Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zprávy a oznámení

Zprávy a oznámení týkající se udržitelnosti

Víme, že naši zákazníci chtějí šetřit zdroje a snižovat svou uhlíkovou stopu. A že mnoho zemí se zavázalo k ambiciózním cílům snižování znečištění ovzduší – a snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 až o 80 procent. 

Další informace o tom, jak naše inovace pomáhají chránit životní prostředí.

Spolupracujeme s našimi zákazníky na vytváření zdravější planety

Harold Jones, výkonný Vice President odpovědný za ochranu zdraví a bezpečnost popisuje, jak spolupracujeme s našimi zákazníky na vytváření zdravější planety.

Vytváříme funkční zdravější planetu.*

Pozitivně ovlivňujeme životní prostředí a pomáháme řešit naléhavé klimatické problémy.