Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Od předsedy představenstva


Věříme, že úspěch společnosti by měl být měřen jinak než jen finančními výsledky — měl by být také definován závazkem k ochraně životního prostředí, sociální odpovědností a řízením. Ve společnosti Eaton jsou tyto prvky základem našeho přístupu k udržitelnosti a toho, jak zlepšujeme naši společnost.

Přestože pojem udržitelnosti je v obchodní mluvě relativně nový, byl ve středu téměř všech naši činností již od našeho založení před více než 100 lety. Dnes se udržitelnost odráží v naší vizi — zlepšit kvalitu života a chránit životní prostředí používáním produktů a služeb řízení energie — a řídí naše každodenní rozhodnutí a jednání.

Naše snaha o udržitelnost se zaměřuje na tři odlišné oblasti, které nás podporují při dosahování našich cílů — mít s našimi produkty a službami pozitivní vliv na životní prostředí a zároveň snižovat dopad na náš vlastní provoz, posilovat pracovní sílu a komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a dobře podnikat.

Craig Arnold
Předseda představenstva, Eaton

Mít pozitivní vliv na životní prostředí

Snažíme se pracovat efektivně a udržitelně a zároveň vyrábíme produkty a poskytujeme služby, které našim zákazníkům umožňují dělat totéž. Zaměstnanci společnosti Eaton každý den vyvíjejí řešení, která mají pozitivní dopad na životní prostředí — od mikrosítí a ukládání energie, přes automatické převodovky, distribuční jednotky rozvaděče elektrických vozidel a kombinované energetické systémy v letadlech. Naše produkty pomáhají zákazníkům a partnerům efektivně využívat a šetřit zdroji, zajišťují dostupnost spolehlivé energie a bezpečné životní a pracovní prostředí. Naše týmy po celém světě se aktivně zapojují do programů, které snižují naši vlastní produkci odpadů a oxidu uhličitého a optimalizují využití energie, surovin a přírodních zdrojů.

Posilování pracovní síly a komunit

Zaměřujeme se na vytvoření inkluzivního, bezpečného a poutavého pracoviště, kde má každý zaměstnanec příležitost se učit, růst a být zdravý. Abychom toho dosáhli, sponzorujeme a propagujeme skupiny inkluzivní skupiny zaměstnanců (Inclusion Employee Resource Groups), dosahujeme špičkové úrovně bezpečnosti na našich pracovištích a poskytujeme pravidelná školení na všech úrovních organizace. Hluboce nám také záleží na komunitách, v nichž žijeme a pracujeme, a povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se aktivně podíleli na podpoře místních iniciativ, které jsou pro ně důležité.

Správný způsob podnikání

Náš závazek „správného způsobu“ začíná na nejvyšších úrovních našeho vedení a každý den je uváděn do praxe jednáním našich zaměstnanců. Každý rok se naši ředitelé a zaměstnanci znovu zavazují k dodržování našeho etického kodexu, který definuje standardy etického chování, které od sebe očekáváme a na základě kterých řídíme naše obchodní aktivity. Kromě toho se snažíme, aby i naši dodavatelé přijali stejné standardy chování a podepsali náš kodex chování dodavatele, čímž zajišťujeme udržitelnost dodavatelského řetězce. I když se cítíme povzbuzeni tím, čeho jsme zatím dosáhli, víme, že jsme teprve na začátku cesty. Jsem hrdý na to, že jsem součástí společnosti, která se zavázala vytvářet lepší a udržitelnější budoucnost pro planetu i naše spoluobčany po celém světě.

Craig Arnold
Předseda představenstva a generální ředitel