Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Výzkum, vývoj a inovace

Inovacemi k pozitivnímu dopadu

Mnoho našich zákazníků se zavázalo k ambiciózním cílům v oblasti snížení jejich dopadů a uznáváme, že naše produkty a služby jim pomáhají jejich stopy zmenšovat. Tomu napomáháme vývojem inovativních produktů a řešení, která zákazníkům umožňují šetřit zdroje, snížit spotřebu paliva a emise a činit chytrá rozhodnutí o energii díky připojení k internetu věcí — to vše při současném zvyšování spolehlivosti, trvanlivosti a bezpečnosti.

V současné době máme firemní výzkumné týmy ve Spojených státech amerických, Číně, Indii, Irsku a České republice. V roce 2018 jsme spustili Centrum pro inteligentní energii v irském Dublinu. Zde naše týmy pro vědecké informace pracují na rozšíření našich digitálních platforem a schopností. Zrychlujeme digitální inovace v našem portfoliu tím, že spolupracujeme s kompaktním ekosystémem partnerů, mezi něž patří akademická obec, vládní agentury a inkubátory výzkumů.

Naše firemní výzkumné týmy po celém světě pracují na zrychlení inovací našeho portfolia produktů. V roce 2018 jsme do tohoto úsilí investovali více než 580 milionů dolarů, což částečně pomáhá modernizovat napájecí sítě s cílem zlepšit stabilitu, tok a dostupnost elektřiny. Jako inovátoři v oblasti ukládání energie pomáháme domácnostem, podnikům a službám převzít kontrolu nad dodávkou energie a posunout se k udržitelnější budoucnosti. A také zkoumáme nejmodernější řešení v polymerních materiálech, kompozitech a strukturách, abychom zlepšili efektivitu, trvanlivost a recyklovatelnost našich výrobků.

Aditivní výroba

Se vznikem technologie 3D tisku můžeme vytvářet výrobky a součásti přidáním vrstev materiálů, jako jsou plasty, jiné polymery nebo kovy. Spíše než tradiční způsoby výroby, založené převážně na subtraktivní výrobě (jako je vrtání nebo odřezávání materiálu) nebo tvorba forem (jako je kování), má aditivní výroba potenciál snížit množství odpadu a šrotu z výrobního procesu tím, že materiál umístí pouze tam, kde je to potřeba.

Naše středisko excelence pro aditivní výrobu (AM CoE) v Southfieldu v Michiganu nám pomáhá uspokojit rostoucí poptávku po složitých, vysoce výkonných součástkách, nástrojích a přípravcích a současně zvyšovat rychlost uvádění na trh a postupovat ve snahách o udržitelnou výrobu. 

V roce 2018 získalo středisko AM CoE certifikaci AS9100 Rev D. Certifikace, komplexní systém kvality pro poskytování bezpečných a spolehlivých produktů pro letecký průmysl, nám umožní dodávat 3D tištěné kovové komponenty civilním a vojenským zákazníkům.

Internet věcí (IoT)

Přijali jsme digitální svět a naše místo v něm, abychom přehodnotili inovace. Využíváme technologie pro zlepšení zkušeností našich zákazníků a inspirování našich zaměstnanců digitálními nástroji pro zvýšení produktivity.

Jádrem těchto vylepšení jsou „věci“, které generují, shromažďují a zpracovávají data, aby poskytly přehledné informace k optimalizaci využití energie a kontinuitě a zvýšení energetické účinnosti. Digitální komunikace existuje napříč segmenty od výrobních prostor, elektrické sítě, budov, zdravotnických zařízení, dopravy až po domácnosti. Ke konceptu Průmysl 4.0 se stavíme čelem, v našich továrnách využíváme umělou inteligenci a pokročilé stroje a vyvíjíme technologie, které pomáhají našim zákazníkům dělat totéž. A generujeme poznatky, které zákazníci potřebují pro lepší rozhodování s více produkty a službami s vestavěnou konektivitou pro IoT.

Bezpečnost vozidel

Náš produkt IntelliConnect poskytuje diagnostiku a prediktivní analýzu prostřednictvím přenosových kódů, provozních cyklů motoru a informací o terénu pro upozorňování řidiče nákladních vozidel a vlastníků vozového parku v reálném čase o závažnosti případných problémů s vozidlem, takže řidič může určit, kdy je potřeba údržba, zlepšit dobu provozu vozového parku a efektivitu.

Efektivita datových center

PredictPulse je prediktivní monitorovací služba 24/7 pro naše nepřerušitelné systémy napájení, která sleduje a odesílá parametrické údaje a informace o alarmu v reálném čase každých 15 minut pro zajištění provozu datových center.

Optimalizace mikrosítí

Bez ohledu na to, zda regulátor Power Xpert energy optimizer je nebo není zapojený v síti, sleduje a reguluje všechny aspekty napájení. Regulátor je připojený k energetické infrastruktuře a rozvodné síti prostřednictvím otevřených protokolů. Prostřednictvím diagnostiky, prediktivní a normativní analýzy a modelů mohou sítě fungovat v náročných podmínkách.

Hustota výkonu

Od LED svítilen po řízení hnacích jednotek jsou běžná vozidla stále více ovládána a uváděna do pohybu elektronikou. Předpokládáme, že do roku 2030 dosáhne používání elektrifikovaných vozidel — od hybridních vozidel s elektrickou baterií po „plug-in,“ elektrické a „mild-hybrid“ vozidla — 38 procent celosvětového trhu s osobními automobily.

Naše inovace v induktorech a střídačích se týkají poskytování co nejvyšší hustoty výkonu pro tuto automobilovou budoucnost. Vzhledem k tomu, že v automobilech je důležitý prostor, umožňují naše induktory a střídače s vysokou hustotou výkonu kompaktní a lehké konstrukce, které pomáhají maximalizovat dosah elektrických vozidel, šetří fosilní paliva v konvenčních vozidlech a zároveň splňují náročné požadavky na výkon.

Design pro životní prostředí (Design for the Environment, DfE)

Oběhové hospodářství závisí na redukci odpadu a znečištění a optimalizaci využívání přírodních zdrojů. Naše výrobní procesy se řídí několika z těchto principů.

Vyvíjíme například řešení pro druhotné použití autobaterií, prodlužující jejich životnost až po finální recyklaci. Ve spolupráci se společností Nissan používáme lithium-iontové baterie z jejich elektrických vozidel v našich akumulačních systémech xStorage. Například systém xStorage Buildings nainstalovaný v Johan Cruijff Arena v Amsterdamu používá ekvivalent 63 druhotně použitých baterií Nissan Leaf.

A náš Transfer Switch Monitor 900 usnadňuje a zefektivňuje upgrade stávajícího zařízení místo nutnosti celkové výměny zařízení. Tento přístup prodlužuje životnost zařízení a pomáhá předcházet zbytečnému plýtvání.

Na životní prostředí bereme ohled neustále, i jako součást designu výrobku. Hlavním cílem Designu pro životní prostředí (Design for the Environment, DfE) je snížit celkový dopad produktu v průběhu jeho životního cyklu—od výroby a distribuce po použití a konec životnosti. Naše konstrukční rozhodnutí se řídí čtyřmi charakteristikami: energetická účinnost, efektivita využití zdrojů, recyklace a soulad s předpisy. Pro výpočet potenciálních dopadů rostoucího sortimentu produktů na životní prostředí používáme v souladu s normou ISO 14040/14044 Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA).

Jak hodnotíme úspěch

Společnost Eaton investovala v roce 2018 přes 580 milionů amerických dolarů do výzkumu a vývoje a pomohla řešit potřeby nejnáročnějších požadavků našich zákazníků na řízení elektrické, kapalné a mechanické energie – nyní i do budoucnosti.

Máme globální síť šesti inovačních středisek a více než 10 000 inženýrů se zaměřuje na vývoj bezpečných, spolehlivých, energeticky účinných a inteligentních a propojených řešení.

V roce 2018 bylo inovátorům ve společnosti Eaton uděleno 440 prvních patentů. První vydaný patent znamená první patent udělený vynálezu, i když je tento vynález podán jako "skupina" patentových přihlášek ve více zemích. Pokud zvážíme všechny členy této skupiny žádostí o patent ve všech zemích, bylo inovátorům společnosti Eaton uděleno v roce 2018 celkem 1 488 celosvětových patentů.