Verantwoorde inkoop van conflictmineralen

Niets is belangrijker voor het succes van Eaton als onderneming dan onze ethische waarden en het op de juiste manier zaken doen. Deze principes gelden ook voor Eaton’s verwachtingen ten aanzien van zijn leveranciers en de inkooppraktijken van onze wederzijds verantwoordelijke toeleveringsketen.

Eaton zet zich in om zich ervan te verzekeren dat onze producten geen conflictmineralen bevatten – delfstoffen die worden gesmolten tot tin, tantalum, wolfraam en goud – die afkomstig zijn van entiteiten die op een directe of indirecte manier de conflicten in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen financieren. Eaton’s managementteam werkt onder het toezicht van onze directie om onze toeleveringsketen direct te betrekken bij verantwoorde inkooppraktijken.

Eaton is lid van multistakeholder-initiatieven zoals het Responsible Minerals Initiative, dat zich richt op het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid en transparantie tot diep in de wereldwijde toeleveringsketens. Door middel van deze acties voldoet Eaton aan, en overtreft het, de verwachtingen van regelgevende instanties, klanten en de maatschappij en leveren we een cruciale bijdrage aan de bredere brancheoplossing om conflictvrije mineralen en toeleveringsketens te ondersteunen.

Het beleid van Eaton inzake conflictmineralen

Eaton zet zich in om zich ervan te verzekeren dat de producten die wij verkopen geen "conflictmineralen" bevatten. Dat zijn delfstoffen die worden gesmolten tot tin, tantalum, wolfraam en goud, die afkomstig zijn van entiteiten die op een directe of indirecte manier de conflicten in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen financieren.

Eaton heeft de intentie om volledig te voldoen aan de vereisten van artikel 1502 van de Dodd-Frank Act, die vereist dat Eaton due diligence uitvoert op de bronnen van dergelijke mineralen en de resultaten van deze due diligence-activiteiten bekendmaakt.

Eaton vereist van zijn leveranciers dat zij:

  • voldoende due diligence uitvoeren op hun respectieve toeleveringsketens om vast te stellen of de aan ons verkochte producten tin, tantalum, wolfraam of goud bevatten en zo ja, of en in hoeverre deze metalen afkomstig zijn uit conflictvrije smelterijen;
  • aan Eaton verslag uitbrengen over de resultaten van dergelijke due diligence-activiteiten zodat Eaton in staat is zijn wettelijke verplichtingen en beleidsdoelstellingen na te komen; en
  • zich ertoe verbinden "conflictvrij" te zijn of te worden, zodat deze metalen uitsluitend afkomstig zijn van conflictvrije smelterijen.