Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Těžba, kovy a nerosty

Zatímco poptávka po materiálech se zvyšuje, zhoršující se kvalita rudy vyvíjí tlak na všechny aspekty Vaší těžby. Důvěřujte nám, že Vám pomůžeme snižovat náklady, zvyšovat provozní dobu a soustředit se na bezpečnost se současným zaměřením se na řízení nákladů.

Pracujeme na neustálém zlepšování nad i pod zemí

Těžba je náročné podnikání a je den ode dne tvrdší. Klesající kvalita rudy vyvíjí tlak na všechny aspekty Vaší těžby, ať už se jedná o těžbu na „zelené louce“ nebo těžbu v již existujícím dolu. V průmyslovém odvětví, v němž je provozuschopnost klíčová, Vám dáme důvěru, kterou potřebujete pro efektivitu a bezpečnost Vašeho provozu. 

Řešení pro těžební průmysl

Důlní aplikace

V každé fázi procesu Vám pomůžeme řídit náklady a kapitál, zmírnit rizika a ochránit personál a zařízení při Vašem těžebním provozu. 
Úspora energie s osvětlením LED
20
%
Úspora energie s osvětlením LED
nákladů souvisejících s využíváním energie
15
%
nákladů souvisejících s využíváním energie
Úspora prostojů díky instalaci LED
$1M
Úspora prostojů díky instalaci LED
  • Pohledy na těžební průmysl

    Další informace o tom, jak můžete optimalizovat své těžební operace, naleznete v našem znalostním centru
    Prozkoumejte více