Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Etika a dodržování zásad

Naše etická pověst získala důvěru našich zákazníků, dodavatelů, komunit a akcionářů.

„Za etiku odpovídá každý z nás.“

Jak získáváme výsledky je stejně důležité jako výsledky samotné a je to důležitým ukazatelem úspěchu naší společnosti. Náš závazek ke správnému podnikání v praxi znamená, že se budeme chovat bezúhonně ve vzájemných interakcích mezi sebou, s našimi zákazníky, našimi dodavateli a komunitami, ve kterých žijeme a pracujeme.

Spoléháme se na každého zaměstnance, že se pokaždé správně rozhodne a za žádných okolností nikdy neohrozí naši etiku, hodnoty ani integritu. Naše činy společně chrání image, pověst a kulturu společnosti Eaton a zajišťují silnou organizaci pro všechny zúčastněné strany.

Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Nasloucháme

Naše linka pomoci je vyhrazeným zdrojem k položení otázky, nahlášení obav nebo sporného jednání nebo obchodních praktik. Linka pomoci je obsluhována na bázi 24/7/365 a je k dispozici v každém jazyce a ve všech zemích, ve kterých podnikáme. Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, online formulářem, poštou nebo osobně, a to bez obav z odvetných opatření.

Kancelář globální etiky a dodržování zásad

Kancelář globální etiky a dodržování zásad poskytuje zaměstnancům informace, nástroje, návody, školení a podporu, které potřebují k tomu, aby naše etika a hodnoty byly začleněny do našich obchodních praktik po celém světě.