Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Infrastruktura

Vzhledem k tomu, že pokroky v oblasti technologií vyžadují vybudování inteligentnější infrastruktury, jsme zde, abychom Vám pomohli snížit kapitálové náklady, zvýšit spolehlivost a bezpečnost systému a pracovat s efektivnějšími zdroji.

Vybudujte inteligentnější infrastrukturu

Vzhledem k tomu, že se železniční průmysl stále vyvíjí, je pro majitele železnic zásadní, aby využívali technologie k vybudování inteligentnější infrastruktury. Pokroky v oblasti monitorování, bezpečnosti a spolehlivosti systému jsou zásadní pro poskytnutí příjemné zkušenosti cestujícím v železniční dopravě. Kromě toho bude i nadále důležité nalézt nové způsoby zvyšování energetické účinnosti a odolnosti, které pomohou dále snížit uhlíkovou stopu.

Energizujte svou infrastrukturu

Ať už se rozšiřujete proto, abyste uspokojili potřeby cestujících nebo abyste investovali do stávající infrastruktury, naše řešení jsou navržena tak, aby šetřila čas během první instalace, minimalizovala narušení údržbou a zajišťovala ochranu životního prostředí. Pomáháme Vám: 

  • Udržte lidi v bezpečí pomocí nouzového osvětlení 
  • Eliminujte skleníkové plyny pomocí rozvaděče bez SF6
  • Maximalizujte dostupnost energie pomocí našich řešení UPS 
  • Udržte svůj projekt v rámci naplánovaného času a rozpočtu 
  • Zjednodušte operace pomocí racionalizovaného systému distribuce energie, který spojuje komponenty, sestavy a monitorovací systémy tak, aby účinně spolupracovaly 

Zjednodušení budoucí expanze ve Stockholmu

Zjistěte, proč byly naše rozvaděče pro střední napětí vybrány pro projekt hlavního železničního tunelu ve švédském Stockholmu.