Seleccione su ubicación

Energia tark juhtimine

Uurige lähemalt, kuidas asjade internet Teid mõjutab ja vaadake, kuidas selle teadmise abil suurendada efektiivsust ja tootlikkust. Vaadake, kuidas kasutame oma tehastes tehisintellekti ja tipptasemel masinaid ning töötame välja tehnoloogiaid, et meie kliendid saaksid teha sedasama. 

Intelligentne energiahaldus muudab paremaks viisi, kuidas inimesed elavad, töötavad ja mängivad.

Intelligentsete digitehnoloogiate areng on muutmas meie maailma. See, mida me suudame teha täna, on vaid murdosa sellest, mida me suudame teha homme. Kõige selle südameks on andmeid tekitavad, koguvad ja töötlevad „asjad“.

Usume, et intelligentne energiahaldus muudab meie maailma paremaks ning tervitame Eatonis asjade internetti avasüli, kasutades seda uuenduslikkusele uue tähenduse andmisel. Võtame tööstuse digitaliseerimisest maksimumi, investeerides oma inimestesse ja tehnoloogiatesse, et tuua turule digitaalsed uuendused, mis mõjutavad positiivselt Teie tooteid, protsesse ja kasumit.

Täiustades meid ühendavaid asjade interneti uuendusi

Tänapäevases maailmas puudutab asjade internet inimeste elusid iga päev. Internetiostudest tööstusliku tootmiseni – vaadake, kuidas Eaton toetab seda üliolulist ökosüsteemi, mis aitab Teid oluliste asjadega ühenduses hoida. 

Intelligentne energia: Kuidas meie ideed koos asjade internetiga edendavad energiahaldust

Suurandmete ja asjade interneti ajastul on digitaalsed ühendused põimitud tootmisettevõtete, elektrivõrkude, hoonete, tervishoiurajatiste, transpordivahendite ja kodude vahele. Töötame välja uuenduslikke intelligentseid energialahendusi, mis koguvad andmeid, õpivad ja annavad teada, mida saaks teha energiatarbe optimeerimiseks ja varustuskindluse parandamiseks. 

Keskendume elukvaliteedi ja keskkonna parandamisele energiahalduse täiustamise kaudu. See paneb meid pühenduma toodete valmistamisele, mis hoiavad Teie kodu, kontorit, tehast, masinat, lennukit või sõidukit töötamas täna ja ka tulevikus. 

Me teeme „asju“, mis panevad asjade interneti toimima. Meie energeetika, lennunduse ja kosmonautikaga, hüdraulikaga ja sõidukitega seotud tooted ja teenused asuvad andmete tekkekohas. Nende andmetega aitame Teil tegutseda tõhusamalt kui kunagi varem. 

thinking-blue-icon.png

Toome intelligentse energia ellu kolme tugisamba abil:

Seadmed ja andurid

Asjade internetiga ühilduvaid seadmeid saab kasutada nutikamate äriotsuste langetamiseks. Varustame oma tooted andurite ja tuvastustehnoloogiatega, et analüüsida energia (ükskõik, kas tegemist on elektrienergia, mehaanilise energia või vedelikuenergiaga) põhikoosseisu. Kuna meil on sügavad teadmised oma toodete kõige paremate kasutamis- ja hooldusviiside ning rakenduste kohta, näeme pidevalt vaeva, et teha suuri edusamme tootlikkuse ja kuluefektiivsuse osas. 

Andmeteadus

Töötlemata toorandmetel on vähe väärtust. Nende andmete muutmine tegutsemist võimaldavaks teabeks  aitab meie klientidel vähendada kogu omamiskulu, suurendada tõhusust ja maksimeerida töövõimeaega. Kasutame digitaalmudeleid ehk n-ö digitaalseid kaksikuid, et imiteerida päris maailmas olevaid füüsilisi seadmeid. See võimaldab meil lahendusi kiiresti virtuaalselt kavandada, ehitada ja katsetada, enne kui võtame ette kapitalimahukad investeeringud. Nendest n-ö digitaalsetest kaksikutest saame seejärel andmed, mis aitavad meid uute toodete väljatöötamist suunata. 

Ühenduvus

Andmete kogumisel ja levitamisel toetume tööstusharu standardprotokollidele ja infrastruktuurile. Kuna meie teenindataval turul on palju erinevaid protsesse, oleme säilitanud avatuse pilvepõhiste teenuste osas. Püüame välja töötada kommunikatsiooniplatvormi, mis on avatud, skaleeritav ja turvaline ning muudab süsteemide, asjade, inimeste ja protsesside üksteisega suhtlemise viisi. Ühtlasi teeme oma partneritega koostööd skaleeritavuse suurendamiseks ja ühilduvuse hõlbustamiseks.  

Usume, et intelligentne energiahaldus muudab meie maailma toimimise paremaks.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Kuidas teabeks muudetud andmed saavad anda paigaldatud seadmetele uue elu

Asjade internetiga ühilduvate seadmete kasutamine andmete kogumiseks ja selget ülevaadet andvaks teabeks muutmiseks pakub Teile informatsiooni, mida vajate, et teha paremaid ja kiiremaid otsuseid. Meie toodete poolt kogutud ja analüüsitud teave võimaldab optimeerida kõiki protsesse ja suurendada nende väärtust ning pikendada toote elutsüklit. Meie intelligentsed energialahendused tagavad teile ja teie klientidele väiksema omamise kogukulu ja suurema kasumi.

Meie teadmised digivaldkonnas ja intelligentsed energialahendused aitavad teil teha järgmist:

  • koguda ülevaate saamiseks vajalikke toorandmeid;
  • saada paremini aru enda energiatarbimisest ja luua paremaid ärimudeleid;
  • töötada välja ja rakendada andmetel põhinevaid, suuremate võimalustega lahendusi.
cloud-data-grey-icon.jpg

Teabemudeli võimestamine

Kuna asjade internet areneb väga kiiresti, püüame olla avatud erinevatele platvormidele. Edastame andmeid tuumprogrammidega, mis on seotud tänase olemasoleva tehnoloogiaga ja võimaldavad hõlpsamalt kohandada lahendusi teie vajaduste järgi. Kõikide meie programmide nurgakiviks on alati võimsa küberturvalisuse tagamine.

Kasutajakogemus (UX)

Visualiseerimisvahendid, mis kasutavad kogutud andmeid kergesti kasutatavates rakendustes ja pakuvad ühtlast kasutajakogemust nii mobiilseadmetes, juhtekraanidel ja veebirakendustes. 

Pilveplatvorm

Teenused, mis lubavad seadmetest pidevalt andmeid koguda, salvestada, analüüsida ja klientidega jagada.

 

Sardsüsteemid

Riistvara- ja tarkvarapaketid, mis võimaldavad kasutada kõige uuemaid arvutusvõimsusi kohe, kui nad on kättesaadavad. 

Kaitske oma andmeid ja ühendatud süsteeme täiustatud küberturvalisusega

Kogu ahelat kattev turvalisus vajab olulisi protokolle, mis hõlmavad kõiki tehnilisi standardeid, vahendeid ja protsesse. Lähtume meie pakutavate platvormide ja toodete puhul põhimõttest „turvalisena projekteeritud.“

Kui asi puudutab uuendusi asjade interneti vallas, on meie haare meid eristavaks teguriks

Ettevõttesisene teabe jagamine on väga oluline intelligentse energiahalduse ideede rakendamisel. Me kasutame tõhusalt oma laia haaret ja jagame oma põhivaldkondades (elekter, hüdraulika, lennundus ja kosmonautika ning sõidukid) omandatud teadmisi Eatoni ärisüsteemi kaudu. Äriülesed protsessid lubavad meil jagada parimaid tavasid ja luua sünergiat. Ehkki mõned tegijad tunnevad hästi näiteks elektrit, ei ole neil teadmisi sõidukite ega hüdraulika valdkonnas. 

Meie jagatud teadmised, globaalne haare ja ressursid aitavad meil pakkuda klientidele uuendusi kiiremini ja suuremas ulatuses. 

Meie asjade interneti võimekus

Pole vahet, millises tööstusharus tegutsete, tööstuse digitaliseerimine on täies hoos ja Eatonil on suurepärane võimekus arendada välja energiatehnoloogiaid, mis aitavad meie klientidel töötada tõhusamalt, kindlamalt ja ohutumalt. Vaadake, kuidas valdkondade vahel jagatud teadmised võimaldavad luua mõningaid tänapäevase turu kõige viljakamaid ja mitmekülgsemaid uuendusi.  

Sõidukid

IntelliConnect: pakub diagnostikat ja ennustavat analüütikat, mille aluseks on andmed jõuülekandest, info mootori töötsüklite ja maastiku kohta. Autopargi omanikud ja veokijuhid saavad reaalajas teavet sõiduki võimalike probleemide kohta.
large-icon-assets.jpg

Andmekeskused

PredictPulse:  Eatoni katkematu toite süsteemide prognoosivõimega 24/7 seireteenus, mis andmekeskuse töökindluse tagamiseks jälgib reaalajas tööparameetrite teavet ja häireteateid ning edastab neid iga 15 minuti järel. 
power-button-large-blue-icon.jpg

Mikrovõrgud

Usaldusväärne energia:  meie kontroller Power Xpert Energy Optimizer jälgib ja reguleerib nii jaotusvõrguga seotud kui ka sidumata elektrisüsteemi kõiki parameetreid. Kontroller on energiataristuga ja elektrivõrguga ühendatud avatud protokollide abil. Diagnostikat, ennustavat ja normatiivset analüütikat ning mudeleid kasutavad elektrivõrgud suudavad töötada rasketes tingimustes. 
large-blue-icon-migrogrid

Masinad

Hüdrauliline noole stabiilsuskontroll:  see noole stabiilsuskontrollisüsteem kasutab noole kõikumise vältimiseks masina küljes asuvaid andureid. Mikroprotsessorid tuvastavad vibratsiooni ja ainulaadsed arvutialgoritmid reguleerivad automaatselt silindri asendit ja tagavad noole stabiilsuse. 
large-blue-icon-crain

Linnad

Ühendatud valgustus: valgustid, mis suurendavad hoone, äri ja kogukonna tegutsemistõhusust juhtimisseadiste ja andmete abil. Kasutajad reguleerivad valgustust ja teostavad keerulisi lahendusi valgusti sees olevate andurite ja andmesideseadmete abil.
Novembris 2017 andis Navigant Research teada, et asjade interneti valgustuslahenduste turu oodatav kasv on 651,1 miljonilt USA dollarilt 2017. aastal 4,5 miljardi USA dollarini 2026. aastal. Nende hiljutine raport “Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting”nimetas Eatonit asjade interneti valgustuslahenduste juhtivaks mõjutajaks.
  • Meie südameasjaks on oluliste asjade tööle panek.*

    *Energiavajadus kasvab pidevalt ja see kasv mõjutab seda, kuidas me digitaalse maailma lahendusi projekteerime ja toodame.

Eatoni deviis on „paneme olulised asjad tööle“.

Oleme pühendunud tõhususe suurendamisele, turvalisemate kodude ja töökohtade loomisele ja aitame nii endal kui ka teistel teha paremal teabel põhinevaid otsuseid. Saame teid aidata tegutsemist võimaldavate andmete kogumisel ja analüüsimisel. See loob aluse uuenduslikule ja nutikamale ärile. See ongi intelligentne energia.