We make what matters work. Op een duurzame wijze.

We worden gedreven door onze visie, aangestuurd door strategie, geleid door onze doelen en zijn toegewijd aan een goede bedrijfsvoering. 

Verbetering van de kwaliteit van het leven en het milieu

De wereld beleeft enkele van de belangrijkste niet-cyclische groeitrends die wij ooit in ons leven zullen meemaken: De explosieve groei van digitalisering en de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie — veranderingen die worden gedreven door een ongekende toename van elektrificatie en de klimaatverandering.

Eaton’s visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer. Als deelnemer van het Global Compact van de Verenigde Naties, hebben wij ons ertoe verbonden, samen met andere bedrijven wereldwijd, om duurzame en maatschappelijk verantwoorde praktijken te blijven toepassen. We hebben een levensbelangrijk doel in onze wereld, omdat we de producten en diensten creëren die onze klanten — en hun klanten — helpen bij het beheren en gebruiken van energie. 

Verschillende stakeholders doen aan landen en bedrijven een oproep tot samenwerking om de klimaatverandering aan te pakken. De klimaatverandering die door de mens veroorzaakt is, heeft tot waarneembare gevolgen geleid voor personen, infrastructuur en ecosystemen, met inbegrip van wereldwijde temperatuurstijgingen, vaker voorkomende hittegolven, extreme neerslag in sommige streken en droogte in andere. We begrijpen de noodsituatie van het klimaat en hebben op basis van wetenschappelijke gegevens streefcijfers ontwikkeld voor de vermindering van broeikasgassen, in lijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.

Verken onze belangrijkste onderwerpen over duurzaamheid

50
%
Ons doel is om in 2030 onze broeikasgasuitstoot uit bedrijfsactiviteiten met 50% te verminderen ten opzichte van 2018
100
%
Ons doel is dat al onze productielocaties over het certificaat 'zero waste to landfill' beschikken in 2030
$ 3 mld.
Onze investeringen in R&D gericht op het creëren van duurzame oplossingen in 2030

Afstemming op de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling

Ons werk sluit nauw aan bij de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, die zijn opgesteld om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Onze strategie en duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 stimuleren de SDG’s van de VN:

  • #3 Goede gezondheid en welzijn
  • #5 Gendergelijkheid
  • #6 Schoon water en sanitair
  • #7 Betaalbare en duurzame energie
  • #8 Eerlijk werk en economische groei
  • #9 Industrie, innovatie en infrastructuur
  • #10 Ongelijkheid verminderen
  • #11 Duurzame steden en gemeenschappen
  • #12 Verantwoorde consumptie en productie
  • #13 Klimaatactie

Zo helpen we gemeenten en netbeheerders bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de efficiëntie en distributie van energie, inclusief duurzame energie uit zon en wind, naarmate de vraag op het stroomnetwerk toeneemt. Met een toename van de wereldbevolking van ongeveer 82 miljoen mensen per jaar zal de voedselproductie – van veld tot tafel – efficiënter moeten zijn. Daarbij moet de verspilling tot een minimum worden beperkt en de voedselveiligheid worden verbeterd. Dankzij samenwerking met veel van 's werelds grootste fabrikanten, helpen we het lucht- en landtransport efficiënter en veiliger te laten verlopen, terwijl we minder middelen gebruiken.