Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Eaton vytváří rovné příležitosti a podporuje znevýhodněné zaměstnance.

Společnost Eaton se zavázala k zajištění rovných pracovních příležitostí pro všechny uchazeče o zaměstnání a zaměstnance. Rozhodnutí o zaměstnání vycházejí z pracovních důvodů bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, věk, národnostní původ, zdravotní postižení, rodinný stav, genetické informace, status chráněného veterána nebo jakýkoli jiný status chráněný zákonem.