Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Informace, které shromažďujeme

Prostřednictvím vaší interakce s informačními kanály a jejich využíváním může společnost Eaton shromažďovat osobní data, která jsou informacemi, které identifikují jednotlivce nebo se týkají identifikovatelné osoby. Osobní data jsou také informace shromážděné prostřednictvím vaší interakce s webovými stránkami, nevlastněnými společností Eaton, a jejich používáním; tyto stránky neodhalí vaši specifickou identitu nebo se přímo nevztahují k jednotlivci, ale mohly by v kombinaci s jinými údaji odkazovat zpět na vás. Osobní data mohou zahrnovat interakce online nebo offline a mimo jiné obsahují:

  • vaše jméno a fyzickou adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla
  • behaviorální, demografické nebo obchodní atributy, pokud jsou vázány na osobní identifikátory
  • informace o vaší společnosti, jako je název, velikost a umístění vaší společnosti a vaše role v rámci společnosti
  • jedinečné ID, jako je soubor cookies umístěný ve vašem počítači, mobilním zařízení nebo ID zařízení
  • internetovou protokolovou adresu ("IP adresu") a informace odvozené z vaší IP adresy, jako je vaše zeměpisná poloha
  • informace o zařízeních, jako jsou informace obsažené v záhlavích protokolu HTTP (definované níže) nebo jiné signály protokolů internetového přenosu, typ nebo verze prohlížeče nebo zařízení, operační systém, řetězce uživatelských agentů a informace o přítomnosti nebo používání "aplikací" v mobilním zařízení, rozlišení obrazovky a preferovaný jazyk

Behaviorální údaje o vašem využití informačních kanálů, například kliknutí na webové stránky, navštívené oblasti a oblasti obsahu, datum a čas činnosti. Vyhledávání na webu, které jste použili k vyhledání a navigaci k informačním kanálům.  V některých případech můžeme s vaším jménem spojit data, jako například odvození geografické polohy z vaší IP adresy v kombinaci s údaji o chování, které jste použili při používání informačních kanálů. Je obecným pravidlem, že neshromažďujeme informace, které odhalují váš rasový a etnický původ, politické nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické nebo biometrické informace nebo informace o vašem zdravotním / sexuálním životě nebo sexuální orientaci, pokud to nepovoluje zákon nebo kde je to nezbytné pro dodržení platných zákonů.

Některé informace mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies a podobné technologie sledování, jak je dále vysvětleno v části „Automatizované interakce.

Jak používáme a sdílíme informace: Společnost Eaton využívá a sdílí osobní data, která shromažďuje (pokud to není omezeno platnými právními předpisy) pro následující účely:

Zapojení se do transakcí nebo kontakt ohledně objednávek. Společnost Eaton může použít osobní data k uskutečnění transakce s vámi a k informování o stavu objednávky.

Zpracování transakcí. Společnost Eaton může použít osobní data spolu s finančními, kreditními a platebními informacemi pro zpracování vaší transakce.

Poskytnutí podpory nebo jiných služeb. Společnost Eaton může použít vaše osobní data pro poskytnutí podpory nebo jiných služeb, které jste si objednali, stejně jako aktualizace produktu, opravy produktů a další podobné provozní komunikace. Uzpůsobení marketingové komunikace vašim potřebám. Společnost Eaton může použít vaše osobní data pro upozornění na nové produkty a služby a pro podporu produktů a služeb společnosti Eaton v souladu s tímto upozorněním. Návštěva webových stránek, marketingové zkušenosti a komunikace mohou být přizpůsobeny vašim zájmům na základě vašich osobních údajů. Společnost Eaton může předat vaše kontaktní informace příslušnému distributorovi nebo prodejci pro další sledování týkající se vašich zájmů. Navíc společnost Eaton může sdílet osobní údaje se třetími stranami, aby usnadnila inzerci založenou na zájmech. Výše uvedené využití není povinné a můžete je kontrolovat.

Odpověď na vaše žádosti. Společnost Eaton může použít vaše osobní data, aby bylo možné přímo reagovat na vaše žádosti o informace (včetně registrací do newsletteru nebo jiných konkrétních požadavků) nebo jiných dotazů.

Interakce s vámi na sociálních sítích třetích stran. Společnost Eaton může použít vaše osobní data pro interakce s vámi na sociálních sítích třetích stran. Vzájemné interakce společnosti Eaton s vámi v sociální síti třetí strany podléhá zásadám ochrany osobních údajů této sítě a podmínkám používání.

Spravování stahování produktů a dodržování licencí. Pokud si stáhnete produkty z našich informačních kanálů, společnost Eaton používá osobní data k potvrzení určité informace o vaší objednávce; prodiskutování stažených produktů; nebo poskytnutí marketingové nebo prodejní informace o souvisejících produktech a službách. Společnost Eaton může také použít osobní údaje pro kontakt s vámi, k potvrzení dodržování licencí a dalších podmínek používání a může je sdílet s vaší společností.

Vybrat obsah, zlepšit kvalitu a usnadnit používání informačních kanálů. Společnost Eaton může použít vaše osobní data za účelem pomáhat vytvářet a personalizovat obsah na našich informačních kanálech, usnadňovat používání informačních kanálů (například usnadňovat navigaci a proces přihlašování, vyhýbat se duplicitnímu zadávání dat, zvyšovat bezpečnost a uchovávat informace o pořadí mezi návštěvami), zlepšovat kvalitu, sledovat reakce na marketingové kampaně (včetně online reklamy a e-mailového marketingu) a vyhodnocení míry odezvy na stránky.

Zlepšení produktů, služeb a zkušeností. Společnost Eaton může použít vaše osobní data za účelem vylepšení našich produktů, služeb, marketingu a vztahů se zákazníky.

Získání služeb skupinových společností, partnerů a poskytovatelů služeb třetích stran. Sdílíme osobní data s třetími stranami, které poskytují služby společnosti Eaton, jako jsou analytika, řízení akcí / kampaní, správa webových stránek, reklama, agentury pro obohacování dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, audity a další podobné služby. Pokud společnost Eaton sdílí osobní data s poskytovateli služeb třetích stran, vyžaduje, aby používali vaše osobní data pouze za účelem poskytování služeb a za podmínek a v souladu s tímto oznámením. Naše řízení dodavatelů a smluvní procesy vyžadují plné dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí a tohoto oznámení.

Ochrana našich zaměstnanců, míst, zařízení a operací. Společnost Eaton může sdělit vašeosobní data, pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné pro ochranu zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a návštěvníků, našich fyzických a online provozů, našeho majetku, práv a soukromí anebo našich poboček. Pokud navštívíte naše kanceláře, můžete být požádáni o poskytnutí svých osobních údajů nebo o vyfotografování nebo nahrání videí jako součást zachování bezpečnosti našich zařízení. Vaše údaje budou považovány za citlivé a budou použity pouze pro účely bezpečnosti a vyšetřování.

Dodržení právní požadavků a korporátních transakcí. Společnost Eaton může zveřejnit vaše osobní data, pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo náležité: (a) podle platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi, kde sídlíte; (b) pro dodržování právních postupů; c) pro reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi, kde sídlíte, pro účely národní bezpečnosti anebo vymáhání práva; (d) pro prosazení našich smluvních podmínek; a (e) abychom nám umožnili uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které můžeme utrpět. Navíc v případě reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo dalšího rozdělení celých nebo části našich aktiv nebo akcií (včetně případů souvisejících s bankrotem nebo obdobnými řízeními), můžeme převést osobní data, která jsme shromáždili, na příslušnou třetí stranu za předpokladu, že informujeme třetí stranu, že musí použít vaše osobní data pouze pro účely uvedené v tomto oznámení.

Některá z použití vašich osobních dat uvedených výše nejsou povinná a můžete je kontrolovat, jak je vám vysvětleno v okamžiku, kdy shromažďujeme vaše osobní data.

Vaše osobní data můžeme také použít k jiným účelům, které nejsou neslučitelné s výše uvedenými účely (např. účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo statistické účely), pokud to dovoluje příslušná ochrana dat a zákony o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více