Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Účast v komunitách

Účast v komunitách — pomoc při budování silných komunit

Snažíme se pomáhat komunitám, ve kterých působíme, aby se z nich stala místa pulzující životem pro život a práci. Poskytujeme služby mnoha komunitám po celém světě a dovednosti a nápady našich zaměstnanců jsou jejich odrazem. Jsme hrdí na to, že jsme aktivní součástí našich místních komunit a naším konečným cílem je přinést hmatatelné a udržitelné výhody místům, ve kterých žijeme a pracujeme po celém světě.

Dáváme zpět — přispíváme významnými zdroji s cílem posílit komunity, kterým sloužíme

Když podporujeme naše místní komunity, podporujeme naše zaměstnance, zákazníky a další zúčastněné strany. Povzbuzujeme zapojení v komunitách a věříme, že tím vzniknou zdravé, udržitelné komunity a podniky. Některé příklady naší účasti zahrnují:

 • Služba v radách neziskových organizací
 • Dobrovolnické programy
 • Finanční podpora
 • Věcné příspěvky

Talent, energie a dovednosti, které naši zaměstnanci věnují komunitním projektům, přinášejí podstatnou hodnotu nám i komunitám, kterým sloužíme. Naši dobrovolníci cítí uspokojení z toho, že vykonávají potřebnou práci, rozšiřují své sociální vazby, učí se kreativnímu řešení problémů a zvyšují celkovou pohodu.

Zjišťujeme, že zaměstnanci, kteří spolupracují s místními organizacemi na dobrovolnické bázi, jsou oddanější své komunitě a cítí vyšší uspokojení doma i v práci. 

Více než polovina našich ročních charitativních příspěvků pomáhá podporovat zdraví a služby lidem po celém světě
60 
%
Více než polovina našich ročních charitativních příspěvků pomáhá podporovat zdraví a služby lidem po celém světě
Výše našich charitativních příspěvků za rok 2018; Zaměstnanci společnosti Eaton určují, kam náš čas a peníze poputují
12 milionů $
Výše našich charitativních příspěvků za rok 2018; Zaměstnanci společnosti Eaton určují, kam náš čas a peníze poputují
Po dobu 12 po sobě jdoucích let jsme zařazeni do seznamu „100 nejlepších firemních občanů“ časopisu Corporate Responsibility Magazine
12
Po dobu 12 po sobě jdoucích let jsme zařazeni do seznamu „100 nejlepších firemních občanů“ časopisu Corporate Responsibility Magazine

Smysluplné působení na místní komunity

Talent, energie a dovednosti, které naši zaměstnanci věnují komunitním projektům, přinášejí podstatnou hodnotu nám i komunitám, kterým sloužíme. Naši dobrovolníci cítí uspokojení z toho, že vykonávají potřebnou práci, rozšiřují své sociální vazby, učí se kreativnímu řešení problémů a zvyšují celkovou pohodu.

Řada z našich podniků vytvořila týmy pro účast v komunitách, které přizpůsobují aktivity potřebám svých místních komunit. Tyto týmy se skládají z pracovníků s různými funkcemi a mezi jejich povinnosti patří:

 • vypracování ročního plánu zapojení do komunity a rozpočtu na podporu činností,
 • vedení kampaní za účelem získání darů od zaměstnanců,
 • organizování dobrovolnických aktivit,
 • reakce na žádosti komunit o dary.

Naše týmy pro zapojení v komunitách podporují vyšší účast zaměstnanců a silný pocit hrdosti. Jejich individuální úsilí a příspěvky přímo prospívají místům, kde žijí a pracují.

Projekty pro místní komunity v roce 2018

Povzbuzujeme zaměstnance, aby svým časem a nadáním přispívali do místních organizací a podporovali širokou škálu komunitních iniciativ. Mezi projekty podporující místní komunitu, na které jsme hrdí, patří:

 • Speciální škola Mujgan-Serkan Karagoz, Tekirdag, Turecko: Rekonstrukce státní školy pro zdravotně postižené děti.
 • Casa Hogar Maria Niña A.C., Juarez, Mexiko: Operativní podpora organizace pracující se znevýhodněnými dívkami. Program je pro rodiny zdarma a umožňuje dívkám zůstat během týdne ve škole.
 • Sociální péče Burak, Pyungtek-Si, Jižní Korea: Prostředky na zajištění chodítek pro seniory, aby se mohli účastnit komunitních aktivit a zvýšila se jejich mobilita.
 • Dublin Simon Community, Dublin, Irsko: Prostředky na poskytování služeb rodinám bez domova.
 • Friends of the Los Angeles River, Los Angeles, Kalifornie: Podpora 2018 Great LA River Clean Up—jednoho z největších čištění řek v zemi.

Podpora United Way po dobu více než 100 let

Filantropie a zapojení se do našich místních komunit jsou základní součásti naší identity. Náš zakladatel, Joseph O. Eaton, podpořil vznik Clevelandské federace pro charitu a filantropii (Cleveland Federation for Charity and Philanthropy) v roce 1913. Naše strategie dávání, inspirovaná jeho vedením, je úmyslně intenzivně místní. V USA, Kanadě a Portoriku se zavazujeme k United Way prostřednictvím každoroční celospolečenské kampaně. A ke každému darovanému dolaru od zaměstnanců přispívá společnost Eaton dalšími 50 centy.

Každoroční udělování cen Stover Awards jsou vyjádřením uznání výsledků dobrovolníků

Cenou Stover Award za službu komunitám každoročně odměňujeme za mimořádné výsledky zaměstnance, kteří dobrovolně pracují ve svých komunitách.  Nominovaní mohou být všichni zaměstnanci, kteří pracují ve společnosti Eaton na plný úvazek a kteří prokáží vedení nebo služby v komunitních organizacích.

Výkonný viceprezident v každé obchodní jednotce jmenuje výběrovou komisi k přezkoumání nominací. Výbor vybírá příjemce grantu na základě následujících kritérií:

 • pozitivní vliv zapojení zaměstnance na organizaci i na komunitu,
 • rozsah, ve kterém daný kandidát prokázal vedení nebo neochvějnou obětavost organizaci,
 • význam činnosti nebo instituce pro komunitu Eaton, zaměstnance a jejich rodiny,
 • dobrovolnické služby s jinými neziskovými komunitními organizacemi,
 • doporučující dopis(y) od organizace, pro kterou zaměstnanec dobrovolně pracuje.

Každý držitel ceny Stover Award za dobrovolnictví obdrží pamětní cenu, šek na částku 5 000 USD splatnou neziskové organizaci podle svého výběru a zvláštní uznání ze strany předsedy představenstva a generálního ředitele na oficiálním slavnostním předání cen.

Charitativní fond Eaton Charitable Fund – podpora vzdělávání, umění, kultury a sociálních služeb

Charitativní fond Eaton Charitable Fund podporuje programy v oblasti umění, vzdělávání, kultury a sociálních služeb, které zlepšují kvalitu života v našich komunitách. Fond primárně zohledňuje žádosti organizací, v představenstvu kterých pracují naši zaměstnanci. Granty charitativního fondu Eaton Charitable Fund jsou také k dispozici našim pracovištím, v závislosti na jejich velikosti. Náš přístup pomáhá zajistit, aby se místní zaměstnanci rozhodli, jak alokovat zdroje tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Naši zaměstnanci se pyšní tím, že určují, kam investujeme svůj čas a peníze.

Matching Gift Program násobí dary od zaměstnanců

Dary našich zaměstnanců, zaměstnanců v důchodu a ředitelů udělené vzdělávacím, uměleckým a kulturním neziskovým organizacím ve Spojených státech amerických jsou násobeny díky programu Eaton Matching Gift Program. K darům se přidává 50 centů na každý darovaný dolar u většiny neziskových organizací včetně uměleckých, kulturních, vzdělávacích a zdravotnických organizací & poskytujících sociální služby podle odst. 501(c)(3). Dárci obdrží celkem 5 000 USD za kalendářní rok. Zúčastnit se mohou zaměstnanci společnosti Eaton ve Spojených státech amerických.

Přímá pomoc zaměstnancům

V roce 2017 jsme založili fond Eaton Qualified Disaster Relief, aby mohli zaměstnanci v USA darovat finanční prostředky osvobozené od daní na pomoc svým kolegům, kteří utrpěli ztráty v důsledku přírodních katastrof. Zaměstnanci vyjádřili přání pomoci svým kolegům, kteří utrpěli tragické ztráty při hurikánech Harvey a Irma. Jejich příspěvky doplňujeme až do výše 5 000 $ ročně.

Jak hodnotíme úspěch

Naše klíčové ukazatele výkonnosti při zapojení do místních komunit jsou hodnoceny několika kvantitativními metodami včetně kritérií:

 • Charitativní příspěvky
 • Prostředky přidělené týmy pro zapojení do komunity
 • Počet pracovišť společnosti Eaton s týmy pro zapojení komunity
 • Eaton Charitable Fund – celkové roční dary

Na základě těchto ukazatelů můžeme vyhodnotit naši výkonnost v průběhu času, což nám umožňuje informovaně rozhodovat o možných potřebných změnách.