Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Prodej společnosti Eaton

Naši dodavatelé jsou inovační a zaměřeni se na neustálé zlepšování jejich provozu. Společně řešíme všechny aspekty snižování nákladů, odstraňování odpadů a zlepšení účinnosti v dynamickém globálním prostředí.

Prodej společnosti Eaton

Jako integrovaná provozní společnost využíváme svou velikost, sílu a rozsah prostřednictvím společných nástrojů a procesů, které řídí změny a rychle využívají osvědčené postupy v celé organizaci. Za tímto účelem skupina Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management, SCM) aktivně pomáhá zvyšovat ziskovost a urychluje reorganizaci a globální konsolidaci našich podniků.

Diverzita dodavatelů

Věříme, že z poskytnutí rovných příležitostí různorodým podnikům, které soutěží o obchod s námi, mají prospěch jak Eaton, tak naše komunity.

Správný způsob podnikání

Zaměstnanci a dodavatelé společnosti Eaton sdílí osobní odpovědnost za vytvoření a udržování bezpečného a etického pracovního prostředí.