Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení

Společnost Eaton prokazuje odpovědnost za postupy udržitelnosti a výkonnosti na nejvyšší úrovni řízení

Silné systémy a procesy

Uvědomujeme si, že potřebujeme silné systémy a procesy řízení, abychom zajistili plnění našich vizí, finančních cílů a aspirací. 

Naše politiky správy a řízení společnosti vytvářejí společný soubor očekávání a řídících postupů, které vedou naše vrcholové vedení a představenstvo. Naše firemní strategie udržitelnosti a její výkonnost jsou řízeny naším představenstvem a vrcholovým vedením, a to s pomocí Rady pro řízení udržitelnosti (Sustainability Governance Council, SGC). SGC se skládá z 35 zástupců podniku z celého světa. Rada se schází pravidelně, aby navrhla strategii, diskutovala o naší reakci na vznikající problémy a zajistila, že máme jednotné stanovisko k otázkám životního prostředí, sociálních věcí a řízení (environmental, social and governance, ESG).

Další informace o našich zásadách a základních listinách společnosti

 

Integrace výkonu udržitelnosti s finanční výkonností a poskytování peněžitých pobídek k plnění cílů

Naše výkony v oblasti EHS zveřejňujeme ve spojení s našimi výročními finančními zprávami akcionářům. Naši výkonnost vyhodnocujeme v porovnání s cíli, které každoročně vypracovává náš poradní sbor vedení Senior Leadership Council. Po zavedení sdělujeme informace o našich cílech všem našim obchodním jednotkám. Zajišťujeme, aby se tato sdělení dostala přes naši organizaci do našeho výrobního servisu a dalších činností v rámci společnosti.

Posuzujeme pokrok k dosažení cílů prostřednictvím programu APEX. APEX nám umožňuje vyhodnotit každého zaměstnance ve srovnání se stanovenými cíli a v souladu s hodnotami společnosti. Využíváme těchto hodnocení výkonnosti APEX, abychom přijali rozhodnutí o kompenzaci a dalších finančních pobídkách pro všechny zaměstnance a vedoucí představitele společnosti.

Splnění a překonání našich cílů udržitelnosti je zásadní pro náš celkový obchodní úspěch. Abychom podpořili pokrok v našem podnikání, poskytujeme pobídky k dosažení vysokého výkonu. Náš výkonný tým získává peněžitou odměnu, když dosáhne našich ročních cílů snižování emisí stanovených naším generálním ředitelem. Navíc mají všichni zaměstnanci příležitost získat ocenění na pracovišti. Navrhujeme proces odměňování za účelem zapojení všech pracovníků do našeho pokroku. Cílem je také prostřednictvím těchto ocenění zvýšit rozvoj a přenos osvědčených nejlepších postupů.

Naše ocenění vyjadřuje uznání postupům zvyšujícím naši energetickou účinnost a udržitelný rozvoj. Ceny zdůrazňující úspěchy v oblasti udržitelnosti zahrnují mimo jiné cenu za průběžné zlepšování Continuous Improvement Award, Engineer of the Year (inženýra roku) a Eaton Business Excellence.