Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Odpovědnost za další převod

Společnost Eaton Corporation odpovídá za zpracování osobních údajů zaměstnanců, které obdrží podle Rámcových principů štítu na ochranu soukromí a následně převede na třetí osobu, která jedná jako zástupce jménem společnosti. Společnost Eaton dodržuje Principy štítu soukromí pro veškeré následné převody osobních údajů z EU, včetně dodatečných ustanovení o odpovědnosti za přenos.

V určitých situacích může společnost Eaton Corporation požádat o zveřejnění osobních údajů zaměstnanců v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných orgánů, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti státu nebo výkonu práva.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více