Inclusie en diversiteit

Aspiratiedoelstelling – Een voorbeeld zijn voor inclusie en diversiteit in onze industrie

Bij Eaton streven we ernaar een voorbeeld te zijn voor inclusie en diversiteit in onze branche – bekend om de manier waarop we alle mensen verwelkomen en erbij betrekken door te luisteren naar wat ze te bieden hebben. Wij willen een omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Meten en rapporteren van vooruitgang

In 2019 kregen we opnieuw erkenning van de Human Rights Campaign in hun lijst van beste werkgevers op het gebied van LGBTQ-gelijkheid, de 100% Corporate Equality Index. Eaton heeft deze erkenning nu vier jaar op rij ontvangen, met telkens een perfecte score. Bedrijven worden beoordeeld op basis van criteria in vijf categorieën: beleid voor discriminatiebestrijding, secundaire arbeidsvoorwaarden, aangetoonde competentie en verantwoordelijkheid van de organisatie met betrekking tot LGBTQ-diversiteit en -inclusie, openbaar commitment voor LGBTQ-gelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Om succesvol te zijn, moeten we ons richten op het creëren van een inclusieve, veilige en aantrekkelijke werkplek waar elke werknemer de kans heeft om te leren en te groeien. Om dit te bereiken, sponsoren en promoten we inclusiehulpgroepen voor medewerkers (Inclusion Employee Resource Groups, iERG’s). In 2019 nam het ledenaantal van deze door medewerkers geleide groepen toe tot meer dan 10.000 medewerkers en vond uitbreiding naar Mexico en China plaats.

$ 1,9 miljard
In 2019 kochten we voor 1,9 miljard dollar aan goederen en diensten van kleine en diverse leveranciers
6
%
Procentuele toename in 2019 van het aantal vrouwen in (top)managementfuncties.
8
%
Procentuele toename in 2019 van het aantal leden van Amerikaanse minderheidsgroepen in (top)managementfuncties.
Eaton 2019 employment diversity metrics chart
Eaton 2019 employment diversity metrics chart

Inclusie en diversiteit – is essentieel voor Eaton’s prestaties en reputatiestandaarden

Inclusie en diversiteit betekent  herkennen, waarderen en het toepassen van de verschillen in perspectieven en achtergronden die ieder van ons uniek maken. We hebben inclusie en diversiteit nodig om onze zakelijke resultaten en visie te bereiken en om ons streven, een rolmodel van inclusie en diversiteit in de branche, waar te maken. Openheid voor diversiteit verbreedt onze toegang tot het beste talent en inclusie stelt ons in staat dat talent volledig in te zetten. Onze medewerkers zijn vrij om hun hoogste potentieel te bereiken in een omgeving die innovatie en open communicatie stimuleert. Meer informatie over inclusie en diversiteit.

Vier pijlers van excellentie voor inclusie en diversiteit.

Onze vier pijlers dienen als globale focusgebieden voor inclusie en diversiteit:

 • Talent: Inclusief gedrag helpt groot talent aan te trekken, vast te houden en uit te breiden, nodig om groei te stimuleren.
 • Functioneren: Inclusief gedrag maakt het voor alle medewerkers mogelijk op hun  eigen unieke manier bij te dragen om hun hoogste potentieel te bereiken en zakelijke resultaten te optimaliseren.
 • Globalisatie: Inclusief gedrag versnelt het proces om een globaal bedrijf te worden dat kan winnen in alle markten.
 • Innovatie: Inclusief gedrag cultiveert en gebruikt verschillende achtergronden, perspectieven en denkwijzen om betere processen, producten en service-oplossingen te creëren.

Ons leiderschapsmodel

De zes leiderschapskenmerken van Eaton – we zijn ethisch, gepassioneerd, verantwoordelijk, efficiënt, transparant en we leren – ondersteunen onze cultuur van inclusie en vormen de basis van een open en inclusieve werkomgeving. Binnen Eaton beseffen we dat onze mensen het belangrijkste ingrediënt voor ons succes vormen. Ook erkennen wij dat individuen uniek zijn, met perspectieven, achtergronden en ervaringen die hun ideeën en meningen beïnvloeden en vormen. Deze verschillen en perspectieven leiden tot innovatieve ideeën, betere beslissingen voor ons bedrijf en onze klanten en een brede basis van kennis die onze reputatie als ”thought leader” bevordert. En dat maken we waar. We vragen onze leiders om doelen te ontwikkelen – gedetailleerd en gemeten net als elk ander zakelijk doel – die leiden tot het creëren van een inclusieve werkomgeving. Meer informatie over onze visie en doelen.

De volgende generatie medewerkers zal diverser zijn.

De wereldwijde concurrentie is verschoven, samen met onze mix van talent. We nemen vandaag de dag andere mensen in dienst dan twintig jaar geleden, en dat zal in de toekomst nog sneller gaan. In de Verenigde Staten behoren meer medewerkers tot een minderheidsgroep. Wereldwijd komen meer vrouwen op de arbeidsmarkt, terwijl een toenemend aantal gepensioneerde werknemers vertrekt en wordt vervangen door werknemers van de volgende generatie. Om te kunnen concurreren, moet de diversiteit van ons leiderschap en onze zakelijke benadering een afspiegeling zijn van onze medewerkers, gemeenschappen en wereldwijde klanten.

Inclusie en diversiteit ondersteunen

Inclusiehulpgroepen (Inclusion Eaton Resource Groups, iERG’s) brengen medewerkers samen die een gemeenschappelijk doel, interesse of achtergrond hebben. Deze acht IERG’s promoten een uitnodigende, inclusieve werkomgeving die verschillen omarmt en de deelname van alle medewerkers aanmoedigt:

 • WAVE – Women Adding Value at Eaton iERG
 • Veteran – U.S. Military Veteranen iERG
 • ENGAGE – Eaton Next Generation Achieving Goals and Excelling iERG
 • iConnect – Black, African-American and People of Color iERG
 • SOAR – Strengthening Our Asian Resources Asian-American iERG
 • #VAMOS! – Hispanic en Latino iERG
 • Eaton Pride – LGBT en Bondgenoten iERG
 • enABLE – Mensen met een beperking en/of het managen van speciale behoeften iERG

Inclusie-ERG’s zijn een plek waar medewerkers kunnen samenwerken en professionele begeleiding kunnen krijgen of geven. Bovendien kunnen iERG’s nieuwe medewerkers laten kennismaken met onze cultuur en helpen bij het opbouwen en onderhouden van medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid en bij het behouden van personeel.

Het ledenaantal van onze acht iERG’s is in het afgelopen jaar met meer dan tien procent toegenomen en de groepen tellen nu meer dan 10.300 leden in 60 landen, met inbegrip van uitbreiding naar Mexico en China.

De iERG’s WAVE en ENGAGE zijn op wereldwijde basis actief, met meer dan 120 lokale groepen (myWAVE en myENGAGE genoemd). In de Verenigde Staten verleent de iERG voor veteranen ondersteuning aan krijgsmachtleden en hun bondgenoten. In 2016 hebben we in de V.S. nog drie iERG’s in het leven geroepen: SOAR ter ondersteuning van onze Amerikaanse medewerkers van Aziatische afkomst; iConnect, ter ondersteuning van zwarte, Afrikaans Amerikaanse en gekleurde medewerkers; en #VAMOS!, ter ondersteuning van onze Amerikaanse Hispanic en Latino medewerkers. Tevens zijn we in Noord-Amerika gestart met een iERG voor lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen (Eaton Pride), die uitbreiding vond naar Mexico en delen van Europa in 2018. Onze iERG is gericht op het stimuleren van de bewustwording van fysieke, geestelijke en emotionele vermogens en het creëren van een ondersteunende omgeving voor medewerkers met een handicap. De iERG enABLE, die in 2018 werd opgericht, werd in 2019 uitgebreid naar andere delen van het Amerikaanse continent, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

Deze iERG's helpen ons prioriteiten te stellen, barrières te slechten om de cultuur te veranderen, deel te nemen aan bedrijfsprojecten en betrokken te raken bij initiatieven om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. Activiteiten omvatten onder andere webinars, presentaties van sprekers, stretch-assignment-projecten, netwerkevenementen en rondetafelgesprekken met leidinggevenden.

En de iERGs kunnen vernieuwers zijn:

 • Het waren onze iERG's die feedback gaven en de business case vormden om ons beleid betreffende betaald ouderschapsverlof in de VS uit te breiden.
 •  Onze iERG's hebben onze nieuwe Stretch Assignment Marketplace ontwikkeld, een creatieve manier voor werknemers om betrokken te raken bij projecten in onze bedrijven, functies en regio's en om vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd contacten te leggen binnen het bedrijf.
 • In India heeft onze WAVE iERG geholpen bij de ontwikkeling en promotie van een programma om vrouwen met ervaring op het gebied van engineering, supply chain, HR en finance te identificeren die na een onderbreking in hun carrière willen herintreden. Tot nu toe heeft het ReLaunch-programma meer dan 45 vrouwen weten te matchen met een carrièremogelijkheid bij Eaton. 

We zijn trots op de impact die iERGs bij Eaton hebben. Hun activiteiten zijn boeiend en versterken duizenden mensen over de hele wereld.

Het Eaton mentoring programma is nog een andere bron voor het ontwikkelen en stimuleren van onze diverse talenten. Het formele mentorprogramma is ontworpen als een wederzijdsproces tussen een gekoppelde mentor en student om zich te richten op specifieke ontwikkelingsbehoeften, afgestemd op de korte- en lange-termijn carrièreaspiraties van de werknemer.

De iERG's en het mentorprogramma ondersteunen onze aspiratiedoelstellingen en koesteren een inclusieve werkomgeving door middel van mentorschap, onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij ondersteunen ook de strategie en doelstellingen die zijn vastgesteld door de Global Inclusion Council en de vier Regional Inclusion Councils van Eaton.

In 2014 hebben we onze full-day leadership-ervaring, Valuing Inclusion & Diversity at Eaton – The Power of Perspectives (VID), wereldwijd voor alle managers gelanceerd. Sindsdien hebben meer dan 5800 leiders deelgenomen, met het doel om zich beter bewust te worden van persoonlijke vooroordelen, inclusieve leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een cultuur van inclusie te bevorderen. Deelnemers hebben aangegeven dat deze ervaring hun de ogen heeft geopend en dat deze een positieve invloed heeft gehad op hun percepties. Ter versterking van hun VID-lessen hebben leiders toegang tot Moment of Choice-tools die zijn gecreëerd om hun traject van onbewust vooroordeel naar bewuste inclusie te ondersteunen en bevorderen.

Een divers en inclusief personeelsbestand opbouwen

Het opbouwen van een divers en inclusief personeelsbestand begint met het identificeren van het beste talent. Talentbeheer betekent het aannemen van mensen met de juiste vaardigheden, het ontwikkelen van carrièreplannen en het stellen van doelen in overeenstemming met onze bedrijfsstrategie. Vijftig procent van onze Amerikaanse gekozen bestuurders vertegenwoordigen diverse groepen. Meer informatie over talentbeheer bij Eaton.

Balans tussen werk en privé

Het evenwicht tussen werk en privé is een gemeenschappelijke zorg van onze medewerkers. En nu het aantal dubbele inkomens en eenoudergezinnen wereldwijd stijgt, moet onze bedrijfscultuur onze werknemers ondersteunen bij het maken van de juiste balans tussen werk, gezin en persoonlijke behoeften. Flexibele werkoplossingen en inclusieve programma's zullen ons helpen concurrerend te blijven in het aantrekken van het beste talent en werknemers in verschillende situaties de gelegenheid geven om bij Eaton werkzaam te blijven.

Tot en met eind 2019 hebben meer dan 900 medewerkers deelgenomen aan ons programma Flexibele Werkoplossingen in 34 vestigingen in de VS en meer dan 20 vestigingen wereldwijd. Flexibele oplossingen zijn onder andere kortere werkweken, werken vanuit huis, deeltijdwerk, flexwerken en telewerken. Deze inclusieve programma's zullen ons doel helpen verwezenlijken om het allerbeste talent aan te nemen, te behouden en concurrerend te blijven.

Eaton Business System – een geïntegreerde aanpak

Het Eaton Business System (EBS) is de manier waarop wij onze onderneming als geïntegreerde maatschappij runnen en het is ons concurrentievoordeel. Via EBS kunnen we op een gemeenschappelijke manier werken, waarbij we dezelfde ”taal” spreken in verschillende regio's, markten en bedrijven wereldwijd. En EBS zorgt ervoor dat we één visie hebben. Een op waarden gebaseerde cultuur en een gedeelde filosofie die inclusie en diversiteit bevordert. Met EBS als werkwijze, maken we van de kracht van velen, de Kracht van Eén. Meer informatie.

Diversiteit binnen onze raad van bestuur

Onze belofte om inclusief te zijn in onze bedrijfspraktijken en binnen onze werkomgeving begint bij onze bestuursleden, die gezamenlijk toezicht houden op alle activiteiten en doelstellingen van het bedrijf. Onze raad van bestuur en CEO hebben samen diversiteitsdoelstellingen opgesteld en monitoren de voortgang binnen het gehele bedrijf. Bijna vijftig procent van onze raad van bestuur is afkomstig uit ondervertegenwoordigde groepen. Meer informatie over onze raad van bestuur.

Diversiteit onder onze leveranciers

Kleine en diverse bedrijven voeden de economie door het creëren van banen en het leveren van innovatieve oplossingen. Wij geloven dat het aanmoedigen van deze organisaties om te concurreren ten goede komt aan ons bedrijf en onze gemeenschappen. Een voortdurende inspanning van het bureau van Diversiteit identificeert potentiële partners onder de kleine ondernemingen van minderheden, veteranen en vrouwen in de V.S.

Eaton’s gecombineerde uitgaven aan bedrijven in bezit van minderheden, vrouwen en veteranen bedroegen meer dan 33 procent van de leveranciersbestedingen in de V.S. in 2019 met een totaal van $ 829 miljoen. Gezamenlijk hebben we voor $ 1,9 miljard aan goederen en diensten aangeschaft bij kleine en diverse leveranciers in 2019. De inkopen van Eaton bij bedrijven die in het bezit zijn van minderheid stegen met meer dan 1,5 procent, terwijl de inkopen bij bedrijven die in het bezit zijn van vrouwen met meer dan 14 procent en de inkopen bij bedrijven die in het bezit zijn van veteranen met meer dan 9 procent toenamen. Meer informatie over diversiteit onder leveranciers bij Eaton.

Beleid inclusie en diversiteit

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie. Meer informatie over ons bestuursbeleid inzake inclusie en diversiteit.