Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Dozor nad dopady produktů

Pracujeme na minimalizaci nepříznivého vlivu našich produktů

Dbáme na minimalizaci nepříznivého vlivu našich provozů a výrobků. Jako globální výrobce dodržujeme globální nařízení související s produkty. Navíc pracujeme s našimi dodavateli a zákazníky na zajištění nabídky produktů, které vylepšují bezpečnost a které lze spravovat ekologicky šetrným způsobem.

Snažíme se omezit nepříznivý vliv našich elektronických výrobků na životní prostředí a bereme vážně principy rozšířené odpovědnosti výrobce, a proto je začleňujeme do každodenního podnikání. 

Shoda se směrnicí EU OEEZ

Jakožto výrobce elektrických a elektronických zařízení aktivně podporujeme požadavky směrnice OEEZ.

Shoda s nařízením EU REACH

Dodržujeme globální nařízení související s produkty, včetně nařízení EU REACH regulace a identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Shoda s nařízením California Proposition 65

Ochrana životního prostředí znamená, že dodržujeme nařízení související s produkty, jako je California Proposition 65.