Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují. A to udržitelně.

Jsme poháněni naší vizí a strategií, vedeni našimi cíli a odhodláni podnikat správně. 

Zlepšování kvality života a životního prostředí

Mnoho, ne-li většina věcí dnes vyžaduje energii – komunikace, starostlivost o naši rodinu, vytápění a chlazení vnitřního prostředí, řízení našeho zdraví, cestování za prací nebo rekreace a poskytování zboží a služeb ostatním.  

Vizí společnosti Eaton je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb řízení spotřeby energie. V našem světě máme zásadní účel, protože vytváříme produkty a služby, které pomáhají našim zákazníkům – a jejich zákazníkům – řídit a využívat energii způsobem, který naplňuje jejich cíle.

Svět vyzývá národy a podniky, aby spolupracovaly na řešení globálních klimatických změn. Klimatické změny způsobené lidmi mají pozorovatelný dopad na lidi, infrastrukturu a ekosystémy, včetně zvýšení globálních teplot, častějších vln tepla, extrémních srážek v některých oblastech a extrémního sucha v jiných oblastech.

Vytvořili jsme vědecky podložené cíle snižování emisí skleníkových plynů v souladu s výzvou, kterou korporacím představil mezinárodní orgán Organizace spojených národů Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) k posouzení vědy související s klimatickými změnami. Skupina nedávno vyhlásila klimatickou nouzi a vydala naléhavý požadavek, a by firmy po celém světě limitovaly globální oteplování na 1,5 ° Celsia.

eaton-udržitelnost-řídicí panel
Řídicí panel udržitelnosti pro rok 2019
I když jsme ve snahách o zlepšování nikdy nepřestali, jsme hrdí na úspěch, jehož jsme dosáhli v roce 2019 a který představujeme v řídicím panelu pro udržitelnost
50 
%
Naším cílem do roku 2030 je snížit emise skleníkových plynů o 50 % oproti úrovním z roku 2018
100 
%
Do roku 2030 je naším cílem, aby všechny naše výrobní závody měly certifikát nulového odpadu posílaného na skládky
$3bn
Naše investice do R&D zaměřené na vytvoření udržitelných řešení do roku 2030

Prozkoumejte náš pokrok a výsledky v oblasti udržitelnosti

Eaton sustainability strategy graphic

Naše strategie udržitelnosti

Naše strategie udržitelnosti se řídila procesem na základě spolupráce, kdy jsme se zavázali určit klíčové zásadní problémy ve společnosti Eaton a stanovit priority jejich zvládání. Tyto priority nám pomohly určit, které oblasti v rámci naší společnosti budou mít největší dopad na naše snahy zlepšovat trvalou udržitelnost.

Soulad s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše práce úzce souvisí s cíli udržitelného rozvoje OSN, které byly vytvořeny za účelem dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.

Například, při zvyšující se poptávce po elektrické síti pomáháme obcím a energetickým společnostem optimalizovat energetickou účinnost a distribuci, včetně čisté energie ze slunce a větru. S nárůstem celosvětové populace asi o 82 milionů lidí ročně bude muset být výroba potravin—z pole až ke stolu—efektivnější, musí se minimalizovat odpad a zároveň zlepšit bezpečnost potravin. Ve spolupráci s mnoha největšími světovými výrobci pomáháme efektivněji a bezpečněji provozovat leteckou a pozemní dopravu, přičemž spotřebováváme méně zdrojů.