Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Snižte riziko vzniku obloukového zkratu ve Vaší firmě

U komerčních a průmyslových budov, jako jsou výrobní závody, kanceláře, nemocnice a továrny, u kterých je nutnost zachování napájení skutečně důležitá, je nezbytná nepřetržitá dodávka elektrické energie.

Poskytování spolehlivých dodávek energie v těchto budovách je závislé na rozváděčích nízkého napětí, které leží v samém centru elektrické instalace. Z důvodů vyššího zatížení a zejména proto, že operace a infrastruktura se v průběhu času rozšiřují, mohou být tyto rozváděče výskytem obloukových zkratů ohroženy.

Navzdory těmto hmatatelným nebezpečím se elektrické rozváděče v bezpečnostní analýze komerčních budov snadno přehlížejí. Zařízení je obvykle mimo dohled a převládající názor spočívá v tom, že rozváděč je naprosto bezpečný, pokud odpovídá požadavkům normy ČSN EN 61439.

Výzkum nezávislých odborníků naznačuje, že dodržování samotné normy nemusí být dostatečné pro maximální ochranu; vyšší úrovně bezpečnosti může být dosaženo zaváděním nových technologií. V důsledku toho je možné dále snížit riziko katastrofických důsledků obloukového zkratu a jeho nákladných a potenciálně smrtelných následků.

Video o ochraně před obloukovým zkratem

V elektrických rozvodných systémech může docházet k obloukovým zkratům bez ohledu na vstupní ochranná opatření. Podívejte se, jak obloukový zkrat může způsobit potenciálně katastrofické poranění Vašich zaměstnanců a poškodit Váš podnik.

Video, které popisuje bezpečnostní pokyny při instalaci rozváděčů nízkého napětí

 

Toto video Alfred Mörx nastiňuje potřebu zvážit bezpečnostní systémy v elektrických zařízeních nízkého napětí a možnost jejich vlivu na provozní dobu a bezpečnost zaměstnanců.

Úspěšný příběh zákazníka

Společnost Airbus vylepšuje rozváděče nízkého napětí s pomocí podpory a odborných znalostí společnosti Eaton.

Společnost Eaton nabízí komplexní řešení, například Diagnose a Arcon, která podnikům pomáhají snížit riziko nákladných prostojů ve výrobě.

Bernhard Gegenbauer, Director Marketing and Products - Power Distribution Division - Eaton