Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Naše reakce na COVID-19


Vzhledem k tomu, jak důležitou úlohu má naše společnost v otázce udržitelnosti globální infrastruktury a zajištění zásadních dodávek energie, učinili jsme důležité rozhodnutí zachovat během této neočekávané krize provoz.

Produkty a podpůrné služby společnosti Eaton jsou naprosto zásadní pro nemocnice, záchranné služby, vojenské základny, služby, veřejné práce, dopravu a přepravní služby. K tomu se navíc datová centra, maloobchodní prodejny, letiště a vláda, sítě podporující školy i zaměstnanci pracující na dálku, na naše produkty denně spoléhají, aby mohli své služby pro zákazníky a komunity vykonávat.

Vzhledem k tomu, že náš provoz nepřerušíme, je nám jasné, že musíme pozměnit způsob práce, aby byli naši zaměstnanci v bezpečí. Níže představujeme několik příkladů toho, co během této krize děláme pro udržení bezpečnosti a zdraví našich pracovních sil a také pro naplnění důležitých potřeb našich zákazníků.

Ochrana našich zaměstnanců

 • Naše pracoviště po celém světě jsme proškolili v otázkách dodržování čistoty a užívání dezinfekce a v této činnosti pokračujeme dál.
 • Schválili jsme postupy omezující shromažďování lidí, zahrnující i překrývání směn, zavedení směnové rotace, změny pracovní prostředí a dispozičních řešení.
 • Požadujeme, aby zaměstnanci v případě, že se cítí nemocní, zůstávali doma, na všech našich pracovištím vybízíme k důslednějšímu mytí rukou a zvýšení hygienických praktik.
 • Zaměstnancům jsme doporučili využít flexibilních pracovních možností.
 • Na našich pracovištích zakazujeme návštěvy.
 • Jsme v pravidelném kontaktu s renomovanými lékaři a zdravotnickými organizacemi a při každé nové dostupné informaci aktualizujeme krizový plán.

V případě, že bude mít nějaký zaměstnanec podezření, že byl vystaven onemocnění COVID-19, nebo pokud to potvrdí testy, dojde na  krizový plán, který náš tým připravil. Tento plán zahrnuje:

 • povinnou karanténu,
 • sdělení této situace všem, kteří mohli být nákaze vystaveni,
 • dezinfekci pracovišť a společných prostor
 • a v případě nutnosti uzavření pracoviště.

Tyto činnosti jsou v souladu s našimi preventivními zdravotními protokoly a protokoly světových, regionálních i národních vládních orgánů a zdravotnických organizací, včetně Center pro kontrolu nemocí (USA) a Světové zdravotnické organizace. Pokud místní zákony vyžadují přísnější opatření, uděláme vše potřebné pro jejich zahrnutí.


Podpora našich zákazníků

Napříč celou naší organizací jsme spustili naše plány řízení pro kontinuitu provozu. Mezi to patří:

 • udržení blízkého kontaktu s našimi dodavateli pro řízení dodavatelského řetězce,
 • zásobování našich servisních techniků dodatečnou ochrannou výbavou dle potřeby,
 • blízká spolupráce s místní, státní a národní vládou
 • a dodržování pokynů vládních a zdravotnických orgánů, podle konkrétní lokality.

I nadále budeme pozorně sledovat situaci na celém světě a potřeby našich zákazníků budeme zajišťovat jednotlivě případ od případu. 

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na svůj místní tým péče o zákazníka.

 

Infolinka

+420 267 990 400