Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Přicházíte s otázkou? Odejděte s plánem.

Posloucháme, vedeme, koučujeme, objasňujeme a usnadňujeme.

Často kladené otázky o ombudsmanovi

Proč se Eaton rozhodl založit úřad veřejného ochránce práv - ombudsmana?

Tento krok jsme proaktivně podnikli, abychom všichni měli příležitost vyjádřit znepokojení, řešit problémy a abychom dopomohli k tomu, aby se business dělal správně.

 

Mají také jiné společnosti úřad ombudsmana?

Ano. Během posledního desetiletí zavedlo více firem úřad ombudsmana. Společnosti v celé řadě průmyslových odvětví mají veřejného ochránce práv - ombudsmana, včetně průmyslových výrobců, potravinářských a nápojových odvětví, finančních služeb a firem poskytujících odborné služby.

 

Jakými zásadami se řídí úřad ombudsmana?

Úřad ombudsmana společnosti Eaton se hlásí k etickému kodexu a standardům Mezinárodního  sdružení ombudsmanů.

 

Pokud jsou ombudsmani placeni firmou, jak víme, že budou neutrální a důvěrní?

Ombudsmani v Eatonu pracují podle odborných standardů praxe a Etického kodexu. Eaton souhlasil s tím, že bude zaměstnávat ombudsmany, aby vykonávali specifickou práci - jsou placeni za to, aby byli důvěrní, neutrální, neformální a nezávislí.

 

Co mohu očekávat, když budu kontaktovat úřad ombudsmana s nějakou otázkou nebo znepokojením?

Vaše otázka, problém nebo znepokojení budou brány vážně a odpověď na ně bude okamžitá, diskrétní a profesionální. Pokud si přejete, můžete zůstat v anonymitě. To znamená, že nemusíte uvádět, kdo jste nebo kde pracujete. Ombudsman vyslechne důvody Vašeho znepokojení, pomůže Vám najít odpovědi na Vaše dotazy a pomůže Vám identifikovat možnosti hlášení nebo vyřešení Vašeho problému. Když projednáte své možnosti s úřadem ombudsmana, Vy určíte akci, která bude provedena. To znamená, že ombudsman nebude nikoho informovat o Vaší konverzaci, ani  Eaton, pokud mu k tomu v průběhu Vaší diskuse nedáte svolení.

 

Mám povinnost oznámit Eatonu nelegální nebo neetické jednání?

Zaměstnanci společnosti Eaton mají povinnost upozornit vedoucího nebo jiného člena vedení nebo ředitele pro globální etiku na jakoukoli činnost, která podle jejich názoru porušuje Etický kodex společnosti Eaton.

 

Naplní kontaktování úřadu ombudsmana mou povinnost oznámit společnosti Eaton neetické nebo protiprávní jednání?

Ne - úřad ombudsmana není oficiálním kanálem pro podávání takovýchto zpráv. Ombudsman Vám pomůže identifikovat jiné vhodné komunikační kanály vhodné pro tyto účely v rámci společnosti. Pokud chcete, aby společnost věděla o Vašem znepokojení, vyšetřila ho nebo podnikla kroky k jeho řešení, obraťte se na svého nadřízeného, dalšího člena místního vedení nebo na ředitele pro globální etiku - Global Ethics.

 

Co mohu očekávat, když se obrátím na Globální úřad pro etiku (Global Ethics Office) s nějakou otázkou nebo znepokojením?

Váš dotaz, problém či znepokojení bude bráno vážně a bude projednáno rychle, diskrétně a profesionálně; Odpovědný zástupce pro etické záležitosti zodpoví Vaše otázky přímo nebo přijme opatření, jejichž sledováním získáte odpověď. Jakýkoli potenciální přestupek nebo pochybení, které ohlásíte, bude prošetřeno a bude-li prokázáno, bude řešeno příslušným způsobem. Pokud se představíte, budeme Vás informovat, jakmile vyšetřování skončí.

 

Pokud si to přejete, můžete zůstat v anonymitě. To znamená, že nemusíte uvádět, kdo jste ani kde pracujete. Nicméně bez určitého množství kritických informací může být obtížné provést šetření. Použijete-li anonymní e-mail nebo telefonní číslo, nelze Vaše pracoviště a číslo zjistit nebo vystopovat. Pokud se představíte, bude zachována důvěrnost v nejvyšší možné míře, která zároveň umožní řádné šetření.

 

Kdy mám kontaktovat úřad ombudsmana nebo Globální úřad pro etiku (Global Ethics Office) se znepokojením nebo otázkou?

Úřad veřejného ochránce práv - ombudsmana a Globální úřad pro etiku (Global Ethics Office) jsou dva z mnoha komunikačních kanálů, které máte k dispozici ve společnosti Eaton k řešení Vašich pracovních záležitostí.

 

Nahlášení problémů místnímu vedení je zjevně nejlepším přístupem ve většině případů. Uvědomujeme si však, že existují situace, kdy takový přístup nemusí být proveditelný. Preferovaným a primárním kanálem pro řešení problémů je diskutovat o nich s Vaším nadřízeným nebo jiným členem místního managementu, včetně místního manažera oddělení lidských zdrojů - HR. Mezi další možnosti, které máte k dispozici, patří úřad veřejného ochránce práv - ombudsmana a Globální úřad pro etiku (Global Ethics Office). Pokud potřebujete kontaktovat někoho se znepokojením nebo otázkou, jsou k dispozici služby úřadu veřejného ochránce práv - ombudsmana a Globálního úřadu pro etiku (Global Ethics Office), které Vám pomohou.