Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zvyšování efektivity při zpracovávání kapalin

V aplikacích zásobování vodou a zpracování odpadních vod může správná technologie pomoci provozovatelům zvýšit energetickou účinnost a snížit náklady.

Nižší spotřeba energie a menší opotřebení

Snížení celkových nákladů provozovatele při současném zachování či dokonce zvýšení provozuschopnosti je pro mnoho podniků zabývajících se zpracováváním kapalin hlavní prioritou. A navíc mohou regulační požadavky stanovené místními, národními nebo regionálními úřady vytvářet další výzvy. 

Čerpadla s proměnnými otáčkami a účinné motory mění zavedená pravidla

Tradičně se regulace průtoku řídila čerpadly s konstantními otáčkami a ventily. To znamená větší spotřebu energie a vyšší opotřebení regulačních ventilů nebo klapek. Čerpadla vybavená energeticky účinnými motory a ovládaná frekvenčními měniči nejen spotřebovávají mnohem méně energie, ale také snižují opotřebení zařízení pro regulaci průtoku. Navíc mohou naše frekvenční měniče PowerXL DG1 ovládat nezávisle až 5 čerpadel bez nutnosti použití PLC.

Snížení TCO při dodávce a rozvodu vody

Když bylo nutné u čerpací stanice na jihu Německa snížit TCO (náklady spojené s provozem), partnerská společnost Aquatech, se rozhodla instalovat energeticky účinné motory a frekvenční měniče PowerXL DG1. Tím se snížila spotřeba energie a náklady o 15 %.

Hašení požáru požadovaným tlakem vody

Při hašení požáru v budovách jsou ohroženy životy a majetek, a je tedy důležité zajistit dostatečný tlak vody. Naše pohony PowerXL DG1 jsou optimalizovány k ovládání požárních čerpadel s různými oblastmi tlaku vody pro zásobování několika podlaží v budově. Tyto pohony se snadno konfigurují a požární režim umožňuje provoz pohonu i za podmínek, kdy by jiná zařízení již selhala. 

Správný tlak, když jej potřebujete

Od té doby, kdy německá společnost Schneider Feuerschutz používá měniče DG1 od společnosti Eaton pro svůj protipožární systém, může nejen optimalizovat náklady pomocí menších generátorů, ale i snížit složitost celého systému a zvýšit provozuschopnost.
  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci.
    Služby MOEM