor het verkrijgen van een vrijstelling voor Ierse dividendbelasting (Dividend Withholding Tax, DWT)

 

Eaton Corporation plc heeft zich in 2012 fiscaal gevestigd in Ierland en daarom worden dividenden beschouwd als Iers broninkomen waardoor Ierse regels inzake dividendbelasting ("DWT") van toepassing zijn. Dividendbetalingen zijn onderworpen aan een Ierse bronbelasting van 20% van het bedrag van elk dividend tenzij de aandeelhouder die de begunstigde is van het dividend een inwoner is van de Verenigde Staten, of ingezetene is van een land dat staat vermeld als "relevant gebied" en deze ervoor heeft gezorgd dat de vereiste informatie is ingediend bij zijn/haar makelaar, bank, in aanmerking komende tussenpersoon of transferagent. Binnen deze regels heeft de overgrote meerderheid van de aandeelhouders en begunstigde eigenaren van Eaton recht op vrijstelling van de dividendbelasting.


Beantwoord de volgende vragen om erachter te komen hoe u een vrijstelling van de Ierse dividendbelasting op uw aandelen Eaton Corporation plc kunt verkrijgen.  Een W-9 of een W8-BEN is nog steeds vereist om inhouding van dividendbelasting in de Verenigde Staten te vermijden.  Mogelijk zijn deze documenten al in het bezit van uw financiële instelling.

Als er al Ierse dividendbelasting op uw account is geheven en u bent op zoek naar instructies voor het claimen van een belastingrestitutie of informatie over een belastingkrediet, klikt u hier.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om elk alternatief te beoordelen zoals het van toepassing is op uw specifieke situatie, de haalbaarheid ervan te evalueren in het kader van uw algemene investeringsstrategie en te beslissen welk alternatief het juiste voor u is.  Als onderdeel van dit proces kunt u desgewenst uw eigen makelaar, financieel adviseur of belastingadviseur raadplegen voor hun professionele advies.  Mogelijk zijn niet alle alternatieven geschikt voor u.  Het is mogelijk dat niet alle alternatieven op u van toepassing zijn.

V1: Zijn uw aandelen Eaton Corporation plc rechtstreeks in het bezit van onze transferagent Broadridge?
Ja  / Nee 

V2: Zijn uw aandelen Eaton Corporation plc in het bezit van een makelaar en bent u een fiscaal inwoner van de Verenigde Staten?
Ja  / Nee 

V3: Is uw Broadridge-account geopend op of voor 30 november 2012?
Ja  / Nee 

V4: Bent u een inwoner van een relevant gebied (zoals gedefinieerd in de Ierse wet)?  Om te bepalen welke landen als relevant gebied worden beschouwd, gaat u naar deze link
Ja  / Nee

V5: Als u een inwoner bent van een relevant gebied, zijn uw aandelen in handen van Broadridge?
Ja  / Nee  

 

Aandelen in handen van Broadridge > Indiener is fiscaal inwoner van de Verenigde Staten (VS) en account geopend voor 30 november 2012

Opties voor het verkrijgen van vrijstelling voor Ierse dividendbelasting

Draag uw aandelen over naar een makelaar

Beschrijving

 • Draag uw aandelen over van Broadridge naar een makelaar.
 • Zorg ervoor dat uw makelaar in het bezit is van uw Formulier W-9.
 • Vraag uw makelaar te bevestigen dat hij/zij een geldig Amerikaans adres kan certificeren met een Formulier W-9.
 • Vul het formulier met betrekking tot de overdracht van aandelen in en stuur het op naar Broadridge Corporate Issuer Solutions, P.O. Box 1342, Brentwood, NY 11717, binnen 24 uur na contact met uw makelaar.
 • Als uw makelaar vragen heeft over het aanvragen van de vrijstelling, kan hij/zij terecht bij www.dtcc.com en zoeken op "Eaton" voor instructies.

Vereiste formulieren

Blijf uw aandelen in directe registratie houden bij Broadridge
 • Om uw vrijstelling van Ierse dividendbelasting te behouden na de respijtperiode die afloopt op 1 januari 2018, moet u zich registreren bij, en een servicevergoeding van $159,99 (USD) betalen aan GlobeTax voor hun eCerts service. Dit zal uw vrijstelling handhaven tot en met het einde van het vijfde jaar na de voltooiing van de vereiste documentatie.
 • $85,00 van de servicevergoeding van $159,99 wordt betaald aan de IRS om de certificering van woonplaats in de VS te verkrijgen.  $64,99 wordt betaald aan GlobeTax voor de administratie van de eCerts service.
 • U dient uw eCerts registratie bij GlobeTax te beginnen in 2017, om ervoor te zorgen dat uw aanvraag voor vrijstelling van dividendbelasting is ingediend voordat de respijtperiode afloopt op 1 januari 2018.
 • Als u geen actie onderneemt, wordt op uw dividenduitkeringen het wettelijk tarief van 20% dividendbelasting toegepast
 • Registratie bij GlobeTax:

  • Klik op "Register" [Registreren]
  • Gebruik de toegangscode "EATON"
  • Volg de instructies
  Uw aandelen verkopen
  Eaton hecht waarde aan alle aandeelhouders en hoopt dat u aandeelhouder zult blijven.  We begrijpen echter dat u, na het beoordelen van elk alternatief en het evalueren van de haalbaarheid ervan binnen het kader van uw algemene investeringsstrategie, mogelijk zult beslissen dat dit alternatief voor u de juiste oplossing is.
  Als u uw aandelen ETN verkoopt en geen nieuwe aandelen ETN koopt, ontvangt u geen dividenden en hoeft u geen Ierse dividendbelasting te betalen.
  U dient uw belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van het verkopen van uw aandelen.
  Als u geen actie onderneemt, wordt er Ierse dividendbelasting ingehouden op uw dividenduitkeringen van Eaton Corporation plc.  De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op het dividend dat u ontvangt
  Ierse dividendbelasting wordt ingehouden tegen een tarief van 20% op dividenden.

  Belastingplichtig in de VS met aandelen gehouden door makelaar (VS)
  U dient vrijgesteld te zijn van het betalen van de Ierse dividendbelasting, mits:

  • Uw makelaar in het bezit is van een Formulier W-9 en een geldig Amerikaans adres voor u; en
  • U uw makelaar hebt gevraagd te bevestigen dat hij/zij een geldig Amerikaans adres kan certificeren met een Formulier W-9.

  Als uw makelaar vragen heeft over het aanvragen van de vrijstelling voor Ierse dividendbelasting, kan hij/zij terecht bij www.dtcc.com en zoeken op "Eaton" voor instructies.  Deze instructies bevatten ook informatie over het afhandelen van bijzondere situaties, zoals trusts of partnerschappen.  Over het algemeen geldt dat voor belastingplichtigen in de VS de deelnemers aan het DTC automatisch als een gespecificeerde tussenpersoon worden beschouwd en dat zij de vrijstelling kunnen claimen op basis van het Amerikaanse adres van de investeerder.  Voor niet-Amerikaanse belastingplichtigen geldt dat hun Amerikaanse banken of makelaars (ofwel DTC-deelnemers), die geen gekwalificeerde tussenpersonen zijn, het Formulier V2 dienen op te sturen naar GlobeTax, waarna zij de vrijstelling van dividendbelasting kunnen claimen.

   

   

  Aandelen in handen van Broadridge > Indiener is fiscaal inwoner van de Verenigde Staten (VS) en account geopend na 30 november 2012

  Opties voor het verkrijgen van vrijstelling voor Ierse dividendbelasting

  Draag uw aandelen over naar een makelaar

  Beschrijving

  • Draag uw aandelen over van Broadridge naar een makelaar.
  • Zorg ervoor dat uw makelaar in het bezit is van uw Formulier W-9.
  • Vraag uw makelaar te bevestigen dat hij/zij een geldig Amerikaans adres kan certificeren met een Formulier W-9.
  • Vul het formulier in met betrekking tot de overdracht van aandelen, en stuur het op naar Broadridge Corporate Issuer Solutions, P.O. Box 1342, Brentwood, NY 11717, binnen 24 uur na contact met uw makelaar.
  • Als uw makelaar vragen heeft over het aanvragen van de vrijstelling, kan hij/zij terecht bij www.dtcc.com en zoeken op "Eaton" voor instructies.

  Vereiste formulieren

  Blijf uw aandelen in directe registratie houden bij Broadridge
  • Om een vrijstelling van Ierse dividendbelasting te verkrijgen, moet u zich registreren bij, en een servicevergoeding van $159,99 (USD) betalen aan GlobeTax voor hun eCerts service. Dit zal uw vrijstelling handhaven tot en met het einde van het vijfde jaar na de voltooiing van de vereiste documentatie.
  • $85,00 van de servicevergoeding van $159,99 wordt betaald aan de IRS om de certificering van woonplaats in de VS te verkrijgen.  $64,99 wordt betaald aan GlobeTax voor het beheer van de dienst.
  • Om uw vrijstelling van Ierse dividendbelasting te garanderen dient u zich zo snel mogelijk te registreren bij GlobeTax, minstens 45 dagen voorafgaand aan de registratiedatum van het dividend.
  • Als u geen actie onderneemt blijft het wettelijk tarief van 20% dividendbelasting van toepassing op uw dividenduitkeringen.

  Registratie bij GlobeTax:

  • Klik op "Register" [Registreren]
  • Gebruik de toegangscode "EATON"
  • Volg de instructies
  Uw aandelen verkopen
  Eaton hecht waarde aan alle aandeelhouders en hoopt dat u aandeelhouder zult blijven.  We begrijpen echter dat u, na het beoordelen van elk alternatief en het evalueren van de haalbaarheid ervan binnen het kader van uw algemene investeringsstrategie, mogelijk zult beslissen dat dit alternatief voor u de juiste oplossing is.
  Als u uw aandelen ETN verkoopt en geen nieuwe aandelen ETN koopt, ontvangt u geen dividenden en hoeft u geen Ierse dividendbelasting te betalen.
  U dient uw belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van het verkopen van uw aandelen.
  Als u geen actie onderneemt, wordt er Ierse dividendbelasting ingehouden op uw dividenduitkeringen van Eaton Corporation plc.  De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op het dividend dat u ontvangt
  Ierse dividendbelasting wordt ingehouden tegen een tarief van 20% op dividenden.
  Aandelen in handen van Broadridge > Indiener is fiscaal inwoner buiten de Verenigde Staten (OUS) in een relevant gebied (zoals omschreven in de Ierse wet) en account geopend voor 30 november 2012

  Opties voor het verkrijgen van vrijstelling voor Ierse dividendbelasting

  Draag uw aandelen over naar een makelaar

  Beschrijving

  • Draag uw aandelen over van Broadridge naar een makelaar.  Om het behoud van de vrijgestelde status die u mogelijk al hebt ontvangen te verzekeren, raden wij u aan om ervoor te zorgen dat deze overdracht plaatsvindt in 2017.
  • Zorg ervoor dat uw makelaar in het bezit is van uw gestempelde Formulier V2.
  • Verifieer met uw makelaar dat hij/zij de aanvraag voor vrijstelling van Ierse dividendbelasting zal indienen.
  • Vul het formulier in met betrekking tot de overdracht van aandelen, en stuur het op naar Broadridge Corporate Issuer Solutions, P.O. Box 1342, Brentwood, NY 11717, binnen 24 uur na contact met uw makelaar.
  • Als uw makelaar vragen heeft over het aanvragen van de vrijstelling, kan hij/zij terecht bij www.dtcc.com en zoeken op "Eaton" voor instructies.  Voor niet-Amerikaanse belastingplichtigen geldt dat de DTC-deelnemers het Formulier V2 opsturen naar GlobeTax, en zij kunnen de vrijstelling van dividendbelasting claimen.

  Vereiste formulieren

  Blijf uw aandelen in directe registratie houden bij Broadridge
  • Om uw vrijstelling van Ierse dividendbelasting te behouden na de respijtperiode die afloopt op 1 januari 2018, moet u zich registreren bij en een servicevergoeding van $50 (USD) betalen aan GlobeTax. Die zal uw vrijstelling handhaven tot en met het einde van het vijfde jaar na de voltooiing van de vereiste documentatie.
  • U dient uw registratie bij GlobeTax te zijn gestart in 2017, om ervoor te zorgen dat uw aanvraag voor vrijstelling van dividendbelasting is ingediend voordat de respijtperiode afliep op 1 januari 2018.
  • Als u geen actie heeft ondernomen, wordt op uw dividenduitkeringen het wettelijk tarief van 20% dividendbelasting toegepast.

  Registratie bij GlobeTax:

  • Klik op "Register" [Registreren]
  • Gebruik de toegangscode "EATON"
  • Volg de instructies
  Uw aandelen verkopen
  Eaton hecht waarde aan alle aandeelhouders en hoopt dat u aandeelhouder zult blijven.  We begrijpen echter dat u, na het beoordelen van elk alternatief en het evalueren van de haalbaarheid ervan binnen het kader van uw algemene investeringsstrategie, mogelijk zult beslissen dat dit alternatief voor u de juiste oplossing is.
  Als u uw aandelen ETN verkoopt en geen nieuwe aandelen ETN koopt, ontvangt u geen dividenden en hoeft u geen Ierse dividendbelasting te betalen.
  U dient uw belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van het verkopen van uw aandelen.
  Als u geen actie onderneemt, wordt er Ierse dividendbelasting ingehouden op uw dividenduitkeringen van Eaton Corporation plc.  De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op het dividend dat u ontvangt
  Ierse dividendbelasting wordt ingehouden tegen een tarief van 20% op dividenden.

  Indiener is fiscaal inwoner buiten de Verenigde Staten (OUS) en is niet gevestigd in een relevant gebied (zoals omschreven in de Ierse wet)
  Het is waarschijnlijk dat u niet vrijgesteld bent van het betalen van de Ierse dividendbelasting.  Raadpleeg uw belastingconsulent om te beoordelen of er opties zijn die van toepassing zijn op uw specifieke situatie.

  Mogelijk is de verkoop van uw aandelen de enige resterende optie om dividendbelasting te vermijden
  Eaton hecht waarde aan alle aandeelhouders en hoopt dat u aandeelhouder zult blijven.  We begrijpen echter dat u, na het beoordelen van elk alternatief en het evalueren van de haalbaarheid ervan binnen het kader van uw algemene investeringsstrategie, mogelijk zult beslissen dat dit alternatief voor u de juiste oplossing is.
  Als u uw aandelen ETN verkoopt en geen nieuwe aandelen ETN koopt, ontvangt u geen dividenden en hoeft u geen Ierse dividendbelasting te betalen.
  U dient uw belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van het verkopen van uw aandelen.

  Indiener is inwoner van een relevante gebied buiten de VS (OUS) met aandelen gehouden door makelaar
  Om een vrijstelling van Ierse dividendbelasting te verkrijgen:

  • Zorg ervoor dat uw makelaar in het bezit is van uw formulier V2, dat hier beschikbaar.
  • Verifieer met uw makelaar dat hij/zij de aanvraag voor vrijstelling van Ierse dividendbelasting zal indienen

  Als uw makelaar vragen heeft over het aanvragen van de vrijstelling, kan hij/zij terecht bij www.dtcc.com en zoeken op "Eaton" voor instructies.  Deze instructies omvatten landspecifieke indieningsvereisten en instructies voor speciale situaties, zoals trusts of partnerschappen.  Voor niet-Amerikaanse belastingplichtigen geldt dat hun Amerikaanse banken of makelaars (ofwel DTC-deelnemers), die geen gekwalificeerde tussenpersonen zijn, het Formulier V2 dienen op te sturen naar GlobeTax, waarna zij op die manier de vrijstelling van dividendbelasting kunnen claimen.

   

  Deze pagina is bedoeld om nuttige aanwijzingen te geven aan houders die op wiens rekening Ierse dividendbelasting is geheven en die op zoek zijn naar informatie over het aanvragen van een belastingrestitutie of belastingkrediet.  Investeerders dienen deze informatie niet te beschouwen als een substituut voor een goed geïnformeerde belastingadviseur en wij raden u aan hen om advies te vragen in deze vaak complexe fiscale situaties.

  Ik ben een fiscaal inwoner van de Verenigde Staten.  Hoe kan ik restitutie van de Ierse dividendbelasting aanvragen bij de Ierse belastingdienst?
  • Als u geen vrijstelling van Ierse dividendbelasting hebt verkregen, dan kunt u rechtstreeks een restitutie aanvragen bij de Ierse belastingdienst.
  • Restitutieaanvragen kunnen worden ingediend in hetzelfde jaar waarin de Ierse dividendbelasting werd geheven, maar ze moeten wel worden ingediend binnen vier jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd geheven  (bijv. een aanvraag voor restitutie van Ierse dividendbelasting die werd ingehouden in mei 2017 moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingediend).
  • De totale kosten over een periode van vijf jaar omvatten een "gebruikersvergoeding" voor de IRS van $85 (USD), plus porto-/koerierskosten.
  • Restituties worden uitgegeven door de Ierse belastingdienst in euro per cheque.
  • Het is gebruikelijk dat restituties die rechtstreeks bij de Ierse belastingcommissarissen zijn ingediend, 9 tot 12 maanden in beslag nemen om betaald te worden.
  • GlobeTax kan u mogelijk assisteren voor een vergoeding per aandeel tegen een minimumvergoeding (naast de $85 die aan de IRS is betaald), maar u hoeft geen gebruik te maken van GlobeTax om een restitutie van de Ierse dividendbelasting aan te vragen.
  • Als u GlobeTax wenst te gebruiken, neem dan contact met hen op via eCertsEaton@globetax.com.
  • Restituties die worden betaald via GlobeTax zullen worden uitbetaald in $ USD per cheque.
  • Restituties via GlobeTax worden vaak ontvangen in de helft van de tijd die geldt voor directe indiening.
  • Stuur formulier US IRS-8802  naar de IRS en betaal de "gebruikersvergoeding" van $85 (USD) om IRS-formulier 6166 te verkrijgen.
  • Stuur de volgende formulieren via aangetekende post (bijv. FedEx, UPS, DHL, aangetekende post via USPS of iets dergelijks) naar de Ierse belastingdienst:

  * U hoeft deze nieuwe formulieren niet bij elke aanvraag van restitutie in te vullen; deze formulieren zijn geldig voor het jaar waarin ze ondertekend zijn, plus vijf volledige kalenderjaren erna.
  U dient nog steeds een van de volgende formulieren in te dienen bij Broadridge:

  Ik ben fiscaal inwoner buiten de Verenigde Staten.  Hoe kan ik restitutie van de Ierse dividendbelasting aanvragen bij de Ierse belastingdienst? 
  • Als u geen vrijstelling van Ierse dividendbelasting hebt verkregen, dan kunt u rechtstreeks een restitutie aanvragen bij de Ierse belastingdienst.
  • Restitutieaanvragen kunnen worden ingediend in hetzelfde jaar waarin de Ierse dividendbelasting werd geheven, maar ze moeten wel worden ingediend binnen vier jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd geheven (bijv. een aanvraag voor restitutie van Ierse dividendbelasting die werd ingehouden in maart 2018 moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn ingediend).
  • De totale kosten over een periode van vijf jaar omvatten porto-/koerierskosten.
  • Restituties worden uitgegeven door de Ierse belastingdienst in euro per cheque.
  • GlobeTax kan u mogelijk assisteren voor een vergoeding per aandeel tegen een minimumvergoeding, maar u hoeft geen gebruik te maken van GlobeTax om een restitutie van de Ierse dividendbelasting aan te vragen.
  • Als u GlobeTax wenst te gebruiken, neem dan contact met hen op via eCertsEaton@globetax.com.
  • Restituties die worden betaald via GlobeTax zullen worden uitbetaald in $ USD per cheque.
  • Restituties via GlobeTax worden vaak ontvangen in de helft van de tijd die geldt voor directe indiening.
  • Stuur de volgende formulieren via aangetekende post (bijv. FedEx, UPS, DHL, aangetekende post via USPS of iets dergelijks) naar de Ierse belastingdienst:

  * U hoeft deze nieuwe formulieren niet bij elke aanvraag van restitutie in te vullen; deze formulieren zijn geldig voor het jaar waarin ze ondertekend zijn, plus vijf volledige kalenderjaren erna.
  U dient nog steeds een van de volgende formulieren in te dienen bij Broadridge:

  Een buitenlands belastingkrediet claimen op uw aangifte inkomstenbelasting voor de Ierse dividendbelasting die u hebt betaald 
  • Het is vaak moeilijk om te voldoen aan de vereisten voor een belastingkrediet.  Raadpleeg uw belastingadviseur om te beoordelen of dit mogelijk is.
  • Neem contact op met uw individuele belastingadviseur om te bepalen welke aanvullende formulieren u eventueel moet indienen bij uw aangifte inkomstenbelasting.
  • U dient nog steeds een van de volgende formulieren in te dienen bij Broadridge:
  • Als u een inwoner van de VS bent: Formulier W-9 
  • Als u geen inwoner van de VS bent: Formulier W-8BEN


  Nuttige internetbronnen


  Internetbron

   

  Link

  Amerikaanse Depository Trust Clearing Company (DTC)

   

  http://dtcc.com/

  Veelgestelde vragen over DTC belastingvrijstelling per land

   

  http://www.dtcc.com/asset-services/global-tax-services/tax-relief-by-country
  Klik op: DTC TaxRelief FAQ: Ierland

  Amerikaanse IRS-formulier W-9

   

  https://irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

  Amerikaanse IRS-formulier W8-BEN

   

  http://irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

  Amerikaanse IRS-formulier 8802

   

  https://irs.gov/pub/irs-pdf/f8802.pdf

  Amerikaanse IRS internationale belastingbetalers

   

  https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers

  Amerikaanse IRS identificatienummers voor internationale belastingbetalers

   

  https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin

  Ierse belastingverdragen – Lijst van relevante landen

   

  http://www.revenue.ie/en/practitioner/law/tax-treaties.html

  Ierse gecontroleerde lijst van erkende gekwalificeerde tussenpersonen & en inhoudingsplichtige instanties

   

  http://www.revenue.ie/en/tax/dwt/authorised-qualifying-intermediaries.html

  Ierse formulieren voor dividendbelasting

   

  http://www.revenue.ie/en/tax/dwt/forms/

  Ierse belastingen & heffingen

   

  http://www.revenue.ie/en/tax/index.html

  GlobeTax

   

  https://ecerts.globetax.com/

  Contactinformatie voor GlobeTax

   

  https://www.globetax.com/ContactUs.aspx

  Broadridge Corporate Issuer Solutions

   

  https://shareholder.broadridge.com/eaton-corp/

  Formulier voor begunstigde eigenaar

   

  Formulier voor begunstigde eigenaar