Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení talentů

Řízení talentů – nezbytné pro růst a rozšíření pozice společnosti Eaton na trhu

Klíčem k naší strategii růstu je neustálý přísun současných a budoucích talentů. Naším největším odlišením od konkurence je kolektivní talent našich zaměstnanců. Řízení talentů znamená nábor lidí s vhodnými dovednostmi a přizpůsobení jejich kariérního rozvoje a cílů naší firemní strategii.

Abychom byli konkurenceschopní na trhu, zaměřujeme se na:

  • Přitažlivost: Pokračujeme v soutěžení s našimi konkurenty o zmenšující se počet kvalifikovaných pracovníků. Využíváme naše globální zdroje, abychom našim uchazečům a našim zaměstnancům přinesli vynikající zkušenosti.
  • Angažovanost: Děláme práci vzrušující, poutavou a smysluplnou pro naše zaměstnance, aby mohli být produktivní, inovativní a spokojení.
  • Rozvoj:  Investujeme do našich zaměstnanců prostřednictvím kariérního rozvoje a příležitostí k pokroku. To posiluje naši pověst poskytovatele žádaných pracovních míst.
  • Udržení: Naše práce v nasazení a rozvoji jsou klíčem k udržení zaměstnanců, včetně integrace a rozmanitosti, řízení kariéry a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Další informace o zkušenostech, které hledáme u našich profesionálních uchazečů o zaměstnání.

Víme, jak přitahovat a rozvíjet kvalitní talenty po celém světě

Získávání talentů

Jako hlavní funkci personálního úseku společnosti vede náš tým pro získávání talentů globální náborové akce určené pro absolventy univerzit, profesionály a talenty mezi vedoucími pracovníky. Tým vyvíjí a realizuje strategie, které umožňují společnosti Eaton přilákat a zaměstnat vynikající talenty a zároveň poskytnout uchazečům pozitivní zkušenost. Oblasti zaměření zahrnují: 

  • zavádění nejlepších postupů, procesů pracovního toku a standardizace při náboru, hodnocení a výběru talentů,
  • rozšiřování schopností identifikovat vynikající talenty s výcvikem, iniciativami plánování pracovních sil a strategiemi náboru rozmanitých pracovníků,
  • vytvoření a péče o přesvědčivou značku zaměstnavatele,
  • využívání nových technologií pro zlepšení zkušeností uchazečů i našich interních náborových týmů s náborem, přijímáním a zaškolováním,

Úspěch se měří pomocí klíčových ukazatelů výkonu, včetně hodnocení zákaznických služeb. Tým bere zpětnou vazbu vážně a využívá ji k neustálému zlepšování této funkce tím, že na základě odezvy z dotazníků vyplněných uchazeči, nastupujícími zaměstnanci a týmy personalistů zavádí odpovídající opatření.  

Angažovanost zaměstnanců.

Angažovaní zaměstnanci jsou klíčem k dosažení naší obchodní strategie a vize. Když plně zapojíme naše zaměstnance, jsou ve své práci výkonnější, nalézají více inovací a jsou spokojenější. Abychom porozuměli zkušenostem zaměstnanců a jak ovlivňují náš úspěch, je náš program naslouchání zaměstnancům sestaven tak, aby shromažďoval informace v různých bodech životního cyklu zaměstnanců (od přijetí až po odchod). Naše průzkumy se zaměřují na výsledky (odstranění překážek k dosažení vysokého výkonu a zlepšení zkušeností zaměstnanců) a integrovaný přístup k měření a analýze.

Vytváříme cílené akční plány a využíváme správné nástroje ve správný čas, abychom řešili, co jsme slyšeli.  Do tohoto procesu jsou zapojení vedoucí pracovníci napříč organizace, ve směru nahoru a dolů, takže opatření mohou být řešena na příslušné úrovni.

Efektivita vyvážení práce a osobního života

Součástí přilákání a udržení těch nejlepších talentů je pomoc našim zaměstnancům vyvážit pracovní, rodinné a osobní potřeby.

Další informace o efektivitě vyvážení pracovního a osobního života ve společnosti Eaton.

Rozvoj talentů

V celé organizaci se věnujeme neustálému vzdělávání. Eaton Business System (EBS) – soubor standardizovaných nástrojů a procesů, které nám umožňují pracovat globálně jako One Eaton napříč různými obchodními skupinami a regiony – podporuje sdílení informací prostřednictvím kurzů, skupin zdrojů a nástrojů a stránek pro přenos znalostí.

Eaton University, naše firemní on-line univerzita, poskytuje rozsáhlé portfolio výukových zdrojů pro naše zaměstnance a zúčastněné strany, které jim pomohou rozvíjet jejich znalosti. Naše budoucí vedoucí pracovníky podporujeme prostřednictvím kurzů rozvoje vedoucích dovedností. Jednotlivým zaměstnancům nabízíme zdroje a informace, které potřebují, aby neustále zlepšovali své dovednosti a výkon.

Řízení výkonnosti a kariéry

Náš systém řízení výkonnosti APEX (Achieving Performance Excellence) spojuje výkon zaměstnance s úspěchem organizace. Procesy a nástroje APEX zlepšují nastavení cílů a sladění, plánování rozvoje, sledování pokroku, koučování a hodnocení výkonu.

Nástroje pro správu kariéry poskytují zaměstnancům znalosti, které potřebují, aby podnikli účinné kroky a posunuli svou kariéru vpřed. Rozsáhlé webové stránky nabízejí školení a nástroje pro manažery i zaměstnance, které podporují zapojení do profesního rozvoje zaměstnanců. Hlavní prvky kariérního rámce pro manažery jsou přímo spojeny s principiálními prvky pro zaměstnance. Tento integrovaný přístup usnadňuje dialog potřebný k objevování, vytváření a podpoře zaměstnanců při naplňování jejich aspirací.  Tyto nástroje vyzývají vedoucí pracovníky, aby pomohli zaměstnancům v rozvoji tím, že vyznačí konkrétní akce a jejich dopady.

Možnosti školení

V celé organizaci se věnujeme neustálému vzdělávání. Eaton University nabízí široké portfolio studijních zdrojů, kde zaměstnanci mohou rozvíjet své znalosti, včetně možnosti využití virtuálních učeben, které pomáhají zapojit globální publikum a poskytují nákladově efektivnější způsob poskytování klíčových vzdělávacích programů.

Regionální vzdělávací huby a on-line vysoké školy Eaton University – včetně „Vysoké školy osobních dovedností“ společnosti Eaton – nabízejí řadu vzdělávacích možností zaměřených na budování funkčních a vedoucích kompetencí zaměstnanců v klíčových oblastech, jako je kritické myšlení, interpersonální a komunikační dovednosti, nástroje produktivity a obchodní znalosti společnosti Eaton. 

Skupiny zdrojů

Skupiny zdrojů společnosti Eaton (Eaton Resource Groups, ERG) spojují zaměstnance, kteří mají společný záměr, zájem a znalosti. Inkluzní skupiny ERG jsou místem, kde zaměstnanci mohou spolupracovat a poskytují nebo získávají mentoring a profesní rozvoj. Další informace.

Rozvoj dovedností vedoucího pracovníka

Povzbuzení výkonu ve všech oblastech řízení talentu vyžaduje dobré vedení. „In the Zone“, náš výběrový program pro rozvoj vedoucích pracovníků, pomáhá zaměstnancům, kteří byli vyhodnoceni jako osoby se silným budoucím kariérním potenciálem, dorůst do vyšších pozic. Nabízejí se tři úrovně: výkonní vrcholoví vedoucí pracovníci, pokročilí vedoucí pracovníci (střední úroveň) a budoucí vedoucí pracovníci (počátek kariéry). Program zahrnuje témata týkající se podnikání, vedení týmu a osobního vedení. Je určen k urychlení získání znalostí účastníků o našem podnikání a zvýšení jejich připravenosti na větší role. Programy „In the Zone“ jsou pořádány celosvětově se silným zapojením a podporou vedení.

Naše zaměření na excelentnost v oblasti vedení se rozšiřuje tak, aby zahrnovalo základní učební osnovy pro vedoucí pracovníky (vedoucí pracovníky v první linii, na střední úrovni, ve vrcholném vedení, generální ředitele a další). Snažíme se o posílení kompetencí současných vedoucích pracovníků a rozvoj spojení s budoucími vedoucími pracovníky společnosti.

Řízení zdrojů

Řízení talentů plní naši globální strategii růstu s talenty. Zaměřujeme se na aktivity s největším vlivem na postupný pokrok našich pracovníků. Abychom zjistili, jaké by tyto činnosti měly být, využíváme procesy plánování EBS, abychom získali směr a stanovili cíle. Například naše hodnocení organizační schopnosti (OCA) a procesy plánování nástupnictví pravidelně vyhodnocují mezery mezi talenty napříč jednotlivými regiony, podniky a funkcemi.

Naše partnerství s externími organizacemi pomáhá rozvíjet náš program řízení talentů. Jako člen Bersin by Deloitte máme přístup k benchmarkovým studiím, výzkumným a personálním nástrojům.

Jak hodnotíme úspěch

Naše výhoda oproti konkurenci je založena na naší schopnosti přilákat, zapojit a rozvíjet současný a budoucí talent. V oblastech, na které se zaměřujeme, neustále vyhodnocujeme naši výkonnost využitím metrik, jako jsou:

  • Skóre zapojení zaměstnanců – Osmdesát procent zaměstnanců, kteří se zúčastnili našeho dvouletého průzkumu zapojení zaměstnanců (2018), uvedlo, že jsou: hrdí, že pracují pro Eaton, cítí osobní uspokojení ze své práce a doporučili by Eaton jako zaměstnavatele.
  • Eaton University – Využití klíčových výukových zdrojů bylo v roce 2018 mimořádně vysoké. Zaměstnanci se přihlásili k naší on-line síti funkčních vysokých škol 130 986krát a absolvovali přes 406 435 lekcí a shlédli 69 245  výukových videí.
Forbes Magazine’s America’s Best Employers list, 2017
Best Employer for Healthy Lifestyles award
Best Employers for Healthy Lifestyles, 2017
Corporate Responsibility Magazine's Best Corporate Citizens award
Corporate Responsibility magazine’s “100 Best Corporate Citizens,” 2017
Cena pro nejlepší pracovní místo pro LGBT komunitu
Best Places to Work for LGBT Equality by the Human Rights Campaign Foundation, 2017
Newsweek Top Green Companies in the World
Newsweek Top Green Companies in the World, 2016
Newsweek Top Green Companies in the World
Fortune World's Most Admired Companies, 2018