SF₆-fri koblingsanlæg

Lær, hvordan SF-gas påvirker vores miljø, og find ud af, hvordan Eaton har været banebrydende inden for SF6-fri koblingsanlæg de sidste 60 år. Vi har alle et medansvar i forhold til at ændre verden.

Hvad er SF₆-gas, og hvordan påvirker det miljøet?

SF6, også kaldet svovlhexafluorid, er en farveløs, lugtfri, syntetisk gas. Den har en dyb kemisk modstandsdygtighed, som beskytter mod reaktion. Den har desuden høj dielektrisk styrke, som øges yderligere under tryk, hvilket gør den fremragende at bruge som elektrisk isolator. 

Ifølge FN’s Klimapanel ligger SF6 øverst på listen over de mest potente drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale, som er 23.500 gange større end CO2 over en 100-årig periode. Da det ikke absorberes eller destrueres naturligt, kan SF6 forblive aktiv i atmosfæren i op til 3.200 år. Derudover er der sundheds- og sikkerhedsspørgsmål vedrørende giftige biprodukter som følge af lysbuer, udledninger og gnister i forbindelse med SF6.

Web

Koblingsanlæg er det sidste tilbageværende smuthul for udledning af SF₆-gas

I 2014-opdateringen af F-gas-regulativet har EU forbudt brugen af SF₆ i fremstillingen af mange almindelige forbrugsvarer, herunder tennisbolde, sportssko, bildæk og termoruder. EU har fravalgt et forbud af SF6 i koblingsanlæg og hævdede i den forbindelse, at der ikke fandtes generelt udbredte omkostningseffektive, teknisk gennemførlige, energieffektive og pålidelige alternativer.

Selv med forbud mod alle andre anvendelser viser videnskabelige undersøgelser at koncentrationen af SF₆-gas i atmosfæren fortsat stiger. Det er en tendens, der forventes at accelerere pga. den stigende efterspørgsel efter energi.

80
%
udledninger forårsaget af energisektoren
2,5 kg
brugt i et koblingsanlæg i gennemsnit
23.500
gange større globalt opvarmningspotentiale end CO₂*
3.200 år
forbliver gassen aktiv i atmosfæren
*over en 100-årig periode

Det er på tide at afskaffe brugen af SF6 i koblingsanlæg!

Det globale marked for gasisoleret koblingsudstyr til mellemspænding forventes at stige over 8% om året til 2022. På visse markeder prioriteres i stigende grad minimering eller fjernelse af SF6-udledninger. Når det gælder SF6-udledninger er det i øjeblikket virksomhedernes eget ansvar at træffe det rette valg og ikke en juridisk forpligtelse. Da koblingsanlæg typisk har en levetid på 40-50 år, er det vigtigt at handle nu. Eaton forlanger sammen med mange andre parter i branchen et øjeblikkeligt forbud mod SF-gas i koblingsanlæg til med mellemspænding op til 36 kV.

Alle i branchen ved, at dette er muligt. Der er ikke nogen teknisk grund til ikke at gøre det. Det behøver ikke være et økonomisk problem. Det er mere et spørgsmål om, at det kræver en indsats at ændre på det. Hvis du ikke behøver at gøre det, så gør du det heller ikke.

Kilde: BBC

Louis Shaffer, Eaton, for BBC
155280162

Der findes omkostningseffektive, teknisk gennemførlige og pålidelige alternativer

Der findes SF₆-frie alternativer på markedet, f.eks. den vakuumteknologi, som Eaton var banebrydende med for 60 år siden. Dette er ikke en ny teknologi.

For eksempel blev Eatons Xiria Ring Main Unit lanceret i 2002 med over 100.000 enheder solgt siden da, hvilket beviser, at markedet har tillid til SF6-fri teknologi. Vha. vakuum som koblingsmedie og fast epoxyharpiks til isolering er udstyret lige så kompakt og endda mere kompakt end tilsvarende gasisolerede alternativer.