Seleccione su ubicación

Paneme olulised asjad tööle. Jätkusuutlikult.

Oleme kannustatud oma visioonist, ajendatud strateegiast, meid juhivad eesmärgid, mille poole püüdleme ning tahame ajada äri õigesti. 

Parandades elu ja keskkonna kvaliteeti

Paljud, kui mitte enamik asju vajavad tänapäeval energiat: suhtlemine, oma perekonna toitmine, siseruumide jahutamine ja kütmine, oma tervise eest hoolitsemine, töö- või puhkusereisidel käimine ning toodete ja teenuste pakkumine.  

Eatoni visiooniks on läbi energiahaldustehnoloogia ja -teenuste parandada elukvaliteeti ja keskkonda. Meil on maailmas oluline eesmärk, kuna loome tooteid ja teenuseid, mis aitavad meie klientidel — ja nende klientidel — hallata ja kasutada energiat viisil, mis täidab nende eesmärke.

Meie visioon: Elukvaliteedi ja keskkonna parandamine energiahaldustehnoloogiate ja -teenuste kaudu.

Usume, et meie ettevõtte edu mõõtes tuleks vaadata finantstulemustest kaugemale — arvesse tuleks võtta ka meie pühendumist keskkonnahooldusele, sotsiaalset vastutust ja juhtimist (ESG). Selleks, et oma visiooni täita, oleme püstitanud rahalised ja mitterahalised eesmärgid, mis vastavad küsimustele, mis on olulised kõikidele meie huvirühmadele. Nende eesmärkide saavutamiseks teeme kõvasti tööd, et integreerida keskkonnaalased, sotsiaalsed, ühiskondlikud ja juhtimisalased (ESG) edasiminekud oma säästva arengu strateegiaga. Kõigis neis valdkondades on meil tulemuslikkuse suhtes pikaajalisem seisukoht, mis samal ajal vastab lühiajalistele ootustele. Selle lähenemisviisiga saame luua püsivat väärtust kõikidele huvirühmadele, nii praegu kui ka tulevikus.  

Maailm seisab silmitsi paljude energiahaldusprobleemidega — meie tooted ja teenused on osa lahendusest. Aastaid tagasi võtsime plaani pakkuda parimaid energiahaldustehnoloogiaid ja -teenuseid, mis vähendavad keskkonnamõju ja parandavad tulemuslikkust terve toote elutsükli vältel — nii hankimisel, kasutusetapis kui ka käitlemisel olelusringi lõpus. Kuigi oleme uhked selle üle, kui kaugele oleme jõudnud, siis teame, et meil on veel palju areneda. Oleme endiselt pühendunud planeedi ja kogu maailma kodanikele parema tuleviku loomisele. 

20
%
Meie eesmärk on kasvuhoonegaaside heitmeid 2025. aastaks vähendada 20% võrra võrreldes 2015. aasta tulemustega.
100
%
Meie eesmärk on, et 2030. aastaks oleksid kõik meie tootmisüksused jäätmevabadeks tunnistatud.
$584 mln
Summa, mille me 2018. aastal investeerisime, et kiirendada tootesortimendi uuendamist

Uurige meie jätkusuutlikkuse edusamme ja tulemusi

Ühtib ÜRO säästva arengu eesmärkidega

Meie töö on tihedalt kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega, mis loodi selleks, et saavutada kõigile parem ja jätkusuutlikum tulevik.

Kuna nõuded energiavõrkudele kasvavad, siis aitame omavalitsustel ja kommunaalettevõtetel optimeerida energiatõhusust ja -jaotust, sh päikesest ja tuulest saadavat puhast energiat. Kuna maailma rahvastik kasvab igal aastal 82 miljoni inimese võrra, siis peab toiduainete tootmine – põllult lauale – olema tõhusam, vähendades samal ajal jäätmeid ja parandades toiduohutust. Töötades mitme maailma suurima tootjaga aitame õhu- ja maismaatranspordil tõhusamalt ja turvalisemalt toimida, kasutades vähem ressursse.

auhind-lgbt-parim-töökoht
Corporate Responsibility Magazine lisas Eatoni juba 11. aastat järjest 100 parima ettevõtluskodaniku hulka
fortune-worlds-most-admired-company
Maailma kõige imetlusväärsemad ettevõtted 2018, Fortune
Energy Stari auhind „Aasta partner 2019“
Nimetatud ENERY STARi aasta partneriks jätkusuutlikkuse tippsaavutuse hinnanguga