Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vytváříme zdravější planetu.*

*Jsme přesvědčeni, že musíme budoucím generacím zanechat svět o trochu „zelenější“. Potřebnou energii držíme ve svých rukou. Musíme proto všichni spolupracovat. To je postoj, který je pro naše zaměstnance a zákazníky důležitý. A je důležitý také pro budoucí generace.

Svět se mění a my jsme součástí odpovědi

Každý den nám připomíná, že náš svět se mění: Digitalizace, internet věcí, 3D tisk, elektrifikace dopravy a mnoho dalšího. Do roku 2030 bude většina lidí bydlet ve městech a bude zatěžovat existující infrastrukturu, která není schopna držet toto tempo růstu, nebo alespoň ne udržitelně. Stoupající počet osob ve střední vrstvě s více než 5 miliardami lidí zvýší poptávku po zboží a službách, bude čerpat omezené zdroje a zvyšovat uhlíkovou stopu na jednoho obyvatele. 

Pracujeme na pozitivním vlivu na životní prostředí a pomáháme řešit naléhavé klimatické problémy.

Díky globálním změnám se bude teplota prostředí zvyšovat, populace bude růst a kvalita života bude ohrožena. Rozvoj technologie se bude i nadále urychlovat. S více než 125 miliardami inteligentních zařízení bude spotřeba energie eskalovat.

Vidíme trajektorii. Víme, že můžeme mít vliv na změnu již dnes, a to díky produktům, které vytváříme, rozhodnutími, která přijímáme, a krokům, které podnikáme.  My všichni – každý zaměstnanec společnosti Eaton – jsme oddaní myšlence na lepší budoucnost planety a našich spoluobčanů.

 

Naše vize je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb řízení spotřeby energie

Postupem zavádění transformace se staneme součástí tohoto řešení. Zajišťujeme fungování zdravé planety pro současné i budoucí generace.  Pracujeme na pozitivním vlivu na životní prostředí a pomáháme řešit naléhavé klimatické problémy. Tyto a další nabídky pomáhají naplňovat naši vizi pro všechny zúčastněné strany a zároveň vytvářejí udržitelnou hodnotu pro naše akcionáře:

  • řešení eMobility  pomáhají výrobcům původního zařízení začlenit hybridní a elektrická vozidla do svých možností přepravy,
  • technologie mikrosítí pomáhá poskytovat čistou, spolehlivou a flexibilní energii,
  • automatizace domácností umožňuje vlastníkům domácností přijímat chytrá rozhodnutí o energii,
  • ukládání energie které optimalizuje obnovitelné zdroje energie a pomáhá plnit cíle udržitelnosti,
  • inteligentní řešení energie (Intelligent Power solutions), která shromažďují data, učí se a poskytují informace pro optimalizaci využití energie a kontinuitu,
  • lehké díly a komponenty vyrobené z moderních materiálů, které snižují spotřebu paliva,


zvyšování udržitelnosti našeho hodnotového řetězce.

Není to jen o tom, co děláme, ale jak to děláme.  Snažíme se moudře využívat materiály, zabývat se látkami vzbuzujícími obavy, jak jsou definovány v několika nařízeních a předpisech po celém světě, a zvažovat vliv našich výrobků na konci jejich životnosti. V našich činnostech se zaměřujeme na energetickou účinnost, obnovitelnou energii a procesy snižující spotřebu vody. Více než 120 našich závodů nevytváří žádný odpad pro skládky. Zavázali jsme se nastavit vědecky podložený cíl pro naše emise skleníkových plynů a testujeme nejmodernější výrobní techniky, jako je 3D tisk a diskrétní simulace, abychom maximalizovali produktivitu a zároveň snížili nepříznivý vliv našeho podnikání. Očekávání týkající se našich činností také sdělujeme všem našim dodavatelům a snažíme se s nimi vytvořit silné vztahy, abychom zesílili účinek těchto očekávání.


Zapojujeme naše zaměstnance a podporujeme naše komunity

Pro výrobu inovativních produktů musíme zajistit našim zaměstnancům nejlepší prostředí. Náš závazek zajistit bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců odráží naše přesvědčení, že lze zabránit všem zraněním, a proto posilujeme konkrétní zásady na podporu naší kultury bezpečnosti s nulovým počtem nehod. Dbáme, abychom našim zaměstnancům poskytli smysluplnou a zajímavou práci a zajistili, aby jim naše kultura umožnila každý den prosperovat. Vytváření motivované, integrované a rozmanité pracovní síly je ústředním cílem společnosti Eaton, proto naše zaměstnance podporujeme a připravujeme je na změny, které přijdou v nadcházejících desetiletích. Rodina Eaton se také rozšiřuje do komunit, kde působíme, přičemž naši zaměstnanci si vyhrnují rukávy při natírání, stavbách, opravách, čištění, pěstování, výuce a mnoha dalších činnostech. Když se stane to nejhorší – například přijdou hurikány a další katastrofy jako v loňském roce – mobilizujeme naše schopnosti a toužíme pomoci nejen tím, že poskytujeme finanční pomoc, ale také služby a pomoc v terénu.

V této zprávě o udržitelnosti z roku 2017 vám nabízíme, abyste se seznámili s mnoha způsoby, jak zlepšit kvalitu života a životní prostředí pomocí technologií a služeb v oblasti řízení energie.

Number of Eaton sites to date that are zero waste-to-landfill
148
Number of Eaton sites to date that are zero waste-to-landfill
The number of metric tons of GHG reduced, exceeding our 2017 target
6k
The number of metric tons of GHG reduced, exceeding our 2017 target
Since 2015, we’ve reduced our water consumption by 331,000 cubic meters
331k
Since 2015, we’ve reduced our water consumption by 331,000 cubic meters

Prozkoumejte naše klíčová témata udržitelnosti

Aligning with United Nations Sustainable Development Goals

We understand our place within the larger context of social change and environmental stewardship. Our work aligns closely with the five United Nations Sustainable Development Goals, which were created to achieve a better and more sustainable future for all.

For example, as demand on the power grid increases, we’re helping municipalities and utilities optimize power efficiency and distribution, including clean energy from solar and wind. With increases in global population of about 82 million people per year, food production—from field to table—will need to be more efficient, minimizing waste while improving food safety. And, working with many of the world’s largest manufacturers, we help make air and land transportation operate more efficiently and safely, while consuming fewer resources.

lgbt-best-place-to-work-award
Named to 100 Best Corporate Citizens list for 11th consecutive year by Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
FORTUNE Magazine “2018 World’s Most Admired Companies” list
Energy Star Partner of the Year award 2019
Named ENERGY STAR Partner of the Year, Sustained Excellence ranking