Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Přeprava a skladování

Distribuce ropy a skladování zemního plynu vyžaduje zachování integrity ve stárnoucích potrubích a řešení bezpečnostních problémů, protože objemy dopravy rostou.

Trendy v distribuci a skladování vyžadují komplexní bezpečnost, kontrolu a monitoring

Jelikož operace v distribuci a skladování se zaměřují spíše na rostoucí poptávku a na inovace v oblasti vývoje technologií průzkumu a těžby, víme, že řízení tlaku obrovských požadavků je kritické. Kontrola a regulace v ochraně životního prostředí se zvyšuje v nových certifikacích potrubí a udržení celistvosti majetku ve stárnoucích potrubích je stále náročnější. Vzhledem k nárůstu objemu dopravy se také objevují bezpečnostní aspekty silničního a železničního provozu.    

Zajistěte provozní integritu. Bezpečně.

Naše řešení pro přepravu a skladování ropy a zemního plynu Vám pomohou zmírnit dopravní, environmentální a bezpečnostní rizika a to vše s nízkými náklady. Naše zkušenosti s rozsáhlými vysokotlakovými operacemi v náročných a vzdálených lokalitách nám umožňují pomoci Vám při dosahování cílů Vašich projektů. Naše komplexní bezpečnostní, kontrolní a monitorovací řešení nabízejí vynikající ochranu. Pomáháme Vám optimalizovat údržbu a prodloužit životnost zařízení a zároveň zajistit dodržování průmyslových předpisů a technických norem.

Zachování v chladu, a to i v nebezpečných prostředích

Podívejte se, jak naše VFD odolné proti výbuchu ACE bylo navrženo tak, aby fungovalo efektivně při teplotách do 50 °C