Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Návrh energeticky efektivnějšího stroje

Jak snížit uhlíkovou stopu a zvýšit zisk

Pro velkou většinu podniků je snižování spotřeby energie hlavním cílem. Výhody jsou zřejmé. Snížením nákladů na energie klesají účty za elektrickou energii, sníží se úhrady dodatečných poplatků distribučním firmám, můžete získat státní dotace a v neposlední řadě také chránit životní prostředí. Podívejte se, jak vám naše výrobky a služby pomohou snížit vaši uhlíkovou stopu a zvýšit zisk.

Spouštění a jištění energeticky účinných motorů

V mnoha aplikacích mohou energeticky účinné motory pomoci snížit celkovou spotřebu energie nebo procesu. Vlivem vysokého rozběhového proudu energeticky účinného motoru v porovnání se standardním asynchronním motorem mohou existovat aplikace, u nichž je standardní motor nákladově efektivnější možností. Spolupracujte s našimi specialisty při výběru správného řídicího prvku motoru pro snížení spotřeby energie vašeho stroje a aplikaci.

Snížení spotřeby energie v hydraulických aplikacích

U hydraulických nebo jiných čerpacích aplikací je snížení energie, kterého lze dosáhnout úpravou hnacího ústrojí, značně vyšší, než u optimalizace samotného elektromotoru. Při přechodu z čerpadel s konstantními otáčkami na inteligentní hydraulické hnací moduly s proměnnou frekvencí (HPU) mohou úspory energie činit až 70 %. Jako jeden z několika málo globálních dodavatelů nabízejících elektrické a hydraulické součásti vám můžeme pomoci navrhnout systém, který skokově zlepší vaše výsledky.

Zjistěte více o tom, jak vám můžeme pomoci řešit i ty nejobtížnější výzvy v řízení energie strojů

Doporučené informace z našeho centra znalostí