Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Proč investovat do společnosti Eaton

Na základě sdílených hodnot a vize, nasazujeme pokročilé technologie, které poskytují našim zákazníkům a akcionářům skutečnou hodnotu.

Portfolio špičkových obchodů

Jsme firma zabývající se řízením energie, která je jedinečná  pro optimalizaci kombinací elektrické, hydraulické a mechanické energie. Naše portfolio špičkových obchodních příležitostí na trhu je v průmyslových odvětvích, které se vyznačují pokročilými technologiemi, spolehlivostí, bezpečností a výkonem.

Naše široká škála produktů se nachází v kritických aplikacích, chrání lidi a majetek a zároveň zvyšuje produktivitu. Naše technicky vysoce vyvinuté produkty pomáhají našim zákazníkům splňovat přísné zákony a předpisy. A naše široká základna vybavení instalovaná po celém světě vytváří příležitosti pro předvídatelné a vysoce ziskové prodeje také v poprodejní fázi - náhradní díly a služby.

Ve všech čtyřech oblastech našeho obchodu máme dlouhou a úspěšnou historii zlepšování marží a snižování volatility výnosů. Každá z našich obchodních oblastí je hodnocena na základě souboru kritérií odrážejících vlastnosti, které považujeme za atraktivní v podnikání: Vedení na velkých globálních trzích, nadprůměrný růstový potenciál, vysoká marže, vysoký výnos a konzistentní ziskovost.

Prodejní mix společnosti Eaton v roce 2017

 

Provozní marže segmentu

provozní marže v leteckém průmyslu v roce 2017
provozní marže v elektrotechnickém průmyslu v roce 2017
Segmentové provozní marže nezahrnují platby za integraci akvizic.
provozní marže v hydraulice v roce 2017
provozní marže v automobilovém průmyslu v roce 2017

Řízení dlouhodobé hodnoty pro akcionáře

Společnost Eaton plní své pětileté finanční cíle definované v roce 2015 a naše podniky mají dobře vykročeno podat skvělý výkon při vstupu do období atraktivního růstu trhu. Strategie vylepšování našeho podnikání a struktury nákladů funguje a daří se nám navyšovat marže a zvyšovat naše zisky na akcii. Náš hotovostní tok je stále silný, což umožňuje vyplácet hotovost našim akcionářům prostřednictvím dividend a přináší možnosti opětovného nákupu akcií, přičemž rozšiřujeme náš podnik prostřednictvím strategických akvizic. Investujeme také do budoucnosti našich firem, aby se urychlil organický růst prostřednictvím výzkumu a vývoje a kapitálových investic. V uplynulých 5 letech jsme vylepšili finanční rozvahu. Naše třída úvěruschopnosti je silná díky rozdělenému ratingu A-/BBB+ od agentur. Naše penzijní fondy jsou navíc dobře financovány prostřednictvím penzijního financování, které na konci třetího čtvrtletí roku 2018 překročilo 95 %.   

Společnost Eaton je na správných trzích, uplatňuje správnou strategii a má jedinečně vykročeno k silnému růstu zisků v období 2018–2020.

Zde naleznete více informací o tom, co společnost Eaton dělá pro vytváření dlouhodobé hodnoty pro své akcionáře: 

Strategické růstové iniciativy –  Organický růst nadále hraje ústřední roli v tom, jak v naší společnosti definujeme úspěch. Zaměřujeme se na tři oblasti, které podle našeho názoru přinesou do budoucna významný růst: technologická diferenciace, využití našich silných stránek v oblasti prodejních kanálů a služeb a poskytování vynikající hodnoty produktů pro naše zákazníky. Investujeme do nově se objevujících technologií a chytrých řešení – která jsou stavebním kamenem Internetu věcí – tam, kde máme strategické výhody, které nám přinášejí vítězství ve stále propojenějším světě. V těchto produktech jdeme nad rámec shromažďování a vykazování dat: pracujeme na tom, abychom pro naše zákazníky vytvářeli hodnotu vylepšením spolehlivosti, bezpečnosti a účinnosti. Naše odvětví eMobility, které kombinuje prvky našich podniků zaměřených na elektřinu a vozidla pro účely dodávky elektrických vozidel, nás navíc předurčuje k růstu s tím, jak se zvyšuje poptávka zákazníků a výrobci vozidel hledají možnosti rozšiřování svých produktových portfolií.


Rozšiřování marží prostřednictvím provozní účinnosti – Rozšířili jsme naše marže díky redukci strukturálních nákladů, což zlepšilo způsob, jakým vedeme naše provozy a využíváme rozsah našeho globálního podniku. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i po roce 2020.


Disciplinované přidělování kapitálu – Generujeme silný hotovostní tok, který nám umožňuje investovat do podnikání, uskutečňovat strategické akvizice a neustále vracet hotovost našim akcionářům skrze dividendy, které rostou se zisky a opětovným odkupem akcií. Až dosud společnost Eaton vyplácela dividendy ze svých akcií každý rok od roku 1923.