Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Úřad ombudsmana

Nejste si jisti, kam se obrátit? Diskutujte důvěrně a mimo záznam s neutrálním ombudsmanem.

Jak vám může ombudsman pomoci?

Co děláte, pokud jste na pracovišti něčím znepokojeni? Nebo pokud vidíte něco, o čem se domníváte, že může porušovat hodnoty nebo zásady společnosti Eaton? Ombudsman je neutrálním, nezávislým zdrojem, s nímž si můžete důvěrně promluvit mimo záznam o znepokojeních nebo otázkách souvisejících s prací. Mohou vám pomoci adresovat a vyřešit záležitosti, které vás znepokojují.

Úřad ombudsmana (veřejného ochránce práv) je bezpečným a spolehlivým místem pro diskrétní diskuse o problémech nebo znepokojeních na pracovišti.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Diskuse jsou mimo záznam

Záležitosti projednávané s ombudsmanem jsou mimo záznam, což znamená, že nepředstavují v Eatonu žádné formální oznámení. Ombudsman s vámi bude identifikovat a prodiskutuje s vámi další kanály v Eatonu, které slouží pro nahlašování.

 

Co můžete očekávat, když se obrátíte na ombudsmana.

  • Vaše otázka nebo znepokojení budou brány vážně a reakce na ně bude rychlá, diskrétní a profesionální.
  • Přemýšlejte o ombudsmanovi (veřejném ochránci práv) jako o koučovi, který vám naslouchá - a pak pomáhá určit povahu a míru vašeho znepokojení, výhody a nevýhody různých možností, jak se s ním vypořádat a přístup k tomu, jak informace předat dál.
  • Vy určíte akci, která má být provedena. Ombudsman neprovede žádné kroky ani neřekne nikomu o Vašich rozhovorech,  a to ani nikomu v Eatonu, pokud k tomu výslovně neudělíte povolení. Jedinou výjimkou je situace bezprostřední hrozby vážné újmy
  • Ombudsmani doplňují, ale nenahrazují formální kanály pro řešení konfliktů, jako jsou etika a dodržování zásad, lidské zdroje, vedení společnosti, program pomoci zaměstnancům (the employee assistance program, EAP) nebo oddělení ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality.

Získejte více informací