Når strømmen styres intelligent

Få mere at vide om den betydning, som Internet of Things (IoT) har på, hvordan du kan bruge indsigt til at drive effektivitet og produktivitet. Vi er overbevist om, at måden, hvorpå vores verden fungerer bliver bedre med intelligent power management, og vi investerer i mennesker og teknologi, for at lancere digitale innovationer som kommer til at påvirke dine produkter, processer og sin bundlinje.

Moderne innovation inden for strømstyring har positivt ændret måden, hvorpå folk lever, arbejder og leger.

Fremskridt inden for intelligente digitale teknologier har ændret vores verden. Det vi er i stand til at gøre i dag overgår langt det, som vi allerede har gjort, men er stadig kun en brøkdel af det, som vi bliver i stand til at gøre i morgen. Og kernen af det hele er de "ting", som genererer, indsamler og behandler data.

Hos Eaton har vi taget den digitale verden til os, og vi bruger vores plads i denne verden til at se innovation fra en ny vinkel. Vi udnytter teknologien til at forbedre vores kunders oplevelser og inspirere vores medarbejdere med digitale værktøjer som fremmer produktiviteten. Vi kaster os uden tøven ud i industri 4.0 og anvender kunstig intelligens og avancerede maskiner på vores faciliteter, samtidig med at vi udvikler teknologi, som hjælper vores kunder til at gøre det samme. Og vi skaber den indsigt, du har brug for, for at tage de bedste beslutninger med flere produkter og tjenesteydelser med indbygget forbindelse til Internet of Things (IoT).

Vi er overbevist om, at den måde, vores verden fungerer på, bliver bedre med intelligent strømstyring, og vi investerer stadig mere i vores ansatte og vores teknologier for at introducere de digitale innovationer, som kommer til at få indflydelse på dine produkter, dine processer og din bundlinje. 

Intelligent energi: Sådan fremmer vores tankegang om IoT strømstyringen

Via vores fokus på at forbedre livskvalitet og miljø gennem mere intelligent strømstyring bestræber vi os på at udvikle forbundne produkter, som strømforsyner dit hjem, kontor, fabriksanlæg, maskiner, fly eller køretøjer i dag og et godt stykke ind i fremtiden.  

Vi dykker dybere ned i data for at hjælpe dig med at optimere dit energiforbrug.

Vi er overbevist om, at den måde, vores verden fungerer på, bliver bedre med intelligent strømstyring.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

 

I en tid med big data og IoT er der digitale forbindelser på tværs af produktionsgulvet, elnettet, bygninger, i sundheds- og transportsektoren og i hjemmet. Vi udvikler intelligente strømløsninger, som indsamler data, lærer og giver viden, der kan handles på, for at optimere strømforbrug og kontinuitet. 

Ved at indsamle og omsætte data til viden får du de oplysninger, som du har brug for til løbende at tage bedre og hurtigere beslutninger. Se et eksempel fra den virkelige verden: Se, hvordan Eatons IoT-forbundne automatsikringer (Energy Management Circuit Breaker) ændrer måden, hvorpå hjem i hele USA styrer deres strømforbrug.

Fleksible programmer og teknologier, som tilpasser sig dine behov.

Vi leverer energien til informationsstrukturen

Da IoT-området bevæger sig så hurtigt, er vi platformsuafhængige. Vi rapporterer om data gennem kerneprogrammer med udgangspunkt i nutidens førende teknologier, hvilket giver os mulighed for let at tilpasse vores løsninger til dine behov. 

Vores bredde fremmer ekspertise

Vores delte viden kombineret med vores globale udbredelse og ressourcer hjælper os med at levere større og hurtigere innovation til vores kunder. 

At dele information på tværs af Eaton er kernen i Intelligent Power.

Vores IoT-viden i det virkelige liv

Se, hvordan delt læring på tværs af vores forretningsområder giver os mulighed for at være de mest effektive og alsidige på dagens marked for IoT-innovation.  

Vejen til intelligent strømforsyning

Vi fremstiller de "ting" som får tingenes internet til at fungere. Fundamentet for vores strøm-, luftfarts-, hydraulik- og køretøjsprodukter og -tjenester er data.

Vi bringer intelligent energi til live gennem tre grundstammer: 

Udstyr – sensorer i produkterne som indsamler data

Vi forsyner vores produkter med sensorer og sensoriske evner for at analysere den grundlæggende energisammensætning, uanset om det drejer sig om elektrisk energi (strøm, spænding, frekvens og energifaktor), flydende energi (tryk, strømningshastigheder, forskydning og kontaminering) eller mekanisk energi (styrke, hastighed, tryk og forskydning). Vi gør store fremskridt hvad angår forbedring af produktivitet og omkostningseffektivitet, fordi vi ved, hvordan vores produkter fungerer og vedligeholdes bedst og har omfattende viden om dine applikationer. 

Datavidenskab – vi skaber oplysninger og viden, som du kan handle på

Rå, ubehandlede data har en begrænset værdi. Det er omsætningen af disse data til beslutningspunkter, som vi kan handle efter, der hjælper vores kunder med at mindske deres ejeromkostninger, fremme effektiviteten og maksimere oppetiden. Vi anvender virtuelle digitale modeller, eller "digitale tvillinger" til at efterligne fysiske aktiver i den virkelige verden. Dette giver os mulighed for hurtigt at designe, bygge og teste løsninger virtuelt, før vi begiver os ud i store anlægsinvesteringer. Vi henter viden fra de virtuelle digitale modeller ved at stille de rigtige spørgsmål (Hvad er der sket? Hvorfor? Hvordan kan vi kontrollere det?) til at fremme ny produktudvikling. 

Forbindelse – industri-standardprotokoller til indsamling og formidling af data

Vi benytter fælles protokoller og infrastrukturer til at kunne sende og modtage data. Da vi yder service til mange processer på markedet, har vi valgt at være uafhængige af skyplatforme og tjenester. Vi bestræber os på at have en tilgang til kommunikationsplatforme, som er åben, skalerbar og sikker – for at ændre måden, hvorpå systemer, ting, mennesker og processer fungerer sammen. Vi arbejder også sammen med dine partnere for at øge skalerbarheden og lette overensstemmelsen.  

Se, hvordan data kan puste nyt liv i allerede installerede produkter.

 

De oplysninger, som indsamles og analyseres af vores produkter, hjælper dig med at optimere processer på tværs af produktet for at øge dets samlede værdi gennem en lang livscyklus. Med vores Intelligent Power-løsninger kan du og dine kunder regne med lavere samlede ejerudgifter og en sundere bundlinje.

Vores digitale ekspertise og Intelligent Power-løsninger giver os mulighed for at hjælpe dig med at:

  • Tilvejebringe de rådata, som du har brug for til at opnå nyttig viden
  • Opnå en bedre forståelse af dit energiforbrug, så du kan skabe bedre forretningsmodeller
  • Udvikle og implementere bedre datadrevne løsninger

Brugeroplevelse (UX)

Visualiseringsværktøjer, som bruger de tilvejebragte data til at levere brugervenlige, ensartede oplevelser på tværs af mobilenheder, digitale kontrolskærme og webbaserede apps. 

Skyplatform

Tjenesteydelser, som giver os mulighed for konsekvent at trække oplysninger om udstyr, opbevare og analysere dem, og dele dem med vores kunder. 

Integrerede systemer

Hardware- og softwarepakker, som hjælper os med at udnytte de seneste fremskridt inden for datakraft, i takt med at den bliver tilgængelig. 

Cybersecurity

Centrale protokoller, der dækker alle de tekniske standarder, værktøjer og processer, som giver sikkerhed fra start til slut. Vores tilgang til de platforme og produkter, som vi introducerer på markedet, er altid "sikkert design."

 

Når det handler om IoT-innovation, adskiller vi os fra andre løsningsleverandører, som ikke har vores brede viden.

Udveksling af viden på tværs af virksomheden spiller en afgørende rolle i vores måde at udnytte ideen om Intelligent Power på. Vi udnytter vores størrelse effektivt ved at dele det, vi har lært fra vores kerneforretninger – elektricitet, hydraulik, luftfart og køretøjer – ved hjælp af Eaton Business System: Processer, som fungerer på tværs af virksomheden og giver os mulighed for at dele bedste praksis og synergier. Mens nogle af vores konkurrenter har erfaring inden for for eksempel elektricitet, har de ikke den samme luksus som os, også at kunne trække på data fra en køretøjs- eller hydraulikvirksomhed. 

Køretøjer

IntelliConnect: Leverer diagnostiske og prædiktive analyser via overførselskoder, motordriftscyklusser og terrænoplysninger for i realtid at oplyse lastbilchauffører og flådeejere om omfanget af et køretøjs problemer.

Datacentre

PredictPulse: En forebyggende døgnovervågningstjeneste til Eatons nødstrømssystemer, som sporer og sender parameterdata og alarmoplysninger i realtid hvert 15. minut for at hjælpe med at sikre datacentrets driftstid. 

Mikroelnet

Robust strømforsyning:  Uanset om den er tilsluttet forsyningsnettet eller ej, overvåger og regulerer vores Power Xpert Energy Optimizer-controller alle aspekter af din strømforsyning. Controlleren er tilsluttet en energiinfrastruktur og forsyningsnettet via åbne protokoller. Takket være diagnosticering, forebyggende og præskriptive analyser og modeller kan net fungere under vanskelige forhold. 

Maskineri

Stabilitetskontrol til hydraulisk kran: Dette kontrolsystem til at stabilisere kraner anvender indbyggede sensorer til at forebygge "kranens bounce" ved at detektere vibrationer med mikroprocessorer og unikke computerbaserede algoritmer, som automatisk stabiliserer cylinderpositionen og hele kranstrukturen. 

Byer

Forbundet belysning: Fysiske lysarmaturer, som øger bygningers, virksomheders og samfunds driftseffektivitet via kontrolforanstaltninger og data. Brugere kontrollerer lys og løser komplekse problemer gennem sensoriske og kommunikative funktioner inde i armaturet.
I november 2017 offentliggjorde det amerikanske Navigant Research, at markedet for IoT-belysningskilder forventes at vokse fra 651,1 millioner dollars i 2017 til 4,5 milliarder dollars i 2026. I den seneste rapport, "Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting" nævnes Eaton som en nøglevirksomhed på området IoT til belysning.
  • Fokus på at få det, der betyder noget, til at fungere.*

    *Strømbehovet vokser fortsat, og denne vækst har indflydelse på måden, hvorpå vi udvikler og fremstiller løsninger i en digital verden.

Hos Eaton har vi et tankesæt: "Vi får det, der betyder noget, til at fungere".

Vi bestræber os på at øge effektiviteten, skabe sikre hjem og arbejdspladser og hjælpe både os selv og dig til at tage mere oplyste beslutninger. De data, som vi kan hjælpe dig med at generere og analysere for at skabe viden, som vi kan handle på, er grundlaget for innovative, intelligente virksomheder. Det er dét, Intelligent Power handler om.