Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Diverzita dodavatelů

Malé a rozmanité podniky mají velký dopad na ekonomiku. Z poskytnutí rovných příležitostí různorodým podnikům, které soutěží o obchod s námi, mají prospěch jak Eaton, tak naše komunity.

Společnost Eaton je odhodlána pokračovat ve využívání naší oceňované strategie rozmanitosti (diverzity) dodavatelů, aby vytvořila dlouhodobý a udržitelný ekonomický dopad v komunitách, ve kterých žijeme, pracujeme a sloužíme.

Rogerio Branco, Executive Vice President, Supply Chain Management

Úvod do diverzity dodavatelů

Strategie a cíle

Podpora prostředí, v němž rozvíjejí rozmanité podniky, potřebuje proaktivní strategii zadávání zakázek.  Posláním dodavatelské diverzity ve společnosti Eaton je dosáhnout společenského a ekonomického dopadu tím, že do celé báze našich dodavatelů začleníme různé společnosti.

 

Náš tým pro dodavatelskou diverzitu se zavázal k vytvoření udržitelné strategie rozmanitosti zdrojů tím, že se zaměřuje na tyto cíle:

 

Usilujeme o vybudování strategických partnerství založených na třech důležitých pilířích: inovace a hodnota; hospodářské začlenění; a rozvoj podnikání.

  • Zvýšit účast rozmanitých podniků v našem dodavatelském řetězci.
  • Stanovit a dosáhnout ročních cílů výdajů na diverzitu ve všech oblastech výdajů.
  • Využít pokročilou analytiku k provádění měření výkonu a neustálého zlepšování.
  • Aktivně se účastnit různých setkání, událostí a vzdělávacích organizací.

 

Strategická partnerství

Usilujeme o vybudování strategických partnerství založených na třech důležitých pilířích: inovace a hodnota; hospodářské začlenění; a rozvoj podnikání.

Afilace a schvalovací orgány

Eaton je ceněn za program dodavatelské rozmanitosti, který je korporátním členem Národní rady pro rozvoj minoritních dodavatelů a Národní rady pro podnikání žen.

 

Certifikační agentury pomáhají společnosti Eaton při udržování ověřené databáze diverzifikovaných dodavatelů od třetích stran.

 

Informace o certifikaci naleznete na adrese:

 

Národní rada pro rozvoj minoritních dodavatelů (National Minority Supplier Development Council, NMSDC)

Národní rada pro podnikání žen (Women Business Enterprise National Council, WBENC)

Řízení malého podnikání (Small Business Administration, SBA)

Obchodní asociace vlastněné válečnými veterány (National Veteran Owned Business Association, NaVOBA)

Národní LGBT obchodní komora (National LGBT Chamber of Commerce, NGLCC)

 

Jak se registrovat

Zjistěte, jak funguje program diverzifikovaných dodavatelů, pro koho je určen a zaregistruje se ve třech jednoduchých krocích.