Bestuur

Eaton legt verantwoording af over praktijken en prestaties op het gebied van duurzaamheid op de hoogste bestuursniveaus.

Sterke systemen en processen

We erkennen dat we sterke bestuurssystemen en -processen nodig hebben om ervoor te zorgen dat we onze visie en onze financiële en aspiratiedoelstellingen kunnen verwezenlijken. 

Onze beleid legt een gemeenschappelijke reeks verwachtingen en bestuurspraktijken vast die als leidraad dienen voor ons senior management en de raad van bestuur. Onze duurzaamheidsstrategie en -prestaties worden aangestuurd door de Raad van Bestuur en de Senior Leadership Committee en worden geleid door de Sustainability Governance Council (SGC). Het SGC bestaat uit 35 vertegenwoordigers vanuit de gehele wereldwijde onderneming. De groep komt regelmatig bijeen om onze strategie te ontwikkelen, onze reactie op opkomende kwesties te bespreken en ervoor te zorgen dat we een gezamenlijk standpunt hebben over milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG).

Ontdek meer over ons beleid en handvesten.

 

Integratie van duurzaamheidsprestaties met financiële prestaties en het geven van financiële prikkels om de doelstellingen te bereiken

Wij communiceren onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid samen met onze jaarlijkse financiële rapportage aan belanghebbenden. We evalueren onze prestaties aan de hand van de doelstellingen die jaarlijks door onze Senior Leadership Council worden ontwikkeld. Eenmaal opgesteld, communiceren we onze doelstellingen aan al onze business units. Wij zorgen ervoor dat deze communicatie via onze organisatie doordringt tot onze productieservice en andere activiteiten binnen het bedrijf.

Via ons APEX-programma beoordelen we de voortgang van onze doelstellingen. APEX stelt ons in staat om elke medewerker te evalueren aan de hand van vastgestelde doelen en conform de bedrijfswaarden. We maken gebruik van deze APEX prestatiebeoordelingen om beslissingen te nemen over beloningen en andere financiële prikkels voor alle medewerkers en leidinggevenden.

Het behalen en overtreffen van onze duurzaamheidsdoelstellingen is essentieel voor ons algehele zakelijke succes. Om vooruitgang in ons hele bedrijf aan te moedigen, bieden we stimulansen voor het bereiken van hoge prestaties. Ons corporate executive team ontvangt een financiële beloning wanneer de jaarlijkse emissiereductiedoelstellingen van onze CEO gehaald worden. Daarnaast hebben alle werknemers de mogelijkheid om prijzen te ontvangen ter ere van uitmuntendheid op de werkplek. We ontwerpen het toekenningsproces zodanig dat alle medewerkers bij onze vooruitgang worden betrokken. Met deze awards willen we ook de ontwikkeling en overdracht van best practices stimuleren.

Onze prijzen zijn een erkenning voor praktijken die onze energie-efficiëntie en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid verbeteren. Awards die duurzaamheid onder de aandacht brengen, zijn onder andere de Continuous Improvement Award, Engineer of the Year en Eaton Business Excellence.