Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Místo: Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brazílie

Segment: Výroba strojů

Problém: Vysoké náklady na výrobu řídicích rozváděčů

Řešení: Propojovací a komunikační systém SmartWire-DT, HMI/PLC XV102, spouštěče motorů PKZ, stykače DIL,  tlačítka RMQ-Titan

VýsledkyDramatické snížení času a nákladů spojených se zapojením rozváděčů

 

Rychlá montáž, snadné použití a identifikace problémů patří mezi mnoho výhod, které nám poskytuje systém SmartWire-DT.

Paulo Zan, Electronics Engineer at IMSB Embalagem

Situace 

IMSB Embalagem je členem skupiny IMSB Group, jednoho z předních brazilských vývojářů a dodavatelů sanitačních a balicích strojů společnostem ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Skupina IMBS Group byla založena před více než 15 lety a prodává své výrobky nejen v Brazílii, ale i po celém světě, a její instalace přesahují 2500 strojů. 

Skupina je hrdá na to, že poskytuje svým zákazníkům osobní servis, a že vyvíjí zakázková řešení uspokojující jejich požadavky přesně a s efektivním využitím nákladů. Za tímto účelem má projektový tým specialistů složený z 26 kvalifikovaných a zkušených inženýrů.

IMSB Embalagem je předním brazilským výrobcem strojů pro balicí aplikace a divize Embalagem vytváří přibližně 40 % příjmů skupiny IMSB Group. 

Společnost vyrábí pravidelně přes 120 strojů ročně pro různorodý rozsah aplikací. 

 

Výzvy

V každé zemi na světě, včetně Brazílie, je trh s balicími stroji extrémně konkurenční, a i když výhody osobního servisu a zakázkového řešení jsou pro koncové uživatele lákavé, jen málokdy to stačí k úplnému převážení cenových úvah. Z těchto důvodů hledá společnost IMSB Embalagem nové způsoby ke snížení výrobních nákladů svých zařízení, aniž by to mělo vliv na výkon, univerzálnost či spolehlivost. 

Podrobná analýza nákladů odhalila, že řídicí rozváděče, které vyrábí pro své stroje, tvoří značnou část celkových nákladů stroje. Analýza dále ukázala, že jednou z nejnákladnějších operací při výrobě rozváděčů bylo zapojování, které zkušenému personálu trvalo přibližně 4,5 hodiny. 

Proto společnost IMSB Embalagem identifikovala tuto činnost jako jednu z klíčových oblastí, kde by bylo snížení nákladů velmi žádoucí, ovšem za předpokladu, že by snížení bylo dosaženo bez nežádoucích efektů. 

 

Řešení 

Společnost IMSB Embalagem má dlouhodobé a úspěšné vztahy se společností Eaton, které započaly před více než osmi lety, kdy použila Eaton PLC XC-200 k zajištění pohodlného a flexibilního řízení pro své složitější stroje. V důsledku tohoto vztahu se společnost Eaton dozvěděla o zájmu společnosti IMSB Embalagem zkrátit dobu zapojování rozváděčů a poskytla ukázku systému SmartWire-DT. 

Systém SmartWire-DT zcela eliminuje nutnost tradičního zapojování a místo toho využívá předem sestavené zásuvné kabely pro propojování součástí v řídicím rozváděči. Tento přístup nejen výrazně zkracuje dobu potřebnou k zapojení, ale také eliminuje možnost chyb v zapojování. K systému SmartWire-DT lze připojit mnoho standardních produktů společnosti Eaton, nejen PLC XC-200, ale i spouštěče motorů PKZ, stykače DIL a tlačítka RMQ-Titan, které již společnost IMSB Embalagem používá. 

I přes zřejmé výhody nabízené systémem SmartWire-DT k němu byly inženýři společnosti IMSB Embalagem zpočátku zdrženliví. Zejména se obávali toho, že zákazníci by ztratili jistotu při řešení elektrických problémů na svých strojích, jelikož systém SmartWire-DT zahrnuje zdánlivě složitou síťovou technologii. Pro prokazatelné předvedení, že byly tyto námitky bezpředmětné, vyvinula společnost Eaton v těsné spolupráci s týmem IMSB Embalagem řídicí systém založený na platformě SmartWire-DT pro jeden z jeho aktuálních projektů – stroj, který přijímá lahve z výrobní linky, skládá je a plní do krabic za účelem jejich expedování maloobchodům. 

 

Výsledky

Ukázalo se, že řídicí rozváděč pro stroj na balení lahví se pomocí systému SmartWire-DT snadněji projektuje a vyrábí a společnost IMSB Embalagem byla ohromena dobou potřebnou k provedení řídicí kabeláže. Ve skutečnosti trval celý proces zapojení po namontování přístrojů pouze 15 minut v porovnání se 4,5 hodinami při řešení tradičním způsobem. Jde o snížení o 94 %, což znamená značnou úsporu nákladů. 

Zkrácená doba zapojování ovšem nebyla jedinou výhodnou plynoucí z použití systému SmartWire- DT. Řídicí rozváděč měl mnohem lepší a modernější vzhled, než při použití tradiční řídicí kabeláže, a samozřejmě zde také nebyly žádné chyby při zapojování, což znamenalo velmi krátký čas potřebný ke zkoušení a uvedení do provozu. 

Navíc inženýři IMSB Embalagem zjistili, že mohou výrazně zkrátit dobu projektování rozváděče použitím software SmartWire Assist společnosti Eaton, který umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci a automaticky vytváří veškerou potřebnou dokumentaci, včetně podkladů pro objednání všech potřebných prvků. 

A posledním, ale velmi důležitým bodem bylo to, že se nevyplnil předpokládaný odpor koncového uživatele používat systém SmartWire-DT, a to i proto, že v případě vzniku problému zajistí výkonná zabudovaná diagnostika nabízená systémem SmartWire-DT snadné vyhledávání závad.

"Se systémem SmartWire-DT jsme mohli zapojit všechny stykače, tlačítka a signalizační přístroje použité v našem rozváděči pomocí jediného síťového kabelu," uvedl Paulo Zan, inženýr ve společnosti IMSB Embalagem. "Nemuseli jsme použít vůbec žádnou tradiční řídicí kabeláž. Rychlá montáž, snadná použitelnost a identifikace problémů patří mezi mnoho výhod, které nám poskytuje systém SmartWire-DT." 

Po vynikajícím úspěchu jejich prvního řídicího systému založeného na platformě SmartWire-DT se společnost IMSB Embalagem rozhodla, že bude používat v široké míře systém SmartWire- DT i pro budoucí projekty a již objednala u společnosti Eaton prvky SmartWire-DT pro druhý balicí stroj lahví a další paletizační stroj.