Rapportage en toelichtingen

De onderstaande middelen tonen onze resultaten, ESG-betrokkenheid en benadering van duurzaamheid aan. We vertellen ons verhaal om onze bijdrage te laten zien en om te voldoen aan de verwachtingen van transparantie.

Onafhankelijke verificatie van onze data over broeikasgasuitstoot

Eaton maakt gebruik van een onafhankelijke partij om onze data over broeikasgasuitstoot te verifiëren. De verificatie omvat een ”redelijk” niveau van zekerheid voor Scope 1-emissies (directe emissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf) en Scope 2-emissies (indirecte emissies van goederen of hulpbronnen met potentiële broeikasgasemissies, meestal door de aankoop van elektriciteit). De Scope 3-verificatie is inclusief een ”beperkte” mate van zekerheid betreffende de uitstoot van koolstofdioxide equivalenten (CO2e). Onze meest recente publieke gegevens en verificatieverklaring kunt u hier terugvinden.

Onafhankelijke verificatie van onze ZWTL-data

Eaton maakt gebruik van een onafhankelijke partij om de data van ons ZWTL-programma ('Zero Waste to Landfill') te verifiëren. De verificatie omvat een ”redelijk” niveau van zekerheid dat de vestigingen van Eaton die zijn geïdentificeerd als vestigingen die de ZWTL-status hebben bereikt zich aan de gespecificeerde normen en criteria houden. Onze meest recente publieke gegevens en verificatieverklaring kunt u hier terugvinden.

Certificering voor milieu en veiligheid

ISO 14001:2015 specificeert de vereisten voor een systeem voor milieubeheer dat een organisatie kan gebruiken om eigen milieuprestaties te verbeteren. Eaton beschikt over vier ISO 14001:2015 groepscertificaten, één voor de sector Electrical en drie voor de sector Industrial (bedrijfssegmenten Aerospace, Hydraulics en Vehicle). Deze vier certificaten omvatten 181 vestigingen, oftewel 81% van ons totale aantal productievestigingen wereldwijd.

Certificering voor beroepsgezondheid en -veiligheid

OHSAS 18001 is een internationale norm voor beheersystemen voor beroepsgezondheid en -veiligheid. Het biedt een kader voor het effectieve beheer van OH&S, met inbegrip van alle aspecten van risicobeheer en wettelijke naleving. Certificaat voor Vehicle Group van Eaton omvat 16 van onze productielocaties.