Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vedoucí tým

Tým našich vedoucích pracovníků nastavuje tón pro náš nepřetržitý růst, který je příkladem našich vůdčích schopností - jsme etičtí, nadšení, zodpovědní, efektivní, transparentní a vždy se chceme něco nového naučit.

Vedoucí struktura – Eaton 

 

Naše řídící struktura vychází z úspěšného modelu vedení, v jejímž rámci působí generální ředitel společnosti Eaton Corporation zároveň jako předseda představenstva společnosti. Uvědomujeme si, že různé modely vedení mohou fungovat dobře pro jiné společnosti v různých časech v závislosti na konkrétních okolnostech a věříme, že naší společnosti dobře slouží spojená funkce výkonného ředitele a předsedy představenstva. Tento přístup zůstal i nadále velmi efektivní s přidáním funkce vedoucího ředitele. Jsme přesvědčeni, že jsme značně profitovali z toho, že máme předsedu, který nastavuje tón a směr společnosti a který má zároveň primární odpovědnost jako generální ředitel za řízení každodenních operací a umožňuje správní radě provádět její rozhodnutí v oblasti strategického řízení, dohledu a odpovědnosti za rozhodování s rovnocenným zapojením každého ředitele.

 

Naše správní rada je složena převážně z nezávislých ředitelů, s výjimkou našeho předsedy, pana Arnolda a pana Fearona. Pět z deseti ředitelů, kteří nejsou našimi zaměstnanci, v současné době pracuje nebo působí jako výkonní ředitelé veřejných společností. Výborům pro audit, náhrady a organizaci, finance a správu předsedají nezávislí členové představenstva. Náš předseda využil rozsáhlých zkušeností s vedoucími pozicemi, které jsou zastoupeny v našem představenstvu.

 

Představenstvo každoročně hodnotí vedoucí strukturu a bude to dělat i tehdy, pokud se změní okolnosti, včetně případu, kdy bude zvolen nový generální ředitel. Ve své poslední výroční hodnotící zprávě dospělo představenstvo k závěru, že současná struktura vedení – pod vedením generálního ředitele společnosti Eaton Corporation, který je zároveň předsedou představenstva společnosti, kdy předsedy výborů představenstva jsou nezávislí ředitelé a vedoucí ředitel přebírá konkrétní odpovědnosti jménem nezávislých ředitelů, zůstává v současné době optimální strukturou vedení pro naši společnost a naše akcionáře.

 

Vedoucí ředitel

Christopher M. Connor, který sloužil v představenstvu Eaton od roku 2006, byl nezávislými řediteli poprvé zvolen do funkce vedoucího ředitele v roce 2016. Vedoucí ředitel má zvláštní pravomoci, včetně předsedání zasedání představenstva, na němž není přítomen předseda (včetně výkonných zasedání představenstva), schvaluje pořad jednání a harmonogram schůzí představenstva jménem nezávislých ředitelů a schvaluje informace zaslané představenstvu, slouží jako styčná osoba mezi předsedou a nezávislými řediteli a je k dispozici pro konzultace a přímou komunikaci s akcionáři a dalšími zúčastněnými stranami společnosti. Vedoucí ředitel má pravomoc svolávat schůze nezávislých ředitelů a může mít externí poradce, kteří podléhají přímo představenstvu. Výkonnost vedoucího ředitele každoročně hodnotí rada v procesu vedeném předsedou výboru pro řízení a funkce vedoucího ředitele je každoročně volena našimi nezávislými řediteli.

 

Seznamte se s našimi vedoucími pracovníky

Craig Arnold, předseda představenstva a generální ředitel | Richard H. Fearon, místopředseda a hlavní finanční a plánovací ředitel | Heath Monesmith, prezident a výkonný ředitel pro průmyslový sektor | Uday Yadav, prezident a výkonný ředitel pro elektrotechnický sektor

Korporátní ředitelé

Seznamte se s naším představenstvem