Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Snížení množství odpadu

Snížení množství odpadu podporuje naše činnosti a naše komunity

Naše úsilí o snížení množství odpadu a odsouvání odpadu ze skládek zaměřujeme na to, abychom snížili naši ekologickou stopu, šetřili cenné provozní zdroje a pomáhali komunitám, kterým sloužíme.

Naše snaha o snížení množství odpadu zaváženého na skládky

V roce 2018 jsme si stanovili cíl, aby 100 procent našich výrobních závodů mělo do roku 2030 certifikát „žádný odpad na skládku“ (ZWTL). Zavázali jsme se také snížit objem odpadu o 3 procenta ročně vzhledem k tržbám. 

Našich iniciativ ZWTL dosahujeme opětovným používáním, recyklací, kompostováním a spalováním za účelem výroby energie. K zajištění kvality našeho programu používáme ověření třetí stranou. V našem přístupu upřednostňujeme přínosné snižování tvorby skládek a tento proces začíná snižováním zdrojů — eliminace toků odpadu dříve, než dorazí do našich závodů. Partneři nám pak pomohou zabránit tomu, aby se zbývající odpad dostal na skládku.

Veškeré lokality společnosti Eaton musí odpovědně nakládat s odpadem v souladu s předpisy a našimi vnitřními normami EHS Management (MESH), včetně identifikace všech toků odpadu a vytváření plánů minimalizace odpadu.

Dosavadní počet pracovišť společnosti Eaton, které nevyvážejí žádný odpad na skládky
148
Dosavadní počet pracovišť společnosti Eaton, které nevyvážejí žádný odpad na skládky
Počet metrických tun, o který se snížil náš odpad vyvážený na skládku v roce 2018
904
Počet metrických tun, o který se snížil náš odpad vyvážený na skládku v roce 2018
Procento našeho odpadu, který se v roce 2018 nedostal na skládky díky opětovnému používání, recyklaci, kompostování a výrobě energie z odpadu.
87 
%
Procento našeho odpadu, který se v roce 2018 nedostal na skládky díky opětovnému používání, recyklaci, kompostování a výrobě energie z odpadu.

Inovativní nakládání s odpady v Cerkezkoy

Naše pracoviště v Cerkezkoy v Turecku, největší továrna svého druhu na výrobu hadic, získala certifikaci „žádný odpad na skládku“ trvalým opětovným používáním, recyklací a dalšími způsoby. Továrna například přeměnila svůj odpad z odřezků gumových hadic na využitelnou energii pomocí procesu spalování pro obnovu energie a přeměňuje odpad z jídelny na obnovitelnou energii prostřednictvím biologického rozkladu a zužitkování metanu. V průběhl pouhých čtyř let dokázala továrna snížit celkové množství odpadu, který se dostal na skládku, z 21 procent na 0.

Jak hodnotíme úspěch

V poměru k prodeji se náš odpad vyvážený na skládku, který zahrnuje odpad spálený bez rekuperace tepla, snížil v roce 2018 o 8,8 % ve srovnání s rokem 2017. Celkově jsme snížili produkci odpadu o 3,4 % (z 26 402 tun v roce 2017 na 25 498 v roce 2018), což znamená celkový pokles o 904 tun.