Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Naše podnikání

Široká škála našich produktů se nachází v průmyslových odvětvích po celém světě, chrání lidi a majetek a zároveň zvyšuje produktivitu a efektivitu. Naše technicky vysoce vyvinuté produkty pomáhají našim zákazníkům splňovat přísné zákony a předpisy. A naše široká základna vybavení instalovaná po celém světě vytváří příležitosti pro předvídatelné a vysoce ziskové prodeje také v poprodejní fázi - náhradní díly a služby.

Elektrický průmysl

Pomáháme zákazníkům splňovat požadavky stále rostoucí spotřeby energie ve světě pomocí zlepšování efektivity a provozního času,  za současného splnění regulačních požadavků a ochrany osob a vybavení. Naše elektrické produkty pomáhají vyrábět, přenášet a distribuovat energii. A jakmile je tato energie distribuována, pomáháme lidem ji efektivně a bezpečně používat, ať je to v budově, nebo v průmyslových zařízeních, v datovém centru nebo třeba v domácnosti. Naše řešení se pohybují od jističů přes spínací zařízení až po ovládání strojů a LED osvětlení. Nabízíme kompletní portfolio záložního napájení a přepěťové ochrany, které poskytuje maximální provozní dobu a ochranu proti přepětí nebo výpadkům. V prostředí s nebezpečím výbuchu pomáháme chránit lidi a majetek pomocí skříní odolných proti výbuchu a pomocí signalizačních, oznamovacích a sledovacích systémů. Naše portfolio komplexních elektrických řešení doplňují rozsáhlé inženýrské a podpůrné služby.

 

Naši zákazníci pokrývají širokou škálu trhů, včetně obytných, komerčních a institucionálních budov, průmyslových zařízení, datových center, výrobců těžebních strojů (včetně ropy a plynu) a výrobců originálních strojů (OEM).

 

Klíčové růstové faktory:

 • Jsme mezi 4 největšími globálními hráči v celosvětovém odvětví elektrotechniky s nízkým a středním napětím
 • Nejsilnější distribuční síť v Severní Americe
 • Jsme lídrem na trhu aplikací pro náročné a nebezpečné prostředí
 • Jsme jeden z největších světových výrobců osvětlení
 • Jsme schopni využít rostoucí poptávku po propojených a inteligentních řešeních
 • Silná pozice v oblasti duševního vlastnictví

Další informace o naší široké nabídce elektrických výrobků

Hydraulika

Naše hydraulické produkty zvyšují výkon, rychlost a přesnost strojů, od průmyslových strojů až po mobilní zařízení, jako jsou rypadla a traktory. A naše filtrační systémy odstraňují nečistoty v průmyslových a procesních aplikacích.

 

Naši zákazníci jsou zastoupeni v řadě segmentů, včetně zemědělství a lesnictví, biotechnologií, stavebních zařízení, užitkových vozidel, zpracování potravin a nápojů, výroby, těžby, ropy a zemního plynu, výroby energie a obnovitelných zdrojů energie.

 

Pomáháme našim zákazníkům realizovat větší flexibilitu v konstrukci strojů, maximalizovat efektivitu zařízení, omezit neplánované prostoje a přinést větší produktivitu a energetickou účinnost na menší ploše.

 

Klíčové růstové faktory:

 • Patříme mezi čtyři hlavní globální hráče v hydraulickém průmyslu
 • Máme jednu z nejsilnějších distribučních sítí v Severní Americe
 • Velká instalovaná základna řídí a táhne náš trh s náhradními díly
 • Silná integrace s našimi dalšími aktivitami, zejména elektrohydraulická řešení pro stavitele strojů a pro letecké a automobilové aplikace

Další informace o naší široké nabídce hydraulických produktů

Letecký průmysl

Jsme lídrem na trhu v oblasti hydrauliky, řízení pohybu, palivových nádrží, vzduchových rámových pneumatik a řešení pro motory. Naše letecké produkty pomáhají řídit letecké navigační a pohonné systémy, stejně jako řízení a distribuci pohonných hmot.

 

Naše hydraulická, palivová, řídící a motorová řešení napájí stovky vojenských a komerčních letadlových plošin.  Od sondy "Curiosity", která se pohybovala po povrchu Marshu, až po nejmodernější komerční a soukromá letadla, pomáháme zajistit dostupnost letadel, zlepšit provozní výkon a vyhovět předpisům a nařízením.

 

Pracujeme s našimi zákazníky na vývoji bezpečných, spolehlivých a efektivních řešení pro letadla s důrazem na nižší náklady na životní cyklus, systémovou integraci, optimalizované řízení systému a snížení hmotnosti.

 

Klíčové růstové faktory:

 • Globální megatrendy rostoucího bohatství a obchodu zvyšují poptávku po osobní letecké dopravě a nákladní letecké dopravě, což povede k růstu výroby nových letadel, stejně jako i k poptávce po náhradních dílech
 • Silné duševní vlastnictví a patentová pozice
 • Velká instalovaná základna umožňuje silnou pozici prodeje a služeb na trhu
 • Jsme mezi třemi nejlepšími hráči v oblasti hydrauliky, řízení pohybu, palivových nádrží a vzduchových rámových pneumatik
 • Rostoucí obsah produktů společnosti Eaton na nejnovějších leteckých platformách

Další informace o naší široké nabídce leteckých produktů

Automobilový průmysl

Výrobci originálních zařízení pro komerční i osobní vozidla se na nás obracejí kvůli řešením, která zvyšují celkovou účinnost vozidla, spolehlivost, bezpečnost a ovladatelnost. Mezi naše výrobky patří komponenty pro regulaci emisí, ventily motorů, ventilové systémy, kompresory, převodovky, spojky a produkty a systémy řízení točivého momentu.

 

 

Klíčové růstové faktory:

 • Dlouhodobý růst je způsoben rostoucím počtem vlastníků vozidel na rozvíjejících se trzích
 • Zvýšená regulace a poptávka po lepší palivové účinnosti a nižších emisích vytvářejí příležitosti pro naše pokročilé technologie
 • Jsme lídrem v odvětví ventilů a jejich ovládání
 • Máme vedoucí postavení na trhu komerčních převodovek a spojek pro nákladní automobily v Severní a Jižní Americe
 • Strategicky pokročilá pozice na trzích lehkých vozidel v Číně, největším trhu na světě
 • Společný podnik s firmou Cummins pro automatizované převodovkové produkty poskytuje globální vyhlídky růstu

Přečtěte si více o naší široké nabídce výrobků pro vozidla

eMobility

S tím, jak spotřebitelé a hlavní výrobci vozidel začleňují do svých nabídek dopravních prostředků elektrická vozidla, má společnost Eaton i celé odvětví dobrou možnost silných příležitostí růstu na platformách elektrických vozidel na příštích 10 až 20 let. 

Segment eMobility je skvělým průsečíkem našich průmyslových znalostí a odbornosti v oblasti elektrických technologií. Segment eMobility, založený začátkem roku 2018, kombinuje prvky našeho oboru elektřiny a vozidel a dodává řešení elektrických vozidel pro osobní auta, komerční vozidla a výrobce OEM terénních vozů. Sektor eMobility se zaměřuje na tři primární oblasti zákazníků ze sektoru automobilové dopravy i komerčních vozidel: inteligentní výkonná elektronika, elektrické systémy a pokročilá distribuce výkonu a ochrana obvodů. I když je eMobility ve společnosti Eaton novým oborem, máme celá desetiletí zkušeností v řízení energie a vývoji komerčních hybridních vozidlových systémů. Díky schopnostem v oblastech, které výrobci automobilů považují na trhu s elektrickými vozidly zásadně důležité, máme jedinečné možnosti čelit složitým elektrickým výzvám.

Na tomto rychle se rozvíjejícím trhu v současnosti spatřujeme příležitosti zisků pro toto odvětví mezi 2 až 4 miliardami USD do roku 2030.

 

Klíčové růstové faktory:

 • Znalost složitého procesu vývoje a výroby vozidel spolu se stávajícími robustními vztahy s globálními výrobci OEM
 • Potenciál růstu trhu
 • Rostoucí poptávka po elektrických pohonech v osobních automobilech, autobusech a komerčních vozidlech
 • Pomoc výrobcům OEM a městským částem při plnění cílů v oblasti trvalé udržitelnosti 

 

Přečtěte si více o široké řadě produktů eMobility společnosti Eaton.