Juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Normaal gesproken verzamelen we alleen persoonlijke gegevens van u (i) waar we uw toestemming hebben om dit te doen (ii) waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te oefenen, of (iii) waar de verwerking in ons legitieme belang is en niet overstegen wordt door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of anderszins de persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is (alsook wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt). 

Als u vragen hebt over of nadere informatie nodig hebt over de juridische grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder de kop "Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie