Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zpracování, distribuce a marketing

Zpracování ropy a plynu vyžaduje pochopení změn surovin a provedení nezbytných úprav a modernizace Vašich rafinérií.

Modernizace a upgrade rafinérií s cílem vyhovět výzvě při zpracování nových surovin

Se stárnoucími rafinériemi a petrochemickými provozy roste tlak na modernizaci. Výzvou při zpracování ropy je nejen to, že vyžaduje stále nové technologie, ale také to, že řídíte problémy související se stárnoucí infrastrukturou. Je třeba řešit také další tlak vyplývající ze stále obtížnějších schvalovacích a regulačních procesů.

Na míru přizpůsobené upgrady. Včas a v rámci rozpočtu.

Ať už přestavujete novou rafinérii během provozu, upgradujte stávající zařízení, snažíte se snížit prostoje nebo vyhovět měnícím se regulačním požadavkům, nabízíme řešení na míru, která splní Vaše nároky v oblasti zpracování a distribuce ropy a plynu. Díky naší konzistentní dostupnosti produktů a celosvětovým specifikacím může být výroba maximalizována, zatímco údržba rafinérií a zbytečné lidské zdroje a prostoje jsou minimalizovány. Nabízíme lepší monitorování a dálkové ovládání pro větší bezpečnost a integritu majetku, stejně jako sníženou plánovanou údržbu.

Zvýšení bezpečnosti personálu během údržbářských prací

Podívejte se, jak s námi spolupracovalo Valero, abychom zlepšili bezpečnost personálu a spolehlivost zařízení