*We make what matters work. Op een duurzame wijze.

We worden gedreven door onze visie, aangestuurd door strategie, geleid door onze doelen en zijn toegewijd aan een goede bedrijfsvoering. 

Verbetering van de kwaliteit van het leven en het milieu

De meeste dingen vereisen vandaag de dag stroom — communicatie, voeding voor onze gezinnen, verwarming en koeling van het interieur, controle over onze gezondheid, reizen voor werk of recreatie en het leveren van goederen en diensten aan anderen.  

Eaton’s visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer. We hebben een vitaal doel in onze wereld, omdat we de producten en diensten creëren die onze klanten - en hun klanten - helpen bij het beheren en gebruiken van energie op een manier die voldoet aan hun doelstellingen.

Wij luisteren naar de wereldwijde oproep aan landen en bedrijven om samen te werken aan klimaatverandering. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft tot waarneembare gevolgen geleid voor mensen, infrastructuur en ecosystemen, met inbegrip van een stijging van de wereldwijde temperaturen, veelvuldiger optredende hittegolven, extreme neerslag in sommige streken en droogte in andere.

We hebben op wetenschappelijke doelstellingen gebaseerde doelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ontwikkeld in overeenstemming met de uitdaging die aan bedrijven is gesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de instantie binnen de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap in verband met klimaatverandering. Deze groep heeft onlangs de noodtoestand uitgeroepen voor het klimaat en een dringende oproep gedaan aan bedrijven over de hele wereld om de wereldwijde opwarming te beperken toe 1,5° Celsius.

eaton-sustainability-dashboard
Duurzaamheidsdashboard 2019
Hoewel onze zoektocht naar verbetering nooit afgelopen is, zijn we trots op het succes dat in 2019 werd behaald, zoals geïllustreerd op ons duurzaamheidsdashboard.
50
%
Ons doel is om tegen 2030 onze broeikasgasuitstoot uit bedrijfsactiviteiten met 50% te verminderen ten opzichte van 2018
100
%
Ons doel is om tegen 2030 al onze productielocaties te beschikken over een nul-afval-naar-afvalstort-certificaat.
$ 3 miljard
Onze investering in R&D die zijn gericht op het creëren van duurzame oplossingen in 2030

Ontdek onze vooruitgang en resultaten op het gebied van duurzaamheid

Eaton sustainability strategy graphic

Onze duurzaamheidsstrategie

Onze duurzaamheidsstrategie werd geleid door het samenwerkingsproces dat we hebben uitgevoerd voor het identificeren van belangrijke materiaalproblemen bij Eaton en voor het stellen van prioriteiten op dit gebied. Deze prioriteiten hebben ons geholpen vast te stellen welke gebieden binnen de onderneming de grootste impact leveren bij onze inspanningen om de duurzaamheid te verbeteren.

Afstemming op de Sustainable Development Goals van de VN

Ons werk sluit nauw aan bij de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, die zijn opgesteld om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken.

Zo helpen we gemeenten en nutsbedrijven bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de efficiëntie en distributie van energie, inclusief schone energie uit zon en wind, naarmate de vraag op het elektriciteitsnet toeneemt. Met een toename van de wereldbevolking van ongeveer 82 miljoen mensen per jaar zal de voedselproductie – van veld tot tafel – efficiënter moeten zijn. Daarbij moet de verspilling tot een minimum worden beperkt en de voedselveiligheid worden verbeterd. En door samen te werken met veel van 's werelds grootste fabrikanten helpen we het lucht- en landtransport efficiënter en veiliger te laten verlopen, terwijl we minder middelen gebruiken.