Geschillenoplossing

In overeenstemming met de principes van het EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkader verbindt Eaton Corporation zich ertoe klachten over privacy en het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens van medewerkers op te lossen. Eaton zal klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens van medewerkers onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met deze Verklaring.

Voor vragen of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring, of andere problemen in verband met Gegevensbescherming en Privacy dient u eerst contact op te nemen met Eaton op het volgende adres:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


of

via e-mail naar: dataprotection@eaton.com

Eaton Corporation verbindt zich ertoe om samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (data protection authorities, DPA's) bij vragen over zowel HR-gegevens als vragen die niet aan HR zijn gerelateerd. Eaton Corporation verbindt zich ertoe om samen te werken met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie met betrekking tot HR-gegevens die het bedrijf heeft ontvangen vanuit Zwitserland voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie.

In het geval de werknemer niet in staat is zijn of haar bezorgdheid op te lossen via de wereldwijde afdeling voor gegevensbescherming en privacy van het bedrijf, kan de werknemer contact opnemen met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). Als de werknemer er niet in slaagt om zijn of haar bezorgdheid over HR-gegevens die vanuit Zwitserland zijn ontvangen voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie op te lossen via de wereldwijde afdeling voor gegevensbescherming en privacy van het bedrijf, dan kan de werknemer contact opnemen met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU vindt u via de onderstaande link:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Onder bepaalde voorwaarden die uitvoeriger staan beschreven op de website over het privacyschild (https://www.privacyshield.gov), kunnen werknemers een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenoplossing zijn uitgeput.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie