Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Opatření na ochranu klimatu

Snížení emisí skleníkových plynů je odrazem naší vize

Ve společnosti Eaton je naší vizí je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití našich technologií a služeb řízení spotřeby energie. Svou vizi realizujme tak, že jsme sami aktivními správci našeho životního prostředí, ať už tím, že vytváříme inovativní řešení pro naše zákazníky, abychom jim pomohli efektivněji využívat energii, nebo tím, že snižujeme uhlíkovou stopu vyplývající z našich činností, nebo povzbuzujeme naše dodavatele k podobnému chování.

Naše nejnovější veřejně dostupné informace jsou uvedeny v tabulce níže:

Emise skleníkových plynů z roku 2018

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Zlepšení a dohled nad životním prostředím

Jsme odhodláni snižovat naše dopady na životní prostředí a efektivně využívat přírodní zdroje. Dohled nad životním prostředím projevujeme tím, že žádáme všechny zaměstnance, aby se aktivně podíleli na ochraně zdrojů, efektivní práci a vylepšování komunit. Snažíme se snížit naši spotřebu energií a vody, emise a odpadní stopy a neustále pracujeme na zlepšování našich výkonů.

Dbáme globální výzvy národům a podnikům, aby spolupracovaly na řešení klimatických změn. Kromě toho, že se zaměřujeme na produkty s pozitivním dopadem, které jsou v našem inventáři zahrnuty do rozsahu emisí třídy 3 (nepřímé emise), tvrdě pracujeme na snižování dopadů uhlíku z našich vlastních operací – a to třídy 1 (přímé emise) a třídy 2 (nepřímé emise) skleníkových plynů. 

V rámci našeho úsilí vyhnout se nejvýznamnějším dopadům změny klimatu jsme v roce 2017 analyzovali naše emise třídy 1 a 2 v porovnání s předpovědí oteplování o 2 stupně Celsia a vyhodnotili možnosti snížení těchto emisí. Dozvěděli jsme se hodně o tom, co bude zapotřebí, abychom sladili naše snižování emisí s vědecky podloženými úrovněmi, a chápeme, že budeme muset snížit naši poptávku po energii a ekologizovat naše dodávky energie.

Naše úsilí o snižování emisí zahrnuje následující:

 • Zlepšení energetické účinnosti našich budov a výrobních procesů a zdůraznění úspory energie zaměstnancům, včetně:
  • údržby systému stlačeného vzduchu
  • upgradování kotle
  • modernizace osvětlení
  • výměny HVAC
  • instalace účinnějších motorů, pohonů a čerpadel
  • procesních vylepšení
 • Použití distribuované produkce na našich pracovištích:
  • naše výrobní závody vyrobily v roce 2018 více než 9 milionů kilowatthodin obnovitelné energie
  • Tři z našich pracovišť mají mikrosítě, více se vyrábí 
 • Nákup obnovitelné energie:
  • Několik našich pracovišť zakoupilo v roce 2018 od poskytovatelů zelenou energii a v roce 2019 jí plánujeme nakoupit ještě více

Měření a hlášení o pokroku

Naše vedení si stanovilo absolutní cíl 20 procentního snížení (od roku 2015) našich celkových emisí třídy 1 a 2 do roku 2025. Od roku 2015 jsme snížili naše absolutní emise skleníkových plynů o 13,6 procenta. Pro rok 2018 byl náš absolutní cíl snížení 2 procenta a my jsme tento cíl překročili; dosáhli jsme absolutního snížení o 5,6 procenta.

V roce 2018 jsme rozšířili působnost našeho inventáře skleníkových plynů na zachycení menších zdrojů emisí, které teď počítáme na kalendářní rok a aktualizovali jsme naši metodiku. Tyto změny vyvolaly přepočet naší základní hodnoty pro rok 2015. Z důvodu konzistence jsme také přepočítali hodnoty pro roky mezi rokem 2015 a současným rokem. Na základě těchto změn byly v roce 2018 naše celkové emise skleníkových plynů třídy 1 a 2 (tržní) 1 099 044 metrických tun ekvivalentů oxidu uhličitého (dále jenom „CO2e“). Naše přepočítané emise rozsahu 1 a 2 z roku 2015 (výchozí hodnota) jsou 1 272 709 metrických tun CO2e. To představuje 13,6% snížení našich absolutních emisí mezi lety 2015 a 2018. Naše emise třídy 3 zůstávají od roku 2015 nezměněny na 67 455 149 metrických tunách CO2e.

Snížení absolutních emisí skleníkových plynů od roku 2015
13,6 
%
Snížení absolutních emisí skleníkových plynů od roku 2015
Počet metrických tun, o který se snížili emise skleníkových plynů v roce 2018
66 000
Počet metrických tun, o který se snížili emise skleníkových plynů v roce 2018
Počet metrických tun, o který se snížili emise skleníkových plynů od výchozí hodnoty z roku 2015
174 000
Počet metrických tun, o který se snížili emise skleníkových plynů od výchozí hodnoty z roku 2015

Podívejte se na video

Harold Jones, výkonný viceprezident, oddělení obchodních systémů a udržitelnosti společnosti Eaton, popisuje, jak s našimi zákazníky pracujeme pro zdravější planetu.

Odezvy CDP

Od roku 2006 vyplňujeme dotazník CDP zaměřený na klimatické změny a konzistentně dostáváme vysoké známky za zveřejnění. Projekt CDP, dříve nazývaný projektem zveřejnění uhlíku – Carbon Disclosure Project, je nezisková organizace, jejíž webová stránka je největším veřejným archivem na světě, který obsahuje firemní údaje o emisích skleníkových plynů. Povzbuzujeme také naše dodavatele, aby oznamovali své emise prostřednictvím programu CDP Supply Chain Program. Naše nejnovější veřejně dostupné podklady jsou uvedeny dále.

Ověřování

Společnost Eaton používá k ověření svých údajů o skleníkových plynech nezávislý ověřovací orgán. Toto ověřování zahrnuje „rozumnou“ úroveň jistoty ohledně emisí třídy 1 (přímé emise ze zdrojů vlastněných nebo ovládaných společností) a emisí třídy 2 (nepřímé emise ze zboží nebo zdrojů s potenciálními emisemi skleníkových plynů, většinou nákupem elektrické energie). Ověření třídy 3 zahrnuje "omezenou" úroveň jistoty pro emise ekvivalentů oxidu uhličitého (dále jenom „CO2e“). Naše nejnovější veřejně dostupné ověřovací prohlášení je uvedeno zde.