Selecteer uw locatie

Wij bouwen mee aan een gezondere planeet.*

*We geloven dat we het aan toekomstige generaties verschuldigd zijn om de wereld een beetje „groener” achter te laten. De kracht om dit te doen, hebben we zelf in handen, als we allemaal samenwerken. Dit is wat belangrijk is voor onze medewerkers en klanten. En voor toekomstige generaties.

Verbetering van de kwaliteit van het leven en het milieu

Veel, zo niet de meeste dingen vereisen vandaag de dag stroom, communicatie, voeding voor onze gezinnen, verwarming en koeling van het interieur, controle over onze gezondheid, reizen voor werk of recreatie en het leveren van goederen en diensten aan anderen.  

Eaton’s visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer We hebben een vitaal doel in onze wereld, omdat we de producten en diensten creëren die onze klanten - en hun klanten - helpen bij het beheren en gebruiken van energie op een manier die voldoet aan hun doelstellingen.

Onze visie: De kwaliteit van leven en het milieu verbeteren door het gebruik te maken van technologieën en diensten voor energiebeheer.

Wij zijn van mening dat ons succes als onderneming niet alleen moet worden afgemeten aan de financiële resultaten, maar ook aan onze inzet voor milieuzorg, maatschappelijke verantwoordelijkheid en bestuur. Om onze visie te verwezenlijken, hebben we financiële en niet-financiële aspiratiedoelen vastgesteld die een antwoord bieden op kwesties die van belang zijn voor al onze stakeholders. Om deze doelstellingen te bereiken, werken wij hard aan de integratie van de vooruitgang op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in onze duurzaamheidsstrategie. Voor elk van deze gebieden hanteren we een langetermijnvisie betreffende de prestaties, terwijl we nog steeds voldoen aan de verwachtingen op korte termijn. Door deze aanpak kunnen we duurzame waarde creëren voor alle stakeholders, nu en in de toekomst.  

De wereld staat voor veel uitdagingen op het gebied van energiebeheer - en onze producten en diensten maken deel uit van de oplossing. Jaren geleden zijn we begonnen met het aanbieden van de beste technologieën en diensten voor energiebeheer die de impact verminderen en de prestaties verbeteren gedurende de gehele levenscyclus van het product - inkoop, gebruik en beheer aan het einde van de levensduur. Hoewel we trots zijn op hoe ver we zijn gekomen, weten we dat we moeten blijven verbeteren. Wij blijven ons inzetten voor het creëren van een betere toekomst voor de planeet en onze medeburgers overal ter wereld. 

20
%
Ons doel is om tegen 2025 onze broeikasgasemissies met 20% te verminderen ten opzichte van 2015.
100
%
Ons doel is om tegen 2030 al onze productielocaties te beschikken over een nul-afval-tot-afvalstort-certificaat.
$584m
Het bedrag dat we in 2018 hebben geïnvesteerd om de innovatie van onze productenportefeuille te versnellen.

Ontdek onze vooruitgang en resultaten op het gebied van duurzaamheid

Afstemming op de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling

Ons werk sluit nauw aan bij de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, die zijn opgesteld om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken.

Zo helpen we gemeenten en nutsbedrijven bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de efficiëntie en distributie van energie, inclusief schone energie uit zon en wind, naarmate de vraag op het elektriciteitsnet toeneemt. Met een toename van de wereldbevolking met ongeveer 82 miljoen mensen per jaar zal de voedselproductie - van veld tot tafel - efficiënter moeten zijn, waarbij de verspilling tot een minimum moet worden beperkt en de voedselveiligheid moet worden verbeterd. En door samen te werken met veel van 's werelds grootste fabrikanten helpen we het lucht- en landtransport efficiënter en veiliger te laten verlopen, terwijl we minder middelen gebruiken.

Betrokkenheid stakeholders

Onze stakeholders hebben een fundamentele impact op onze duurzaamheidsprestatie.
lgbt-prijs-beste-plek-om-te-werken
Genoemd door 100 Best Corporate Citizens lijst voor het 11e achtereenvolgend jaar door Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
FORTUNE Magazine’s „Meest Bewonderde Bedrijven Ter Wereld lijst, 2018.”
Energy Star Partner van het jaar award 2019
Benoemd tot ENERGY STAR Partner van het jaar, Duurzame uitmuntendheidsranking