Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují. A to udržitelně.

Jsme poháněni naší vizí a strategií, vedeni našimi cíli a odhodláni podnikat správně. 

Zlepšování kvality života a životního prostředí

Mnoho, ne-li většina věcí dnes vyžaduje energii—komunikace, starostlivost o naši rodinu, vytápění a chlazení vnitřního prostředí, řízení našeho zdraví, cestování za prací nebo rekreace a poskytování zboží a služeb ostatním.  

Vizí společnosti Eaton je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb řízení spotřeby energie V našem světě máme zásadní účel, protože vytváříme produkty a služby, které pomáhají našim zákazníkům —a jejich zákazníkům—řídit a využívat energii způsobem, který naplňuje jejich cíle.

Naše vize: Zlepšit kvalitu života a životního prostředí pomocí technologií a služeb pro řízení energie

Věříme, že náš úspěch jako společnosti by měl být měřen jinak než finančními výsledky—měl by být také definován naším závazkem k péči o životní prostředí, sociální odpovědností a správě. Pro naplnění naší vize jsme vytvořili finanční a nefinanční cíle, reagující na otázky, které jsou důležité pro všechny naše zainteresované strany. K naplnění těchto cílů usilovně pracujeme na integraci environmentální, sociální a vládní oblasti (ESG) do naší strategie udržitelnosti. V každé z těchto oblastí se díváme na výkonnost z dlouhodobého hlediska, přičemž stále plníme krátkodobá očekávání. Prostřednictvím tohoto přístupu můžeme vytvořit udržitelnou hodnotu pro všechny zúčastněné strany v současnosti i v budoucnosti.  

Svět čelí mnoha výzvám v oblasti řízení energie—a naše produkty a služby jsou součástí řešení. Před lety jsme si dali za úkol nabídnout ty nejlepší technologie a služby pro správu napájení, které snižují dopady a zlepšují výkon během celého životního cyklu produktu—od nákupu a fáze používání po řízení po skončení životnosti. I když jsme hrdí na to, jak daleko jsme se dostali, víme, že se musíme neustále zlepšovat. Jsme i nadále odhodláni vytvářet lepší budoucnost pro planetu a naše globální spoluobčany. 

20 
%
Do roku 2025 je naším cílem snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním z roku 2015
100 
%
Do roku 2030 je naším cílem, aby všechny naše výrobní závody měly certifikát nulového odpadu posílaného na skládky
584 milionů $
Částka, kterou jsme v roce 2018 investovali do akcelerace inovací napříč celým portfoliem našich produktů

Prozkoumejte náš pokrok a výsledky v oblasti udržitelnosti

Soulad s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše práce úzce souvisí s cíli udržitelného rozvoje OSN, které byly vytvořeny za účelem dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.

Například, při zvyšující se poptávce po elektrické síti pomáháme obcím a energetickým společnostem optimalizovat energetickou účinnost a distribuci, včetně čisté energie ze slunce a větru. S nárůstem celosvětové populace asi o 82 milionů lidí ročně bude muset být výroba potravin—z pole až ke stolu—efektivnější, musí se minimalizovat odpad a zároveň zlepšit bezpečnost potravin. Ve spolupráci s mnoha největšími světovými výrobci pomáháme efektivněji a bezpečněji provozovat leteckou a pozemní dopravu, přičemž spotřebováváme méně zdrojů.

Získali jsme cenu pro nejlepší pracovní místo pro LGBT komunitu
Jsme uvedeni na seznamu časopisu Corporate Responsibility Magazine mezi 100 nejlepšími korporátními občany již jedenáctkrát po sobě
fortune-worlds-most-admired-company
Seznam časopisu FORTUNE „2018 World’s Most Admired Companies“
Cena Energy Star Partner roku 2019
Jmenován partnerem roku ENERGY STAR, žebříček Sustained Excellence