Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zvyšte výkon a účinnost inteligentně

V automatizovaném prostředí, které téměř nepotřebuje zásah obsluhy, potřebujete stroje, které poskytují vysoký výkon s přesným řízením, spolehlivostí, účinností a bezpečností. Zejména u kompaktních balicích strojů tlaky globálního trhu a agresivní dodací lhůty vyžadují flexibilitu a úsporný návrh.

Úsporný návrh a přidaná hodnota zvyšují konkurenceschopnost

Kratší produktové cykly. Zpřesňování výrobních požadavků. Agresivní dodací lhůty. Výroba strojů pro automatizační prostředí, které téměř nevyžaduje zásah obsluhy, je velmi složitá. Vyžaduje odbornost a přesnou koordinaci technologických stanic, což zahrnuje vše od vstřikolisů až po balicí stroje. Toto zařízení musí pracovat vysokými takty a přitom zajišťovat vynikající pružnost při přestavbě. Přesné řízení, spolehlivost, účinnost a bezpečnost jsou pro dnešní přední globální výrobce nutností. 

Zejména v odvětví kompaktních strojů jsou úsporný návrh a přidaná hodnota hnacími faktory ke zvýšení konkurenceschopnosti. Umožnění kratších produktových cyklů, které pomáhají plnit náročné dodací lhůty, je pro balicí společnosti dalším mezníkem pro zlepšení jejich postavení na trhu.

Váš příští balicí stroj: inteligentní, flexibilní a připojený

Dnes musí být balicí stroje inteligentní a propojené, aby obsluze poskytovaly hodnotné informace za účelem zvýšení produktivity a provozuschopnosti. S využitím našich inteligentních řídicích prvků se zabudovaným měřením a našeho inteligentního propojovacího systému SmartWire-DT získáte inteligenci, jakou potřebujete, při snížení výrobních nákladů a zkrácení doby uvedení na trh. 

Kompaktní hydraulické systémy zmenšují půdorys stroje a urychlují výrobní proces při minimalizaci chyb. Naše odolné hadice a prediktivní monitorovací systémy zamezují poruchám dříve, než mohou vzniknout. Monitorování dat v reálném čase a jejich transparentnost vám umožňují řídit energii efektivně a aktivně. Dovolte našim týmům aplikační podpory, aby vám pomohly připojit vaše stroje k IIoT a získávat hodnotná data o provozu. 

Kvalitnější informace – nižší výrobní náklady

Zjistěte, jak pokročilý systém SmartWire-DT společnosti Eaton pomohl přednímu konstruktérovi balicích strojů v Brazílii snížit výrobní náklady bez vlivu na výkon, univerzálnost či spolehlivost.
  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci.
    Služby MOEM