Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Naše přesvědčení

Jako udržitelná, společensky zodpovědná společnost se domníváme, že různé perspektivy pohánějí inovativní myšlenky. A Váš příspěvek je důležitý.

Rozmanitá pracovní síla, která odráží náš trh a komunity

Rozmanitost má mnoho podob. Pokud jde o toto téma, můžeme mít na mysli věk, rasu, pohlaví, etnický původ, náboženství, fyzické schopnosti a sexuální orientaci. Oceňujeme také různé způsoby práce a myšlení. A hledáme rozmanitost ve struktuře našich týmů, která se může ve společnosti Eaton pohybovat na různých úrovních, zahrnující různé funkce, podniky a dokonce i geografické oblasti.

 

Naši zákazníci se nacházejí prakticky ve všech zemích světa. A my vytváříme kvalifikované týmy s vysokým výkonem, které reprezentují rozmanitost našich zákazníků. Naše pověst ohledně schopnosti hledat inovativní řešení a výrobky na tom závisí.  

 

Věříme, že tento náhled nám pomáhá přilákat, udržet a zapojit špičkové talenty po celém světě.

 

Náš příslib

 

Věříme, že inkluzivní chování podporuje inovace a růst a:

  • Dělá ze společnosti Eaton skvělé místo pro práci, protože jedinečnost každého jednotlivce je ceněna
  • Umožňuje rozvoj vysoce výkonných týmů, které přinášejí výsledky
  • Zajišťuje všem zúčastněným stranám jistotu, že spolupracují s udržitelnou, společensky odpovědnou společností
rozmanitost v našem představenstvu
50 
%
rozmanitost v našem představenstvu
účastníků iERG v 57 zemích
8 400
účastníků iERG v 57 zemích
v obchodování s různými dodavateli v roce 2017
1,6 MLD USD
v obchodování s různými dodavateli v roce 2017

Inkluze v akci

Rozmanitost pohání inovaci: Vedoucí výroby zjistil, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v montážní oblasti výrobní linky. Po školení byl proces zjednodušen a stal se bezpečnější pro všechny. Počet žen na lince se zdvojnásobil a celková produktivita se zlepšila.

Začlenění a rozmanitost je více než jen přijmout a zahrnout do kolektivu lidi   různých přesvědčení, generací, pohlaví nebo ras. Správná aplikace těchto konceptů nám pomáhá inovovat, zvyšovat zapojení zaměstnanců a dosahovat našich obchodních cílů.

Manuel Villarreal, Continuous Improvement and Production Manager

Diverzita dodavatelů

Věříme, že z poskytnutí rovných příležitostí různorodým podnikům, které soutěží o spolupráci s námi, mají prospěch jak Eaton, tak naše komunity. Obchodujeme s více než 1700 dodavateli vlastněnými minoritami, ženami, veterány a s dodavateli z historicky nevyužívané obchodní zóny (Historically Underutilized Business Zone, HUBZone).

Rozmanitost začíná na vrcholu  - u našeho představenstva

Náš závazek být inkluzivní v obchodních postupech a v pracovním prostředí začíná členy představenstva, kteří společně dohlížejí na všechny firemní aktivity a cíle. Naše představenstvo a generální ředitel monitorují pokrok k dosažení cílů v rozmanitosti, které stanoví Globální rada pro začlenění.

 

Naše rada je tvořena profesionály různého věku, pohlaví, etnického původu, kulturního zázemí a zkušeností, kteří přinášejí jedinečné pohledy na svou řídící práci.