Producten met een positieve impact

Producten met een doel

We weten dat onze klanten grondstoffen willen besparen en hun CO2-voetafdruk willen verminderen. En we weten dat veel landen toegewijd zijn aan ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot 80 procent te verminderen.

Overal ter wereld helpen we dit te realiseren.

fast driving green bus

Schonere, betrouwbaardere energie

Bij Eaton maken we producten die bijdragen aan enerzijds het verhogen van de hoeveelheid groene stroom op het net en anderzijds die de efficiënte doorstroming en het efficiënte gebruik van die stroom maximaliseren. Tegelijkertijd dragen onze oplossingen bij aan het verminderen van de vervuiling in de lucht die we inademen en de uitstoot van broeikasgassen in onze atmosfeer. Wij produceren componenten voor de opwekking van hernieuwbare energie, waaronder proportionele kleppen die worden gebruikt in waterkrachtdammen, windturbines en geconcentreerde zonne-energiesystemen.

Wij zijn onderdeel van het Power Africa initiatief om rond 2030 meer dan 30.000 megawatt schonere energie toe te voegen
30 K
Wij zijn onderdeel van het Power Africa initiatief om rond 2030 meer dan 30.000 megawatt schonere energie toe te voegen
Het aantal elektrische voertuigen op de weg in 2030
125 miljoen
Het aantal elektrische voertuigen op de weg in 2030
In 2035 zal wereldwijd de helft van de energie afkomstig zijn uit vernieuwbare bronnen
2035
In 2035 zal wereldwijd de helft van de energie afkomstig zijn uit vernieuwbare bronnen

Het elektriciteitsnet van de toekomst

Meer dan 100 jaar lang heeft het bestaande elektriciteitsnet goede diensten bewezen aan bedrijven en consumenten. Maar nu de energiebehoeften veranderen, moeten we inspelen op een fundamentele verschuiving in hoe consumenten energie gebruiken en hoe nutsbedrijven deze leveren. Om de uitdagingen van verouderende infrastructuur, integratie van vernieuwbare energie en wijdverspreide elektrificatie van voertuigen het hoofd te kunnen bieden, heeft onze wereld dringend behoeften aan modernisering van het elektriciteitsnet.

Wij helpen ingewikkelde uitdagingen op te lossen met behulp van data en analytics die gebruikmaken van intelligente energietechnologieën en verbonden apparaten. We leggen de fundamenten voor het elektriciteitsnet van de toekomst. Onze oplossingen zorgen al voor versterking van het net. Over de hele wereld doen zich onder invloed van klimaatverandering, met toenemende intensiteit en frequentie, bosbranden voor die tot kritieke stroomstoringen leiden. Wij werken samen met nutsbedrijven om het elektriciteitsnet te versterken via slimmere en toekomstbestendigere stroomdistributies. Eenn voorbeeld hiervan; Eaton helpt nutsbedrijven om het risico te verminderen door traditionele zekeringen die een vonk kunnen veroorzaken bij het onderbreken van een fout te vervangen door onze unieke explosievrije zekeringen. Ook leveren wij oplossingen voor ondergrondse energiesystemen om nutsbedrijven te helpen stroomstoringen ten gevolge van bosbranden te beperken. En onze intelligente oplossingen verbeteren de automatisering van en controle over het elektriciteitsnet via uiterst betrouwbare data, analytics en de mogelijkheid om op afstand gebieden met een hoog risico op bosbranden te isoleren.

Bouwen aan de toekomst van transport

Door gebruik te maken van onze expertise op elektrisch gebied helpen we klanten in de voertuigbranche en luchtvaart hun bedrijf naar een nieuwe, groenere toekomst te leiden. We werken samen met Original Equipment Manufacturers over de hele wereld om de elektrificatie te versnellen en te helpen bouwen aan efficiëntere voertuigen die sneller, verder, hoger en veiliger kunnen reizen, tegen lagere algehele kosten voor consumenten en milieu.

We verbeteren de efficiëntie van meerdere aspecten van wereldwijd transport:

  • elektrische voertuigen
  • commerciële voertuigen met verbrandingsmotoren
  • elektrische content in vliegtuigen

Doordat de manieren waarop we mensen en materialen verplaatsen veranderen, ontstaan er nieuwe problemen die om nieuwe oplossingen vragen. Op de markt voor elektrische voertuigen, blijft het marktaandeel groeien maar is de acceptatie nog steeds een punt van zorg. EV-fabrikanten moeten een evenwicht vinden tussen concurrerende behoeften wat betreft voertuiggewicht, energievereisten, verwachtingen van consumenten en kosten. We komen met innovatieve oplossingen om de acceptatie en ontwikkeling van EV-technologie te bevorderen op onze speciale manier: de convergentie van elektrisch en mechanisch vermogen.

Ons doel is om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de efficiëntie en veiligheid voor elektrische en hybride voertuigen en commerciële voertuigen met brandstofcel verbeteren, of het nu gaat om een lange afstands vrachtwagen die over de snelweg rijdt, een bestelwagen die regelmatig stopt of een bus die pendelaars door een drukke stad rijdt. Om te voorzien in de groeiende vraag naar batterijen die langer meegaan en een groter bereik bieden, ontwerpen we componenten die elektrische voertuigen efficiënter maken. En terwijl het voltage in EV’s stijgen, zorgen onze componenten voor energiezekerheid voor beperking van de risico’s en verbetering van de veiligheid. We bevorderen tevens de intelligentie in EV’s door systemen te verbinden en data te leveren die Original Equipment Manufacturers helpen de energiebalans in voertuigen te verbeteren en chauffeurs beter inzicht te bieden in de status van hun voertuig. 

In de luchtvaartsector benutten we onze elektrische kennis om meer geëlektrificeerde vliegtuigen te maken die veiliger, schoner en kostenefficiënter zijn. Van technologieën voor motion control in vliegtuigen tot EV-transmissies, wij ontwikkelen innovaties die voorzien in de behoeften op het gebied van elektrificatie van voertuigen, vandaag en in de toekomst.

We make the electric revolution work*

Bekijk hoe onze gecombineerde expertise op het gebied van voertuigen en elektriciteit onze OEM-partners in staat stelt om hun bedrijf en klanten naar een nieuwere, groenere toekomst te leiden.

Onze handprinttool

Handprinting is een relatief nieuw concept dat is ontwikkeld om de voordelen te meten van acties die in of buiten de indirecte controle van een organisatie worden ondernomen. Als onderdeel van onze samenwerking met het MIT Sustainability and Health Initiative for Net Positive Enterprise (SHINE) hebben we een eerste handprint tool ontwikkeld. Deze handprinttool berekent de vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe producten die onze klanten gebruiken in vergelijking met bestaande producten voor hetzelfde doel. 

De meest nauwkeurige manier om de positieve impact van onze producten op de ontkoling te kwantificeren is door een vergelijkende levenscyclusanalyse uit te voeren voor elk van onze innovatieve nieuwe producten ten opzichte van een alternatief, rekening houdend met de specifieke toepassing en het gebruiksscenario voor elk verkocht product. De handprintcalcuator vereenvoudigt aannames en generieke gegevens voor sommige levenscyclusfasen, terwijl de context-specifieke gegevens in de gebruiksfase toenemen, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt.

De calculator fungeert ook als een eerste screening tool voor het identificeren van verbetermogelijkheden, het ontdekken van gebieden voor dieper onderzoek waar nauwkeuriger modellering nodig is en het helpen creëren van bewustzijn rond life cycle thinking voor onze productontwikkeling ingenieurs. De output van de tool zal ons helpen om onze innovatieportefeuille te meten en te sturen in de richting van een netto positieve impact op de CO2-uitstoot. De rekenmachine wordt momenteel gedetailleerd getest op onze innovatieportfolio voordat deze formeel in ons nieuwe productintroductieproces wordt geïntegreerd.

Terwijl een traditionele beoordeling van de volledige levenscyclus van een product enkele honderden uren in beslag zou nemen, geeft onze handprinttool een beoordeling in een paar uur tijd. Dit is erg belangrijk voor ons als we met onze klanten in gesprek gaan over de milieuvoordelen van onze producten en andere belanghebbenden informeren over dergelijke voordelen.

Door gebruik te maken van het SHINE framework, kunnen we de ”handafdruk” of positieve impact van onze producten beter berekenen. Onze handafdruk is een combinatie van de impact van onze bedrijfsvoering en de impact van de toepassing van onze producten. Een positieve handafdruk is wanneer een product of productie de impact op lucht, water en grond terugdringt  of de gezondheid en het welbevinden verbetert ten opzichte van de huidige werkwijze.