Gezondheid en veiligheid

Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers is ons grootste belang

Bij Eaton is ons doel de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers te garanderen. Onze toewijding aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers reflecteert onze overtuiging dat alle soorten van letsel voorkomen kunnen worden. In onze hele bedrijfsvoering versterken we specifieke principes om onze 'Zero Incident Safety Culture' (veiligheidscultuur van nul incidenten) te versterken.

Onze veiligheidsprincipes en -verwachtingen laten toewijding aan (externe) medewerkers zien

Alle medewerkers, inclusief externe, die op onze locaties werken, delen een persoonlijke verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen. Iedereen speelt een belangrijke rol in zowel de eigen veiligheid als die van collega’s. Het Eaton Veiligheidsbeleid is onderdeel van het ”op de juiste manier zaken doen”. Hierdoor willen we vooruitgang boeken op het tegengaan van letsel en ziektes op onze werkplek.

>25
%
Vermindering van het totale aantal rapporteerbare incidenten (TRCR) in 2020
26
%
Vermindering van het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid (DACR) in 2020
100
%
Van onze werknemers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving

Wij maken werk van veiligheid*

*Veiligheid laat je niet aan het toeval over. Bij Eaton streven we onophoudelijk naar veiligere processen om onze en uw werknemers te beschermen. We delen onze kennis met onze klanten en partners en ontwikkelen oplossingen om een veiligere wereld voor iedereen te creëren.

De veiligheidsprincipes van Eaton vereisen dat iedereen verantwoordelijk is voor veiligheid

De veiligheidsprincipes van Eaton onderstrepen het belang van het beschermen van het welzijn van medewerkers:

 • Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen.
 • Wij zetten ons in voor het wegnemen van omstandigheden die persoonlijk letsel of beroepsziekten veroorzaken.
 • Alle letselgevallen en beroepsziekten zijn te voorkomen en een werkomgeving zonder incidenten is haalbaar.
 • Wij nemen beslissingen en promoten gedrag dat ons en anderen beschermen tegen het risico op letsel.
 • We gebruiken probleemoplossende technieken om risico’s te beperken en onze veiligheidsprestaties continu te verbeteren.

Onze Veiligheidsprincipes vereisen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het herkennen en corrigeren van onveilig gedrag of onveilige omstandigheden. Dit omvat het naleven van de fundamentele veiligheidsverwachtingen. Wij beschouwen deze verwachtingen als absoluut, omdat een schending kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Veiligheidsverwachtingen vereisen dat medewerkers vaste veiligheidsprocedures volgen

 • Regeling/vergrendeling van gevaarlijke energie: wij gebruiken vastgestelde regelings- en vergrendelingsprocedures tijdens het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerken aan apparatuur en processen.
 • Machinebeveiliging en gebruik: wij waarborgen dat machinebeveiligingsmaatregelen op een correcte manier worden uitgevoerd en dat medewerkers beveiligingsmaatregelen respecteren en alle gerelateerde veiligheidsprocedures volgen.
 • Werkvergunningen en gespecialiseerde veiligheidsprocedures tijdens activiteiten met een verhoogd risico: wij gebruiken, waar nodig, geautoriseerde werkvergunningen. We volgen alle speciale veiligheidsprocedures bij warme werkomstandigheden, het betreden van besloten ruimtes, werk aan elektrische apparaten, werkzaamheden op hoogte en andere activiteiten met een hoog risico. Dit soort werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door opgeleid en geautoriseerd personeel.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): wij hanteren alle vereisten zoals voorgeschreven voor ons werk en ons werkgebied.
 • Veilig rijden: wij beperken afleiding tijdens het rijden onder werkuren tot een minimum en gebruiken alleen handsfree communicatiemiddelen. We dragen veiligheidsgordels tijdens het rijden en verwachten dat alle passagiers hetzelfde doen. We besturen geen motorvoertuigen wanneer we onder invloed van welke stof dan ook zijn.
 • Incidenten- en gebeurtenisrapportage: wij rapporteren onveilige situaties alsook alle letsels en ziekte – hoe klein ze ook zijn. Dit zorgt voor een goede medische evaluatie en de invoering van verbeterde processen om soortgelijke incidenten of aandoeningen in de toekomst te voorkomen.

'Zero tolerance' levensreddende regels – veilig werken is voorwaarde voor werken bij Eaton.

De volgende regels moeten altijd worden gevolgd. Schending kan leiden tot beëindiging van het arbeidscontract.

 • Veiligheidsvoorzieningen en afscherming: apparaten die een veilige machinewerking verzekeren, mogen niet worden verwijderd, gemanipuleerd of omzeild.
 • Lock-out/tag-out: lock-out/tag-out procedures moeten worden gevolgd.
 • Elektrisch werk/vlambogen: de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt wanneer er elektrisch werk wordt verricht of bij risico op vlambogen.
 • Valbescherming: er moeten valbeschermingssystemen worden gebruikt als er op onbeveiligde hoogten van 1,82 meter of meer wordt gewerkt.
 • Vergunningsplichtige krappe ruimtes: niemand zal vergunningsplichtige krappe ruimtes betreden zonder de juiste vergunningen.
 • Autogordels: alle bestuurders en passagiers van industriële vrachtwagens en machines moeten de beschikbare gordels gebruiken.

Veilig werken is een voorwaarde voor het werken bij ons bedrijf. Wij zullen geen vergeldingsmaatregelen toestaan tegen een werknemer die in goed vertrouwen een veiligheidsovertreding meldt. Werknemers die de fundamentele veiligheidsverwachtingen of andere veiligheidsvereisten schenden, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag. Overtreding van de 'zero tolerance' levensreddende regels leidt tot ontslag.

Milieu, Gezondheid & Veiligheid (EHS) handboek

Ons doel is al onze medewerkers, aannemers en bezoekers een veilige werkomgeving bieden. Het EHS-handboek is van toepassing op alle derde partijen die activiteiten op onze locaties uitvoeren. Dit omvat leveranciers, tijdelijke krachten, externe medewerkers, verkopers, bezoekers en alle andere niet-Eaton medewerkers. Het handboek geeft een korte samenvatting van EHS-praktijken die noodzakelijk zijn voor het werken binnen ons bedrijf. Naleving van het handboek – en alle wettelijke, locatie- en projectspecifieke vereisten – is een voorwaarde voor het werken voor ons bedrijf.

Bekijk het handboek voor door Eaton gecontroleerde locaties.

Onze werknemers en aannemers mogen werkgerelateerde activiteiten uitvoeren op locaties die niet door Eaton worden gecontroleerd, zoals een service leveren bij klanten. In deze gevallen kan het bieden van een veilige werkplek afhankelijk zijn van de acties (of het uitblijven van acties) van anderen. De EHS-richtlijn geeft een samenvatting van de vereisten die in acht moeten worden genomen door de partijen met algemene EHS-verantwoordelijkheid op dergelijke sites, aangezien de naleving van deze vereisten – en van alle wettelijke, site- en projectspecifieke vereisten – een voorwaarde is voor het werken op sites die niet door Eaton gecontroleerd zijn. Personeelsleden of externe medewerkers van Eaton hebben het recht hun activiteiten te staken en zich terug te trekken van de werkplek wanneer er niet wordt voldaan aan de vereisten van de EHS-richtlijn, of wanneer zij zelf of eigendommen van Eaton worden blootgesteld aan onaanvaardbare gezondheids- en veiligheidsrisico's, ontstaan door gebrek aan gepaste controle door derden.

Richtlijnen voor locaties die niet door Eaton beheerd worden downloaden

Veiligheidsprogramma zonder incidenten

Eaton’s risicobeoordelingen en audits van gezondheids- en veiligheidsprocedures leveren tastbare resultaten op.

Om de uitvoering van een 'Zero Incident' veiligheidsprogramma te versnellen, zetten we ons 'focus site' programma in. We selecteren de locaties strategisch op basis van recente gezondheids- en veiligheidsprestaties en bestaande veiligheidscultuur. Het programma is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren terwijl we de 'Zero Incident Safety Culture' (veiligheidscultuur van nul incidenten) in stand houden. Dit doen we door ons te focussen op het implementeren van fundamenten van een succesvol veiligheidsprogramma, waaronder:

 • Betrokkenheid van het management en leiderschap.
 • Betrokkenheid van medewerkers.
 • Identificatie, preventie en beheersing van gevaren.
 • Training en communicatie om de bewustwording en het begrip te vergroten.
 • Voortgangsbewaking en verantwoordelijkheid.

Om continue veiligheidsprestaties te garanderen, vernieuwen we regelmatig de communicatie over belangrijke veiligheidswaarden en -gedragingen.  Dit wordt ondersteund door vele soorten EHS-trainingen voor alle medewerkers en gespecialiseerde trainingen voor leidinggevenden.

 • Veiligheidstrainingen tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers.
 • Een scala aan trainingsmogelijkheden die EHS-principes versterken.
 • EH-training voor fabriekmanagers.
 • Gespecialiseerde ”operating safely” training voor toezichthouders.

Ons Safety Awards-programma bekroont locaties met uitstekende veiligheidsprestaties. Deze awards zijn een erkenning voor locaties die uitstekende veiligheidsprestaties leveren, waaronder:

 • Identificeren en beheersen van locatiespecifieke gevaren en risico’s.
 • Het gebruik van toonzettende indicatoren met bijbehorende doelen en bewijs van het gebruik van deze informatie om de veiligheid beter te beheren.
 • Het effectief betrekken van medewerkers.
 • Een effectief erkennings- en beloningsprogramma.
 • Integratie van veiligheid in continue verbeteringsacties en planning.

Gerelateerde belangrijke duurzaamheidsthema's