Gedragscode voor leveranciers

De gedragscode voor leveranciers beschrijft de verwachtingen van Eaton met betrekking tot werkpleknormen en bedrijfspraktijken. Wij eisen van al onze leveranciers dat zij deze code naleven.  Stel uw medewerkers op de hoogte van onze Gedragscode voor leveranciers.  De gedragscode voor leveranciers en het online bevestigingsformulier zijn vertaald in meerdere talen en kunnen vanaf deze website worden gedownload om te delen binnen uw organisatie. Gebruik uitsluitend de Engelse versie of een van de officiële vertalingen die zijn verstrekt, aangezien andere vertalingen die niet door Eaton zijn geleverd mogelijk niet nauwkeurig zijn. 

U dient actie te ondernemen: Klik op de enquêtelink hieronder om toegang te krijgen tot het online formulier ter bevestiging van het streven van uw organisatie naar naleving van de gedragscode van Eaton en de gedragscode voor leveranciers. Dit moet worden ingevuld door een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze leveranciersbrief hieronder.

Gedragscode voor leveranciers van Eaton