Filtratie lab- en proefinstallatiediensten

De technici van het Eaton-filtratielaboratorium analyseren de door de klant ingediende monsters in hun ISO 9001-gecertificeerde laboratorium, en identificeren de zwevende deeltjes en de verdeling van de deeltjesgrootte in hun procesvloeistoffen. Deze mogelijkheid stelt ons in staat om giswerk te elimineren, en kan helpen bij de selectie van filtermedia en systeemgrootte. 

Fysiek

De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol:

 

Asphaltene Test (Test #3279)

Een filterextractietechniek voor het bepalen van de gewichtsconcentratie van asfaltenen zoals gedefinieerd door onoplosbaarheid in normaal heptaanoplosmiddel

 

Total Suspended Solids (TSS): gewichtsconcentratie van onoplosbare vaste stoffen in waterige, koolwaterstof- of paraffinische oplossingen

 • Op alcohol basis (Test #4409): emulsies/alcoholische dranken
 • Op oliebasis (test #4405): wasvrije petroleumoplossingen
 • Op paraffine basis (test #4406): wasachtige petroleumoplossingen
 • Op water basis (Test #4404): oplossingen op waterbasi

 

Karl-Fischer Titration (Test #1364)

Bepaalt de aanwezigheid van water in oplossingen op oliebasis, zoals hydraulische olie, verf, vernis, lak en andere aanverwante producten.

 

Viscositeit

 • Dynamisch (Test #445D): De verhouding tussen afschuifspanning en afschuifsnelheid. De SI-eenheid van dynamische viscositeit is de Poise (kg/[m*s])
 • Kinematisch (Test #445K): De dynamische viscositeit genormaliseerd door de dichtheid van een vloeistof. De SI-eenheid van kinematische viscositeit is de Stoke (m2/s)

 

pH (Test #pH)

Zuurgraad of basische waarde (alkaliteit) van een waterige oplossing

 

Asgehalte (Test #482)

Anorganische vaste stoffen door verbranding

 

Troebelheid (Test #7027)

Kwantificeert de vermindering van de transparantie van waterige oplossingen als gevolg van onopgeloste stoffen

 

Benchtop Filtratie (Test #bench) 

Laboratoriumsimulatie van de filterprestaties op basis van de eisen van de klant en het type monster

 

Inductief gekoppelde plasma optische emissie spectroscopie (Test #5185) (ICP-OES), is een analysetechniek voor de detectie van restmetalen.

 • ICP-OES kan worden gebruikt voor analyse van motorolie (en andere smeerolie).
 • Het analyseren van gebruikte motorolie geeft details over de werking van de motor.
 • Onderdelen die slijten in de motor zullen sporen in de olie afzetten die met ICP-OES-analyse kunnen worden gedetecteerd. De hoeveelheid restmetalen in het monster kan helpen om te bepalen of onderdelen falen.
 • ICP-OES kan ook bepalen welke hoeveelheid van bepaalde olieadditieven overblijven en zo aangeven hoeveel levensduur de olie nog heeft.
 • ICP-OES wordt ook gebruikt tijdens de productie voor kwaliteitscontrole en naleving van de productie- en industriële specificaties.
 • ICP-OES kan worden gebruikt voor afvalwateranalyse volgens de EPA-normen

 

Klik hier om te downloaden Eaton Laboratoriumvereisten voor het testen van voorgelegde monsters

Deeltjesgrootte

De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol: 

 

Deeltjesgrootte distributie (Test #4407, 4408, 4410)

Kwantificeert het niet-oplosbare gehalte deeltjes in vloeistoffen van 0,5-400 micron in grootte. Andere deeltjesgroottes kunnen worden bepaald op basis van behoefte. De resultaten van deze testmethode worden geïnterpreteerd door analyse op basis van de populatie en door volumetrische analyse.

Microscopie

De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol:

 

Microscopie / Fotografie (Test #11117)

Technieken voor het bepalen van de fysische eigenschappen van laboratoriummonsters of andere interessante voorwerpen